icon_search

    Vyhadzujete množstvo použiteľného jedla, prečo ho neponúknete ľuďom v núdzi?

    Platnosť: 8.11 - 25.10.2016

    Veríme, že máme zodpovednosť bojovať proti plytvaniu jedlom v našich obchodoch, ako aj spoločenskú zodpovednosť bojovať za efektívnu spotrebu potravín od momentu, keď sú vypestované, až po ich konzumáciu. Aktívne robíme množstvo malých zmien, ktoré pomáhajú našim zákazníkom a dodávateľom v obmedzovaní plytvania jedlom, ďalej v šetrení peňazí a tiež v pomoci nakŕmiť ľudí v núdzi darovaním prebytkov z našich obchodov.

    Našou ambíciou je, že žiadne jedlo nebude v Tescu vyhadzované, ale darované. Spolupracujeme s potravinovými bankami na darovaní prebytkov potravín z našich obchodov, ktoré by sme nemohli darovať ľuďom v núdzi. Vyvinuli sme systém, ktorý zabezpečuje, že naše pekárenské i ďalšie výrobky, ktorých máme nadbytok, sú ponúkané každý deň ľuďom v núdzi na všetkých štyroch trhoch v strednej Európe. Tieto prebytky jedla z našich prevádzok poskytujeme miestnym komunitám. Denne poskytujeme pekárenské i ďalšie výrobky z viac ako 280 európskych prevádzok a zaviazali sme sa, že do roku 2020 sa do podpory miestnych charít zapoja všetky naše európske prevádzky.

    V lete 2016 sme darovali viac ako 5 000 ton potravín, čo je viac ako 12,5 milióna jedál po celej strednej Európe.