Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

PREHLIADAČ SÚŤAŽIACICH PROJEKTOV

Hľadať

Alebo

Alebo

Projekty

Zoradiť podľa:
OZ Priatelia Základnej školy Komenského ul., Bardejov

Ihrisko pre všetkých

Okolie parku školy kvôli nedostatku finančných prostriedkov nie je dokončené. Je potrebné dostavať a upraviť ho tak, aby slúžilo na oddych a športové aktivity žiakom, mládeži, rodičom aj starším obyvateľov sídliska, preto tam postavíme lanovú vežu s bezpečnou dopadovou plochou, pieskovisko pre malé deti, cvičiace zariadenia pre mládež a dospelých, dotykový chodník, osadíme lavičky na sedenie pre mamičky s deťmi a dôchodcov. Skrášlime sídlisko, vytvoríme všetkým priestor na rozvoj ducha aj tela.

Počet hlasov

42570
Cesta za domovom, Poprad

Adopt 2017

Formou prednášok v spolupráci s veterinárnymi lekármi, by sme chceli pozornosť žiakov základných škôl v našom regióne upriamiť na dôležitosť správneho zaobchádzania so zvieratami, oboznámiť ich s trestnosťou týrania zvierat a nevhodnosťou takého správania. Prednášky by mali byť vzdelávacieho charakteru s cieľom budovania povedomia mládeže o potrebe pomoci bezbranným zvieratám a ich správnej výchove, celoživotnej starostlivosti a predovšetkým zodpovednosti za živé zvieratá.

Počet hlasov

33764
MC Dietka, Spišská Nová Ves

Zázemie plné života

Zámerom projektu je podpora a rozvíjanie komunitného života prostredníctvom aktivít na pôde existujúcej komunitnej záhrady ZáZeMie. Zvyšovanie informovanosti, rozširovanie a zveľaďovanie partnerstiev, dobudovanie a rozšírenie existujúcej komunitnej záhrady ZáZeMie o nové prvky ekostaviteľstva, organizovanie workshopov a kultúrnych podujatí za účelom podpory myšlienky permakultúry, ekológie, umenia a remeselníctva a hlavne motivácia verejnosti k aktívnej participácii.

Počet hlasov

24957
Základná škola, Hlavná 121, Levoča

Dopravné ihrisko v Základnej škole Gelnica

Našou snahou je zriadiť v exteriéri školy dopravné ihrisko. Je to potrebné z viacerých dôvodov - naša ZŠ sa nachádza v tesnej blízkosti Hlavnej ulicej, kde je autobusová zástavka, vlakové spojenie a frekventovaná cesta. Chceli by sme zriadiť dopravné ihrisko, na ktorom by sa deti učili hravou formou už od útleho detstva, práva a povinnosti chodcov a vodičov, základy správania sa na cestných komunikáciách. Dopravné ihrisko má pomôcť prevencii nehôd u detí.

Počet hlasov

19808
Athletic Legion Club - Moldava nad Bodvou

Bavíme sa Volejbalom

Cieľom projektu je organizovať nábor detí do volejbalového klubu v našom meste a okolí, ktoré sa budú baviť volejbalom. Chceme dať deťom a mládeži možnosť tráviť ich voľný čas zmysluplne, naučiť ich disciplíne, tímovej spolupráci. Deti tak získavajú nové priateľstvá, sebavedomie a trávia svoj voľný čas v zdravom prostredí. Naša veková cieľová skupina je 8-12r., hlavne dievčatá, lebo niet inej možnosti robiť kolektívny šport.

Počet hlasov

15470
SAPIO, občianske združenie

9 klincov II

Cieľom projektu je podpora trávenia voľného času v prírode a na strane druhej upozorniť na činnosť záchranárov, ako aj zvyšovať povedomie o bezpečnosti pri pohybe a pobyte v prírode. Projekt zahŕňa tri hlavné aktivity: úpravu a rekonštrukciu rozprávkového chodníka, symbolické nosičské preteky a rozšírenie rozprávkového chodníka o novú časť „chodník pocitov“.

Počet hlasov

45736
OZ Detské srdce

Učenie už bude zábava.

Zamestnanci obchodného domu Tesco ako aj ich rodinní príslušníci a dobrovoľníci občianskeho združenia Detské srdce sa zapoja do predškolskej interaktívnej prípravy hendikepovaných detí a to hravou formou s pomocou elektronického zariadenia a s využitím aplikácii ako modernej učebnej pomôcky. Cieľom projektu je pomôcť deťom s najťažším stupňom telesného postihnutia v predškolskom veku hravou formou sa pripraviť a adaptovať na budúci vzdelávací školský proces.

Počet hlasov

21394
Maják nádeje

Pracovné zručnosti pre osamelé matky

Cieľom projektu je zrealizovanie tvorivých dielní pre rodiny v hmotnej a sociálnej núdzi. Ide predovšetkým o osamelé matky a matky z viacpočetných chudobných rodín. Na tvorivých dielňach by šili na šijacích strojoch a vyrábali darčekové mydlá. Takto by získali pracovné zručnosti a návyky, ktoré by im pomohli uplatniť sa na trhu práce. Výťažkom z dobrovoľného predaja výrobkov zrealizovaného dobrovoľníkmi by sa zmiernila ťažká finančná situácia týchto rodín.

Počet hlasov

20095
KONTAKT PRE ŽIADATEĽOV O GRANT

Nadácia Pontis, Barbora Hullová, 0917 434 287 (Telefonické konzultácie v čase 13:00 - 15:00) barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás!