icon_search

    20 % príspevok navyše nie je veľa, prečo to nezodpovedá hodnote darov od zákazníkov?

    Platnosť: 8.11 - 24.10.2016

    Naša spoločnosť má dlhodobé strategické partnerstvo s lokálnou potravinovou zbierkou a s  ďalšími partnerskými charitatívnymi organizáciami a máme niekoľko programov na riešenie chudoby a hladu, pričom potravinová zbierka je len jednou z nich.

    Náš príspevok znamená hodnotnú podporu pre Potravinovú banku a ďalších partnerov, ktorú môžu použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry, napr. na nákup vozidiel, zabezpečenie distribúcie potravinových prebytkov atď. Počas roka taktiež darujeme prebytky jedla z našich predajní našim partnerom v Potravinovej banke, ktorí ich distribuujú ľuďom v núdzi z miestnych komunít. V lete 2016 sme darovali viac ako 5 000 ton jedla, čo predstavuje viac ako 12,5 milióna jedál naprieč strednou Európou.

    V roku 2016 taktiež prispejeme 1 eurom z nákupu každého nového vianočného klobúka značky F&F predaného v prevádzkach Tesco naprieč celou strednou Európou, ako aj charitatívnym organizáciám zapojeným do potravinovej zbierky na všetkých štyroch európskych trhoch. V spojitosti s touto vianočnou akciou sa Tesco zaviazalo darovať charitatívnym organizáciám najmenej 15 000 eur.