Zdravý životní styl Zdravie Pri úraze hlavy pozorujte oči, nos a uši

Keď sa vaše dieťa udrie do hlavy alebo sa na hlave zraní, môže to vyzerať strašne. Rany na hlave môžu silno krvácať a niektoré hrče narastú aj do veľkosti vajcia. No aj keď rana niekedy vyzerá nekomplikovaná, uvedomte si, že s úrazmi hlavy sa môžu spájať iné problémy, napríklad zlomenina lebky, zranenia chrbtice a otras mozgu.

Zlomenina lebky
Dieťa so zlomeninou lebky má niekedy číry výtok z nosa alebo uší. Neprítomnosť krvi alebo tekutiny však neznamená, že zlomeninu neutrpelo.
Ak spozorujete krv alebo tekutinu, zavolajte sanitku a popíšte nehodu a príznaky. Vždy predpokladajte, že dieťa s poranením hlavy môže mať tiež poranený krk a chrbticu. Ak máte podozrenie na zranenie chrbtice, podoprite dieťaťu hlavu a krk a nehýbte s ním, pokiaľ nie je v nebezpečenstve alebo v bezvedomí. V takom prípade ho uložte do stabilizovanej polohy.
Než dorazí sanitka, sledujte dieťa, či sa nemení jeho reakcia, strážte mu pulz a dýchanie. Ak dieťa upadne do bezvedomia, uvoľnite mu dýchacie cesty.

Skontrolujte kožu na hlave bez toho, aby ste s dieťaťom hýbali. Pokiaľ má výtok z ucha, prekryte ho sterilným krytím a jemne obviažte, ale ničím ucho nezapchávajte.

Otras mozgu
Otras mozgu sa môže rozvinúť za nejaký čas po úraze, zostaňte preto ostražití a dieťa kontrolujte aj v noci tak, že ho preberiete zo spánku.

Symptómy otrasu mozgu:
závrat,
nevoľnosť,
krátke alebo dlhšie bezvedomie,
akýkoľvek významný opuch na hlave,
zmeny v správaní – malátnosť, ospalosť, zmätenosť,
väčšie zrenice ako obvykle alebo zrenice nerovnakej veľkosti.
Ak sa ktorýkoľvek z týchto príznakov otrasu mozgu prejaví počas 24 hodín od úrazu hlavy, vyhľadajte urgentnú lekársku pomoc a dopravte dieťa do nemocnice!
Nečakajte na všetky symptómy, než sa vydáte na pohotovosť. Na pohotovosti budú chcieť vedieť, kedy k nehode došlo, z akej vzdialenosti dieťa spadlo na hlavu, napr. či z výšky väčšej ako je ono veľké, a do čoho hlavou udrelo, napr. do kamennej podlahy, ostrého rohu stola.
Pri podozrení na otras mozgu a týždeň po ňom nedovoľte dieťaťu sledovať televíziu, ani mu nedávajte mobil či tablet.

Ako ošetriť poranenie hlavy?
Ranu prekryte sterilným obväzom s vankúšikom. Tieto obväzy obsahujú absorpčný vankúšik, po oboch koncoch s dlhou rolou obväzu, ktorý potom drží absorpčný vankúšik na mieste.
Otvorte obal obväzu a odrolujte ho až po absorpčný vankúšik.
Ak je vankúšik veľký, preložte ho na polovicu a prekryte ním ranu.
Položte vankúšik na ranu a ak je to možné, požiadajte dieťa, aby si ho pridržal.
Teraz obtočte obväz dieťaťu okolo hlavy, aby ste vankúšik upevnili na miesto.
Obväz obtáčajte okolo hlavy z oboch strán, vytvoríte tak akúsi šatku.
Konce obväzu zviažte dohromady.
Uistite sa, že obväz nepadá a nezakrýva dieťaťu oči.
Upokojte dieťa a uistite ho, že sa o neho postaráte.

Nezabudnite!
Ak máte podozrenie na zlomeninu lebky alebo poranenie chrbtice, alebo ak dieťa stratí vedomie, volajte hneď sanitku a monitorujte dieťa, jeho reakcie, pulz a dýchanie.
Starostlivo pozorujte, či dieťa nejaví príznaky otrasu mozgu. Ak sa vyskytnú akékoľvek symptómy otrasu mozgu, bez váhania choďte na pohotovosť.
Ak má dieťa krvácajúcu ranu na hlave, zastavte krvácanie, ranu dezinfikujte a obviažte. Choďte s dieťaťom k lekárovi.

Vytlačiť stránku
Zdielať článok