Tieto stránky používajú súbory cookies. Tým, že na stránkach zotrváte, súhlasíte s tým, že ich môžeme používať.

PREHLIADAČ SÚŤAŽIACICH PROJEKTOV

Hľadať

Alebo

Alebo

Projekty

Zoradiť podľa:
Materská škola Obchodná 26/63 Sečovce

Vybudovanie dopravného ihriska v materskej škole - Dopraváčik

Naučme deti správať sa bezpečne na našich cestách vybudovaním dopravného ihriska v areáli našej materskej školy.

Región 28

Za tento projekt hlasujte v obchode/obchodoch: Košický kraj Sečovce Hviezdoslavova 1725/20

Základná škola Lesná 55 Bačkov

Rozvoj environmentálnej výchovy

Cieľom projektu je rozvoj Environmentálnej výchovy -dôležitej prierezovej témy v školskom vzdelávacom programe-vo všetkých vyučovacích predmetoch . Naučiť našich žiakov pochádzajúcich z rómskej komunity vážiť si krásu a dary prírody, ktorá nás obklopuje. Viesť ich k poznaniu prírodných javov a dejov, naučiť ich chrániť prírodu aj separáciou odpadu, pozorovať niektoré úkazy, poznať a odstraňovať škodlivé zásahy a vplyvy človeka na prírodu. Poznať a vedieť využiť liečivé byliny v našom okolí.

Región 28

Za tento projekt hlasujte v obchode/obchodoch: Košický kraj Sečovce Hviezdoslavova 1725/20

TVORÍME FARBAMI OZ

Zóna oddychu - spájame rodiny na vidieku

V našej obci Dargov vytvoríme príjemné prostredie pre oddych a relax pre mamičky s deťmi a susedov. . Bude to príležitosť sa stretnúť a navzájom sa spoznať. Do projektu zapojíme susedov, kde budeme inšpirovať i deti k úcte a hodnotám k vytvorenému miestu zóny oddychu a relaxu. Vysadením zelene budeme informovať o názve a špecifikácií vysadených rastlín a stromov. V letných mesiacoch na danom mieste zorganizujeme pre naše deti a deti z MŠ čítanie rozprávok a prezentáciu bábkového divadla

Región 28

Za tento projekt hlasujte v obchode/obchodoch: Košický kraj Sečovce Hviezdoslavova 1725/20

KONTAKT PRE ŽIADATEĽOV O GRANT

Nadácia Pontis, Barbora Hullová, 0917 434 287 (Telefonické konzultácie v čase 13:00 - 15:00) barbora.hullova@nadaciapontis.sk

Kontakt pre médiá
Sleduj nás!