Dieťa Predškolák Montessori vzdelávanie – sloboda a motivácia v učení

Psychológovia sa zhodujú v tom, že detstvo je jedno z najdôležitejších období života a často predurčuje celé životné smerovanie malého človiečika. Vo veku, keď sa začína u dieťaťa rozvíjať kreativita (2 – 2,5 roka), je preto dôležité, aby sa dostalo do prostredia, kde môže naplno rozvíjať svoj potenciál. Výučba Montessori metódou mu to všetko poskytne.

Montessori vzdelávanie rozvíja prirodzený talent 

Základom Montessori vzdelávania je pochopenie skutočnosti, že dieťa sa v správnej a dobre pripravenej atmosfére plnej podpory, nezávislosti, vhodných pomôcok a vzdelaných učiteľov dokáže samo naučiť rozvíjať svoje schopnosti. V tejto pokrokovej metóde výučby sa prepájajú pohybové aktivity s rozvojom intelektu.

Jej zakladateľka, doktorka Maria Montessori verila, že vďaka bezprostrednému kontaktu s predmetom a jeho zmyslovému vnímaniu si dokážeme informáciu zapamätať a uchovať na dlhý čas. Zároveň deti rozvíjajú aktivity, ktoré im prirodzene idú, takže keď v nich dosiahnu úspech, motivuje ich to do ďalšieho učenia.

Stres v škole nezažíva nikto rád. Ako naučiť deti zvládať ho v pohode?

Hlavné zásady princípu Montessori

Aj keď má vzdelávanie Montessori množstvo zásad, pozrime sa spolu na 5 kľúčových elementov:

Špeciálne zaškolení Montessori učitelia

Učitelia sú v tejto filozofii chápaní skôr ako sprievodcovia svetom učenia než ako nebezpečné autority a tvrdí skúšajúci. Mali by chápať, že dieťa sa vo svojom prostredí vyvíja prirodzene, pozorovať jeho schopnosti, vlastnosti, talent a predstavovať mu vývojovo vhodné, ale aj náročnejšie úlohy. Takíto pedagógovia dokážu pripraviť vhodné materiály na výučbu študentov, nastaviť v skupine atmosféru plnú inšpirácie, záujmu a podpory.


Materská škola naučí deti oveľa viac, než dokáže rodič doma. Ako pripraví dieťa na navštevovanie školy?

Triedy bez vekových kategórií 

Vekový mix detí podporuje vzdelávanie, ktorému sa budú deti venovať aj v dospelom živote. Mladšie deti sa učia od starších a tie tak na druhej strane rozvíjajú svoje nadobudnuté schopnosti a vedomosti tým, že ukazujú svoje majstrovstvo menším spolužiakom. Mladší študenti tak budujú svoje pozorovacie schopnosti, starší, naopak, tie vodcovské, čo im pomôže budovať prirodzené vzťahy s okolím.

Učenie pomocou dôsledne spracovaných materiálov

Jedným z hlavných elementov Montessori vzdelávania je práca so špecializovanými materiálmi, ktoré majú deti pomocou mechanizmu „kontrol chýb“ naučiť rozvíjať konkrétne zručnosti a praktické koncepty nezávisle od prítomnosti učiteľa. Materiály svojím dizajnom i funkciami prirodzene edukačne zaujmú dieťa na dlhší čas a „prinútia“ ho k vyššiemu sústredeniu pri učení.

Dlhé nerušené úseky sústredenej práce 

V tomto type vzdelávania deti nerušene sústredene pracujú v dlhších časových oknách na aktivitách podľa vlastného výberu. Keď sa naučia všetko, čo môžu, vrátia materiál na miesto a vyberú si ďalšie učebné pomôcky. Učitelia rozvoj detí pozorujú a pomáhajú im individuálne či v malých skupinkách. Takýto „rozvrh“ dáva deťom zmysel pre sebaorganizáciu a koncentráciu, ako aj pocit vlastnej zodpovednosti či nezávislosti.

Montessori vzdelávanie – sloboda a motivácia v učení

Zručnosti dieťaťa rozvíjajte aj v domácom prostredí. Inšpirujte sa našimi tipmi.

Samostatnosť pri výbere práce

Montessori vzdelávanie podporuje deti pri výbere vzdelávacích aktivít podľa ich preferencií na základe vlastných záujmov. To v deťoch prebúdza zmysel pre zodpovednosť, motiváciu učiť sa veci, ktoré ich zaujímajú, a tým aj schopnosť dlhšieho sústredenia. Deti sa dokážu učiť samy a učitelia im len ukazujú cestu, ako sa dostať k poznaniu.

Aké sú výhody Montessori výuky? 

Metóda Montessori pristupuje k deťom s omnoho väčšou dôverou, podporuje a vníma ich skôr ako silných jedincov. Veľa rodičov sa však napriek všetkému obáva, pretože nemali možnosť vyskúšať si ju na vlastnej koži. Aké hlavné výhody teda metóda žiakom poskytuje?

  • Dieťa je považované za unikátnu osobnosť schopnú sa rozhodovať a naplno rozvíjať svoj potenciál.
  • Žiaci sú súčasťou silnej a veľmi starostlivej komunity spolužiakov, učiteľov i samotných rodičov.
  • Sloboda bez hodnotiaceho, záujmového či časového obmedzovania je veľmi silným elementom, ktorý mnoho detí i rodičov oceňuje najviac.
  • Deti sa vďaka metóde stávajú samostatnejšie, sebavedomejšie a nezávislejšie.
  • Systém Montessori nenúti deti naučiť sa látku, ale skôr ich podporuje v hľadaní vedomostí a rozvíjaní schopností na základe vlastnej iniciatívy.

Zdroje: montessori-nw.org, amshq.org, eduworld.sk

Vytlačiť stránku
Zdielať článok