Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

PREHLIADAČ SÚŤAŽIACICH PROJEKTOV

Hľadať

Alebo

Alebo

Projekty

Zoradiť podľa:
Centrum sociálnych služieb ORAVA

Komunitná záhrada v CSS ORAVA Tvrdošín

Komunitná záhrada v CSS ORAVA Tvrdošín Časť areálu CSS ORAVA by sme chceli „premeniť“ spolu s Vašou pomocou a pomocou dobrovoľníkov na oddychovo – relaxačnú časť, ktorá bude bude slúžiť "našim PSS“ (osoby s ľahkým, stredným, ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím) na oddych, nájdenie pokoja, vytváranie pozitívnej nálady a na zmysluplné trávenie voľného času. Chceme rozvíjať komunitný život v príjemnom prostredí komunitnej záhrady. Veríme v terapeutický potenciál komunitnej záhrady!

Región 28

Za tento projekt ste hlasovali v obchodoch: Žilinský kraj Dolný Kubín Aleja Slobody 2686, Žilinský kraj Tvrdošín Nová 291

Počet hlasov

25027
SČK Územný spolok Orava Dolný Kubín

Letný tábor prvej pomoci

Počas letných prázdnin ponúkame zmysluplné využitie voľného času školopovinných detí. Pomocou projektu chceme zorganizovať 5 denný pobytový tábor, zameraný na vzdelávanie a výchovu detí v prvej pomoci. Inštruktori PP a dobrovoľníci ich naučia, ako predchádzať úrazom a ak sa nejaký stane, budú vedieť správne zareagovať na úrovni primeranej ich veku. Správnou reakciou detí, či poskytnutou PP v kritických situáciách môžu získať všetci, ktorí sa v takejto situácii vyskytnú.

Región 28

Za tento projekt ste hlasovali v obchodoch: Žilinský kraj Dolný Kubín Aleja Slobody 2686, Žilinský kraj Tvrdošín Nová 291

Počet hlasov

15389
Oravská knižnica Antona Habovštiaka, Dolný Kubín

Tradície spájajú generácie

V rámci tvorivých dielní a Noci v knižnici sa zúčastnené deti hravou formou oboznámia s ľudovou slovesnosťou, zvykoslovím, remeslami. Vyskúšajú si výrobu syrových korbáčikov, zdobenie perníkov, rezbárstvo. Tvorivosť prejavia pri vymyslení konca a ilustrovaní prečítaného príbehu. Na spoločných stretnutiach so seniormi sa dozvedia o spôsobe života bez technických vymožeností dneška. Súčasťou aktivít bude aj motivácia detí k čítaniu, vďaka ktorému sa môžu zabaviť a spoznať veľa nového.

Región 28

Za tento projekt ste hlasovali v obchodoch: Žilinský kraj Dolný Kubín Aleja Slobody 2686, Žilinský kraj Tvrdošín Nová 291

Počet hlasov

13308
KONTAKT PRE ŽIADATEĽOV O GRANT

Nadácia Pontis, Ivana Lövingerová, 0917 452 409, ivana.lovingerova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás!