Šetrenie potravinami Najväčšie chyby pri separovaní: Kam patrí obal od pizze?

Dôvodov, prečo nezabúdať na triedenie odpadu je hneď niekoľko. Svojím aktívnym a uvedomelým prístupom k odpadu sa postaráte o čistejšie životné prostredie, šetríte prírodné zdroje surovín a energie, redukujete množstvo odpadu na skládkach.

Separovaný zber

Na produkcii odpadu, ktorý sa z našich domácností dostáva na skládky sa podieľame všetci.

Hlavným dôvodom separovania je zníženie množstvá odpadu vyvážaného na skládku, získanie druhotných surovín a  šetrenie primárnych zdrojov. Separovanie zároveň ovplyvňuje životnosť skládok, preto k nemu pristupujte uvážene.

Riaďte sa farbami

Farebne odlíšené nádoby na odpad vo veľkej miere uľahčujú spôsob, ako ho triediť. V zásade platí, že každá nádoba je určená na iný druh odpadu, ale aj tu však platia isté pravidlá. Nie všetko, čo považujete za papier či plast ním v skutočnosti aj je.

 • Žltá nádoba – plasty
 • Zelená nádoba – sklo
 • Modrá nádoba – papier
 • Červená nádoba – kov
 • Hnedá nádoba – biodpad

PLASTY

ÁNO
Do žltých nádob patria:

 • stlačené PET fľaše ,
 • obaly z jogurtov,
 • vrecká,
 • fólie,
 • polystyrén,
 • obaly z pracích práškov a kozmetiky.

NIE
Do kontajnera na plasty určite nevhadzujte:

 • fľaše z olejov,
 • obaly z nebezpečných látok,
 • podlahové krytiny
 • mastné obaly z potravín – tie sa už recyklovať ďalej nedajú.

SKLO

ÁNO
Do zelených kontajnerov patria:

 • nevratné fľaše z alkoholických a nealkoholických nápojov,
 • poháre,
 • sklenené črepy,
 • tabuľové sklo z dverí a okien.

NIE

Do kontajnera na sklo určite nevhadzujte:  

 • keramiku,
 • porcelán,
 • zrkadlá,
 • televízne obrazovky,
 • autosklo,
 • pozlátené a pokovované sklo.

PAPIER

ÁNO

 • V modrých nádobách na odpad by mali skončiť:
  noviny,
 • časopisy,
 • kancelársky a skartovaný papier,
 • reklamné letáky,
 • krabice,
 • kartóny,
 • papierové tašky.

NIE

Do nádob na papier rozhodne nevhadzujte:

 • použité plienky,
 • hygienické potreby,
 • väzbové obaly kníh,
 • mokrý, znečistený alebo mastný papier.

Krabica od pizze sa nedá recyklovať rovnako ako kartónové držiaky na poháre či obaly z vajíčok. Ide o viackrát zrecyklovaný obal, ktorý patrí do kompostu.

KOV

ÁNO

Ak ste sa s červenou farbou nádoby ešte nestretli, mali by ste vedieť, že do nej patria:

 • plechovky,
 • alobal,
 • konzervy,
 • kovové obaly,
 • kovové výrobky,
 • súčiastky.

NIE

Medzi kovy nepatria:

 • tuby z krémov a zubných pást,
 • vrecúška z kávy ani kovové obaly kombinované s iným materiálom.

Kam vyhodiť oblečenie?

Ak premýšľate nad tým, kde by podľa správnosti malo skončiť oblečenie, ktoré nemáte komu darovať, zadržte. Textil je recyklovateľný len v obmedzenej miere. Vyrábajú sa z neho napríklad vlákna pre nábytkársky či automobilový priemysel, časť končí aj v izoláciách budov. Textílie nepatria do kontajnera, odvezte ich na najbližší zberný dvor alebo ich darujte charite.

Upratovanie je hračka, keď máte systém

Vedeli ste, že...? 

 • Geológovia vyčíslili váhu odpadu, ktorý je roztrúsený po celom svete, na viac ako 100-tisíc násobok váhy všetkých ľudí na zemi.
 • Ročná spotreba plastových tašiek na obyvateľa sa pohybuje od štyroch tašiek v Dánsku či Fínsku až po 466 tašiek na Slovensku, v Poľsku a Portugalsku.
 • Z jednorazových plienok je toľko odpadu, že by dosiahol 7-krát na Mesiac a späť.
 • Švédi vybudovali 32 tovární, v ktorých sa odpad premieňa na energiu. Spá­lia v nich asi dva mi­li­óny ton od­padu, čo je viac ako po­lo­vica všetkého od­padu, ktorý kra­jina vy­pro­du­kuje.

Chcete vedieť, kto plytvá potravinami najviac? 

Zdroj: triedime.sk, startitup.sk, najmama.aktuality.sk

Vytlačiť stránku
Zdielať článok