Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

PREHLIADAČ SÚŤAŽIACICH PROJEKTOV

Hľadať

Alebo

Alebo

Projekty

Zoradiť podľa:
Občianske združenie Šašovčan

Spája nás divadlo a angažovanosť

Našou snahou je spojiť komunitu a prispieť k pozitívnemu dianiu v komunite. Budeme motivovať miestnych remeselníkov a obyvateľov k zveľadeniu prostredia, v ktorom sa realizujú kultúrne aktivity. Zároveň zapojíme mladú generáciu k prezentovaniu divadelných skúseností na Šáš.hradných hrách. Konečným výstupom bude príprava a realizácia nového divadelného predstavenia nielen v renovovaných priestoroch, ale aj v regióne. Komédia umožní utuženie kladných medziľudských vzťahov a pozitívneho diania.

Región 40

Za tento projekt ste hlasovali v obchodoch: Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom ul. SNP 100

Počet hlasov

9219
OZ Veterníček

Experimentálna bádateľská učebňa - EBU

Na školskom dvore máme drevený altánok, ktorý slúži ako úkryt pred slnkom. Našou snahou je dobudovať altánok na Experimentálnu bádateľskú učebňu, v ktorej môžu deti využiť svoj detský potenciál pri hľadaní, bádaní a experimentovaní. Môžu vykonávať aktivity zamerané na poznávanie, vnímanie prírodných javov priamo v exteriéri. Posunúť sa od tradičnej výučby v prospech vytvárania prírodovednej gramotnosti. Je našou snahou rozvíjať u detí základné spôsobilosti vedeckej práce a to priamo v prírode.

Región 40

Za tento projekt ste hlasovali v obchodoch: Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom ul. SNP 100

Počet hlasov

11807
eMKLub

"Spoločne spojme sily, budujeme komunitu" -modernizácia detského športového ihriska

Prosím pomôžte nám s modernizáciou hracieho a športového areálu slúžiaceho chudobným deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, rómskym deťom a deťom z detského domova. Infraštruktúra hracieho areálu má už staré nevyhovujúce prvky, ktoré nevyhovujú súčasným požiadavkám na moderné a podnetné prostredie pre trávenie voľného času. Projektom "Spoločne spojme sily, budujeme komunitu" chceme zlepšiť možnosti trávenia voľného času širokej skupine detí, mládeže a obyvateľom mesta Kremnica.

Región 40

Za tento projekt ste hlasovali v obchodoch: Banskobystrický kraj Žiar nad Hronom ul. SNP 100

Počet hlasov

6673
KONTAKT PRE ŽIADATEĽOV O GRANT

Nadácia Pontis, Ivana Lövingerová, 0917 452 409, ivana.lovingerova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás!