icon_search

    Vyjadrenie spoločnosti Tesco k zavádzajúcemu videu

    Na internete sa v súčasnosti šíri klamlivé video, ktoré má usvedčovať nielen Tesco, ale aj iných predajcov, že podomácke testovanie objavilo nedostatky v produktoch z našich obchodov.

    Platnosť: 25.5 - 24.5.2017

    Ide o nepravdivé informácie, ktoré chcú úmyselne poškodiť nielen nás, ale vytvoriť aj strach na strane zákazníkov, že si mohli zakúpiť produkty, ktoré poškodzujú ich zdravie. Chceme všetkých ubezpečiť, že naše produkty kritéria platnej legislatívy spĺňajú. Pravidelne interne testujeme  naše výrobky v certifikovaných laboratóriách a testovanie vpichovou sondou, ako je zobrazené na videu,  je amatérske a neprofesionálne.Nie je známe nastavenie a kalibrácia daného prístroja, nie sú splnené základné laboratórne postupy, keďže po jednotlivých meraniach nie je hrot prístroja očistený a umožňuje kontamináciu ďalšej testovanej „vzorky“. Tovar je skúmaný neodborne, testovanie nemôže prebiehať vo fólii zabalenom produkte a nemôže odoberať vzorku len z jednej časti produktu. Navyše, pri profesionálnom testovaní sa testuje niekoľko vzoriek, ktoré sa zhomogenizujú, aby sa vylúčili individuálne odchýlky.Dané video je z nášho pohľadu neprofesionálne a klamlivé s cieľom uviesť ľudí do omylu a hrubo poškodzuje dobré meno našej spoločnosti.

    Opakovane ubezpečujeme, že naše produkty podliehajú neustálemu profesionálnemu testovaniu a spĺňajú všetky legislatívne kritéria platné v Slovenskej republike.