icon_search

    Prečo chcete od svojich zákazníkov, aby venovali jedlo, a prečo nedáva Tesco produkty zo svojich zdrojov?

    Platnosť: 8.11 - 24.10.2016

    Potravinová zbierka je skvelou príležitosťou, keď môžu všetci členovia miestnych komunít spoločne pomôcť ľuďom v núdzi. Tesco ponúka svoje priestory a komunikačné kanály pre zbierky, ktoré považujú naši partneri z charity za neoceniteľnú podporu. Sme vďační, že každý rok sa do potravinových zbierok zapája čoraz viac zákazníkov, ktorí podávajú pomocnú ruku ako dobrovoľníci či darcovia.

     

    Podobne ako predošlé roky Tesco finančne dopĺňa hodnotu darovaného jedla od zákazníkov o 20 %. Toto je dôležitý finančný príspevok, ktorý môže Potravinová banka spolu s ostatnými partnermi použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry miesto nakupovania jedla pre ľudí v núdzi. Navyše spolupracujeme s národnými charitatívnymi partnermi počas roka a darujeme prebytky jedla (v septembri 2016 viac ako 250), pričom v lete 2016 sme darovali viac ako 5 000 ton potravín, čo predstavuje viac ako 12,5 milióna jedál naprieč strednou Európou.