Dieťa Predškolák Materská škola naučí deti viac, než dokáže rodič doma

Deti sa začínajú učiť od narodenia. Učia sa, kto sú ich rodičia, ako reagovať, keď sú hladné a keď sú veselé, učia sa hygienickým návykom, komunikácii, interakcii s okolím...

Predškolská výchova zohráva dôležitú úlohu pri rozvoji a rozširovaní kognitívnych a sociálnych zručností detí. Mozog dieťaťa sa veľmi rýchlo vyvíja a s každým novým poznatkom v ňom vznikajú nové neurónové spojenia, ovplyvňujúce myslenie, cítenie a reakcie dieťaťa aj v dospelosti.

Predškolská trieda v škôlke je vnímaná ako „malá prvá trieda“. Nároky na deti sú vyššie, no nie tak, aby ich nezvládali, ale aby im uľahčili nástup do školy. Deti sa v škôlke učia nové veci a rozvíjajú svoje schopnosti. Okrem toho sa učia správať v kolektíve a budujú si sebavedomie. Deti, ktoré navštevujú materskú školu, sú lepšie pripravené na základnú školu. Majú bohatšiu slovnú zásobu, základy matematických zručností, rozvinutejšiu jemnú aj hrubú motoriku.

Prečo je materská škola dobrá pre predškolákov?

 • Predškolská dochádzka je miestom, kde sa dieťa stretáva v štruktúrovanej organizácii s učiteľmi a deťmi. Naučí sa postupovať podľa pokynov, prihlásiť sa, keď chce hovoriť, sústrediť pozornosť na učiteľa, klásť mu otázky. Zároveň sa dieťa učí rešpektovať a tolerovať ostatné deti.
 • V škôlke sa dieťa učí riešiť problémy svoje aj ostatných. Hrá sa s rovesníkmi, buduje si sebadôveru a dôveru v ostatných. Deti v škôlke rýchlo zistia, že mnoho vecí dokážu samé a nemusia o všetko prosiť mamu. Pre ich sebavedomie je to veľký krok.
 • Deti majú tisícky otázok a rodičia nemajú neobmedzenú kapacitu. V škôlke deti dostanú veľa odpovedí aj skôr, než sa spýtajú. Hľadajú ich s kamarátmi skúmaním, experimentovaním, konverzáciou.

Matematika hrou: Takto si ju obľúbia škôlkári aj školáci

Čo sa deti v škôlke naučia podľa veku

Niektoré deti sú pre škôlku zrelé už vo veku 2,5 roka. Od troch rokov by škôlku malo postupne zvládnuť každé dieťa. Niektorým to ide ľahšie, s inými je treba viac trpezlivosti, no netreba sa vzdávať.

Najmenšie deti vo veku 3 – 4 rokov v škôlke:

 • Učia sa byť bez rodičov
 • Nadväzujú prvé vzťahy mimo rodiny
 • Orientujú sa v novom prostredí
 • Zvykajú si na určitý systém
 • Začleňujú sa do skupiny a učia sa asertívne presadzovať svoje potreby
 • Experimentujú v oblasti výtvarnej, literárnej, hudobnej
 • Učia sa trpezlivosti pri realizovaní svojich túžob

Hry na rozvoj hrubej motoriky

Staršie deti vo veku 4 – 5 rokov v škôlke:

 • Učia sa dokončiť činnosť
 • Zvládajú komunikáciu so skupinou aj s kamarátmi jednotlivo
 • Osvojujú si pravidlá správania sa v skupine
 • Naučia sa presadiť svoje záujmy, ale aj ustúpiť
 • Osvojujú si správny postoj, sedenie, chôdzu
 • Zdokonaľujú hrubú aj jemnú motoriku
 • Naučia sa nové hry, rozširujú si okruh záujmov

Odmeňujte deti hviezdnym odmeňovacím systémom

Predškoláci 5 – 6 roční sa v škôlke intenzívne pripravujú na školu:

 • Rozvíjajú sebaovládanie
 • Učia sa hľadať rôzne možnosti riešenia problémov a konfliktov
 • Získavajú pohybové zručnosti, majú základy gymnastiky a atletiky
 • Rozvíjajú jemnú motoriku, vedia správne držať pero, ceruzku, lepiť, skladať papier
 • Učia sa pracovať s rôznymi druhmi materiálov
 • Učia sa pracovať podľa pracovného postupu
 • Získavajú technické zručnosti
 • Orientujú sa v priestore a čase
 • Majú základy matematiky, abecedy
 • Učia sa prijať kritiku a pochváliť druhých

Čo by mal vedieť predškolák pred nástupom do školy?

3 najčastejšie rodičovské mýty o škôlke

Napriek tomu však stále existujú rodičia, skeptickí voči predškolskej dochádzke. Pozreli sme sa na najčastejšie argumenty, pre ktoré svoje deti do predškôlky dať nechcú.

1. Svoje dieťa dokážem naučiť všetko, čo ho naučí škôlka

„Prečo by som mala posielať svoje dieťa do predškolského zariadenia, keď ho doma dokážem naučiť to isté a ešte aj viac?“ Túto otázku si kladú mnohé mamičky, ktoré nemajú záujem na tom, aby ich dieťa chodilo do škôlky. Sčasti majú pravdu. Doma sa deti naučia aj čítať, počítať, používať nožnice, zaviazať si šnúrky, umyť si ruky pred obedom a ďalšie praktické zručnosti. Čo sa však doma nenaučia, je interakcia s inými deťmi. Zdieľanie skúseností  v kolektíve. Správanie sa medzi rovesníkmi.

Predškolské vzdelávanie u detí posilňuje schopnosti, ktoré získali doma. Učitelia a vychovávatelia sú odborníci, pracujúci so špeciálnymi metódami na posilnenie fyzického, sociálneho, emocionálneho, kognitívneho a jazykového vývoja dieťaťa.

Okrem toho ak dieťa počúva takéto podhodnocovanie učiteľov a vychovávateľov, osvojuje si ho a prenáša ho aj do predškolského a školského zariadenia. A to vo vzťahu učiteľ – dieťa nerobí dobre.

2. V škôlke sa deti len hrajú a spievajú

Je to tak. A je to preto, lebo hra je pre deti najlepší spôsob, ako sa naučiť komunikovať, spolupracovať, riešiť problémy, vychutnávať si aktivity, budovať si sebavedomie a byť súčasťou komunity. Pri hraní hier a spievaní sa vytvárajú nové a nové neurónové prepojenia v mozgu.

Pri hraní hier deti ukoja svoju zvedavosť, naučia sa tímovej práci, zdieľaniu praktík a rozvoju činností pri riešení problémov.

Spievanie povzbudzuje rozvoj reči a jazyka, rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje komunikačné zručnosti. Spievanie deťom uľahčuje osvojovanie si nových zručností. Piesňou sa naučia abecedu, farby aj počítať.

3. Deti si aj tak nebudú pamätať, čo robili v škôlke

Dlhotrvajúca štúdia HighScope Perry Preschool rozdelila deti predškolského veku do dvoch skupín. V jednej boli tí, ktorí predškolské zariadenie navštevovali a v druhej deti, ktoré do škôlky nechodili. Vedci tieto deti sledovali až do veku 40 rokov. Zistili, že „škôlkari“ mali vyšší príjem, viac ich dokončilo strednú školu a bolo zamestnaných, spáchali menej zločinov.

Možno si deti nebudú pamätať, čo robili v predškolskom zariadení, rozhodne tu však získajú pevné základy a predpoklady pre lepšiu budúcnosť.

Zdroj: novakdjokovicfoundation.org, parents.com, rasmussen.edu, highscope.org, kqed.org, rainbowpreschools.com, greatschools.org

Vytlačiť stránku
Zdielať článok