icon_search

    Podmienky použitia E-kupónu Zľava 5€

    Platnosť: 17.3 - 3.1.2017
    • E-kupón oprávňuje konkrétneho zákazníka k využitiu jednorazovej zľavy pri jeho nákupe cez Tesco Online nákupy alebo Klikni & Vyzdvihni na stránke www.tesco.sk/potravinydomov, a to iba v prípade, že výška sumy uvedená na E-kupóne bude rovná, alebo vyššia ako suma uvedená ako minimálna hodnota nákupného zoznamu. (ďalej len „E-kupón“). Uplatnením E-kupónu bude zákazníkovi z konečnej ceny nákupu odpočítaná suma v maximálnej hodnote 5 €. E-kupón je možné použiť len z e-mailovej adresy, na ktorú bol zaslaný.  Kód E-kupónu je potrebné vložiť na príslušné miesto a potvrdiť jeho použitie. E-kupón je možné použiť pri potvrdení nákupného zoznamu do dátumu platnosti uvedeného na E-kupóne. E-kupónová zľava je platná iba v prípade, ak je zákazníkovi doručené potvrdenie nákupného zoznamu s uvedenou E-kupónovou zľavou. E-kupón je majetkom spoločnosti TESCO STORES SR a.s (ďalej len „Tesco“), a nie je určený na ďalší predaj alebo zverejnenie. E-kupón sa nevzťahuje na nákup tabakových výrobkov, náhrad dojčenského mlieka, liekov a poplatku za dovoz tovaru. Ponuka platí iba pre Slovenskú republiku. E-kupón nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami, alebo E-kupónmi. E-kupón nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Zákazník je oprávnený využiť E-kupón iba jedenkrát. V prípade podozrenia zo zneužitia E-kupónu si spoločnosť Tesco vyhradzuje zľavu zákazníkovi neposkytnúť.
    • Viac informácií k použitiu E-kupónu nájdete tu.