icon_search

  Potravinová zbierka | Tesco v SR

  Potravinová zbierka banner Potravinová zbierka banner

  Najväčšia potravinová zbierka na Slovensku

  Zákazníci Tesca vytvorili rekord, ľuďom v núdzi darovali potraviny za 260-tisíc eur!


  Zákazníci Tesca opäť prelomili rekord! V rámci najväčšej potravinovej zbierky na Slovensku darovali viac ako 171 ton trvanlivých potravín a drogérie v celkovej hodnote 260-tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi. Spoločnosť Tesco zorganizovala zbierku spoločne s charitatívnymi partnermi už po siedmykrát. Zbierka prebiehala v 120 obchodoch Tesco od 21. do 23. novembra a prvýkrát aj prostredníctvom Tesco Online nákupov.

  „Teší nás, že našim zákazníkom nie je ľahostajný osud iných ľudí, čo sa odzrkadľuje na rekordnom množstve vyzbieraných potravín a drogérie. V Tescu veríme, že aj malá pomoc môže mať veľký význam – či už je to vrecko ryže, mydlo či konzerva sardiniek. A táto zbierka to potvrdzuje: spoločne zákazníci darovali ľuďom v núdzi vyše 171 ton trvanlivých potravín a drogérie v celkovej hodnote 260-tisíc eur!" hovorí Veronika Bush, riaditeľka komunikácie Tesca na Slovensku.

  Rovnako ako po minulé roky, aj v tomto roku Tesco daruje zapojeným charitám finančný príspevok vo výške 20 % hodnoty vyzbieraného tovaru. Tesco tak daruje zapojeným charitám viac ako 52-tisíc eur, aby mohli naďalej pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú.  Komu pomáhame

  Potravinová banka

  Potravinová banka Slovenska

  Je tu pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Podáva pomocnú ruku deťom, mladým, seniorom, zdravotne postihnutým, rodinám. Tým, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, v ktorej potrebujú pomoc a podporu nás ostatných.

  Zbierka je zameraná na trvanlivé potraviny. Môžete však prispieť aj drogériovým tovarom, ale aj prostriedkami osobnej hygieny. Čím sa rozhodnete prispieť, záleží len od vás. Tovar, ktorý zakúpite na účely charitatívnej pomoci, pomôže ľuďom v núdzi. Odovzdajte ho, prosím, dobrovoľníkom pri východe z predajne Tesca.

  Srdečne vám ďakujeme.

  Aktivity PBS môžete podporiť aj na: SK96 1100 0000 0026 6975 2086

  Viac

  Občianske združenie Vagus

  Občianske združenie Vagus

  OZ VAGUS pomáha riešiť životné situácie ľudí bez domova na území Bratislavy prostredníctvom troch projektov terénnej sociálnej práce, Nízkoprahového denného centra DOMEC a kaviarne DOBRE&DOBRÉ.

  V dennom centre DOMEC v súčasnosti pracujeme s 2 800 ľuďmi bez domova, pre ktorých sú naše priestory miestom, ktoré má aspoň do istej miery suplovať DOMOV v napĺňaní životných potrieb. Dennodenne v našom dennom centre pre ľudí bez domova DOMEC pomôžeme v priemere 90 ľuďom bez domova s hygienou, stravou, čistým oblečením, lekárskou starostlivosťou a ošetrovaním. Naše sociálne poradkyne sa každého jednotlivca snažia viesť k zlepšeniu životnej úrovne, životných podmienok a k integrácii do spoločnosti.

  Nákupom a darovaním tovaru pomôžete ľuďom bez domova prekonať náročné zimné obdobie, ktoré ich čaká. Vami zakúpený tovar odovzdajte, prosím, našim dobrovoľníkom pri východe z predajne Tesca.

  ĎAKUJEME VÁM ZA VAŠU POMOC.

  O ďalších možnostiach podpory sa dozviete viac na stránke www.vagus.sk alebo návštevou našej kaviarne DOBRE&DOBRÉ na Nedbalovej ulici v Bratislave.

  Viac

  Depaul Slovensko

  Depaul Slovensko

  pomáha ľuďom v núdzi. Každý človek potrebuje miesto, ktoré nazýva svojím domovom. Pre tých, ktorí takéto šťastie nemajú, poskytujeme posteľ, jedlo, šatstvo, prístup k hygiene, zdravotné ošetrenie a profesionálnu sociálnu pomoc.

  Depaul je výnimočný v tom, že svoju pomoc ničím nepodmieňuje a sústreďuje sa na najviac ohrozených ľudí na ulici. Prevádzkujeme nocľaháreň, dva útulky, zariadenie opatrovateľskej služby, ošetrovňu a terénnu sociálnu prácu. Každý deň u nás nájde pomoc 250 – 280 ľudí bez domova.

  Tovar, ktorý zakúpite, použijeme v nocľahárni a v útulkoch pre chorých a nevládnych ľudí bez domova. Z potravín pripravíme raňajky a teplú polievku, ktorá je pre mnohých často jediné teplé jedlo za celý deň.

  Pošlite prázdnu SMS na číslo 827. Za dve vaše SMS vieme poskytnúť nocľah, stravu, hygienu, šatstvo pre 1 človeka na 1 noc. Cena jednej SMS je 3 €.

  Viac

  Slovenská katolícka charita

  Slovenská katolícka charita

  Združuje desať arcidiecéznych a diecéznych charít na Slovensku. Prostredníctvom ich práce v teréne poskytuje charitatívne, sociálne, zdravotnícke a výchovno-vzdelávacie služby ročne približne 23-tisíc ľuďom v núdzi.

  Tovar, ktorý nám darujete, použijeme v našich charitných domovoch na celom Slovensku a pomôžeme ľuďom bez domova, sociálne slabým rodinám a klientom našich zariadení.

  Srdečne vám ďakujeme.

  Podporiť nás môžete aj finančne
  IBAN: SK37 0900 0000 0001 7687 5345
  Variabilný symbol: 2233

  Viac

  Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

  Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku

  Je modernou sociálnou službou spoločnosti. Počas 25-ročnej existencie Evanjelická diakonia vybudovala sieť 22 vlastných zariadení, v ktorých poskytuje sociálne služby a poradenské služby, vzdeláva svojich zamestnancov, pracuje na rôznych projektoch a programoch, zameraných na humanitnú a rozvojovú pomoc či dobrovoľníctvo.

  Podáva pomocnú ruku deťom, mladým, zdravotne postihnutým, rodinám, seniorom. Poskytuje pomoc jednotlivcom alebo skupinám obyvateľstva, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách.

  Trvanlivé potraviny, drogériový tovar, prostriedky osobnej hygieny odovzdáme tým, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Čím sa rozhodnete prispieť, záleží len na vás. Zakúpený tovar odovzdajte, prosím, dobrovoľníkom pri východe z predajne Tesca.

  Srdečne vám ďakujeme.

  IBAN: SK77 7500 0000 0005 8475 9183

  Viac

  Partner Potravinovej zbierky

  Uniliver

  Unilever pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov a pomáha napĺňať každodenné potreby ľudí v oblasti výživy, hygieny a osobnej starostlivosti prostredníctvom svojich značiek. Ako partner projektu prispeje z vybraných predaných výrobkov svojich značiek v termíne od 13. 11. do 26. 11. 2019 sumou 0,03 € na podporu charít, ktoré spolupracujú pri Potravinovej zbierke.

  Viac

  Minulé zbierky


  Potravinová zbierka 2018

  Potravinová zbierkaVďaka zákazníkom Tesca, dobrovoľníkom a zapojených organizáciám sa podarilo v našich predajniach vyzbierať rekordných 147 ton potravín a drogériového tovaru v hodnote 210-tisíc eur na pomoc ľuďom v núdzi a sociálne slabším rodinám.

  Spoločnosť Tesco navýšila hodnotu darov o 20 %, a tak pred tohtoročnými Vianocami venuje zapojeným charitatívnym organizáciám navyše 42-tisíc eur. V novembri 2018 spoločnosť Tesco uskutočnila už šiestu Potravinovú zbierku, ktorá prebiehala v 113 obchodoch, čo je o deväť obchodov viac ako minulý rok, a tak oproti minulému roku darovali zákazníci Tesca pre ľudí v núdzi o 37 ton potravín viac.

  Darovaním potravín skutočne pomáhate!

  Potravinová zbierka 2017

  Vďaka darovaným potravinám počas zbierky v 104 obchodoch Tesco bude pripravených 275 000 porcií jedla. Charitatívne organizácie vyzbierali vyše 110 ton potravín v hodnote 145 000 €. Tesco túto hodnotu navýšilo
  o 29 000 €. ĎAKUJEME!

  Potravinová zbierka video

  Potravinová zbierka 2016

  Vďaka darovaným potravinám počas zbierky v obchodoch Tesco bolo možné pripraviť 220 000 porcií jedla. Charitatívne organizácie vyzbierali vyše 88 ton potravín a drogérie v hodnote 124 760 €. Tesco túto hodnotu navýšilo o 24 952 €. ĎAKUJEME!

  Potravinová zbierka video

  Potravinová zbierka 2015

  Vďaka darovaným potravinám počas zbierky v obchodoch Tesco bude pripravených 192 500 porcií jedla. Charitatívne organizácie vyzbierali vyše 77 ton potravín a drogérie v hodnote 109 000 €. Tesco túto hodnotu navýšilo o 21 800 €. ĎAKUJEME!

  Potravinová zbierka video

  Potravinová zbierka 2014

  V roku 2014 sa do zbierky zapojilo 67 prevádzok Tesca, vyzbieralo sa 48 ton tovaru v celkovej hodnote 68-tisíc eur. Vďaka tomu sme odovzdali dostatok potravín na prípravu neuveriteľných 109-tisíc porcií teplého jedla. Spoločnosť Tesco následne prispelo sumou 13 600 €  a spoločnosť Unilever darovala z predaja svojich výrobkov vyše 16 000 €, ktoré boli do posledného centa rozdelené medzi charitatívne organizácie.

  Potravinová zbierka video

  Potravinová zbierka 2013

  1.ročník Potravinovej zbierky začal v roku 2013. V termíne od 14.-20.novembra 2013 v 28 Tesco obchodoch po celom Slovensku ste darovali 19 ton potravín a drogérie v celkovej hodnote 26 900 €. Vďaka tomu sme pomohli pripraviť až 44 000 porcií teplého jedla. Spoločnosť Tesco následne prispelo sumou 5 380 €, ktoré boli rozdelené medzi charitatívne organizácie.

  Potravinová zbierka video