Nadácia | Tesco

Banner

Snažíme sa aj za dverami
našich predajní

#

Na prvý pohľad to vyzerá jednoducho – hlavnou úlohou obchodníka je predsa predávať tovar. Iste, ale najdôležitejším článkom v tomto procese pre nás boli a vždy budú ľudia – naši zákazníci, zamestnanci a dodávatelia po celom Slovensku.

Preto sa usilujeme pracovať s ohľadom na životné prostredie v každom regióne, v ktorom pôsobíme, a zároveň prispievať k jeho rozvoju.

Naše aktivity sa sústreďujú najmä na zníženie vplyvu nášho podnikania na životné prostredie, rozvoj zdravého životného štýlu, budovanie férových vzťahov s dodávateľmi a na pomoc miestnym komunitám prostredníctvom Nadácie Tesco.

Naše pôsobenie má však nielen lokálny, ale aj globálny význam. Sme druhým najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku a kazdoročne vytvárame nové pracovné miesta, navyše dlhodobo spolupracujeme so slovenskými dodávateľmi a stávame sa tak priamym prispievateľom do štátneho rozpočtu.


Nadácia Tesco

Naše poslanie

Ľuďom a ich komunitám prinášame niečo naviac.

Spoločnými silami môžeme pomôcť viac ako každý sám za seba. Spoločne podporujme užitočné projekty, zdravý životný štýl a vzdelávanie detí a mládeže.

Sme tu, aby sme pomohli tam, kde je naša pomoc potrebná.
Sme tu, aby sme podporili dobrú myšlienku pre dobrú vec.
Sme tu, aby sme v pravej chvíli podali pomocnú ruku.


Naše hodnoty

Správame sa k ostatným tak, ako chcú, aby sme sa k nim správali. Využívame naše sily pre dobrú vec.


Naša stratégia

Nadácia Tesco má záväzok podnikať zodpovedným spôsobom voči komunitám a zúročiť bohaté skúsenosti v oblasti filantropie. Keďže každá pomoc má svoje pravidlá, rozhodli sme sa pomáhať v týchto oblastiach:

  1. zdravie a zdravý životný štýl,
  2. voľný čas mládeže, výchova a vzdelávanie,
  1. sociálna a zdravotná starostlivosť,
  2. boj proti plytvaniu potravinami.

O nás

Nadácia Tesco vznikla v roku 2010 ako pokračovateľ neziskového Fondu Tesco. Nadácia prevzala všetky aktivity svojho predchodcu a zároveň poskytla možnosti pre tvorbu nových.

Nadácia Tesco zastrešuje aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti svojho zriaďovateľa, teda spoločnosti Tesco. Hlavnými piliermi sú podpora boja proti plytvaniu s potravinami, podpora miestnych komunít v oblastiach, kde Tesco pôsobí a vzdelávanie mladých ľudí.

Jedným z hlavných projektov je projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame", zameraný na podporu a rozvoj komunít v okolí, kde má spoločnosť Tesco svoje obchody. Vďaka projektu sme podporili v roku 2017 až 154 neziskových organizácií na celom Slovensku celkovou sumou 200 000 €. Tento projekt budeme pravidelne opakovať dvakrát ročne. Viac informácii získate na www.tesco.sk/pomahame.

Ďalším veľkým projektom je Potravinová zbierka trvajúca od roku 2013. Každý rok vždy na jeseň môžu naši zákazníci prispieť zakúpenými trvanlivými potravinami a drogériou a tieto produkty darovať ľuďom, ktorí sú v sociálnej núdzi. V roku 2016 zákazníci darovali vyše 88 ton potravín vďaka ktorým charitatívni partneri pripravili až 210 000 porcií jedla.

Forme sociálneho marketingu sa Nadácia Tesco venuje od začiatku svojho vzniku, keďže je to veľmi účinná forma ako komunikovať urgentnú potrebu pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie existujúce a v neposlednom rade pomôcť získať peniaze na reálnu pomoc. Sociálnym marketingom je podporený aj projekt nadácie s názvom Tesco Potravinová zbierka. Z vybraných výrobkov spoločnosti Unilever predaných v období trvania zbierky sú podporení charitatívni partneri zbierky.

Nemenej významným projektom je Detská atletika. Počas troch rokov darujeme vďaka sociálnemu marketingu našich vlastných značiek 240 000 € Slovenskému atletickému zväzu na zakúpenie športových atletických pomôcok. Cieľom je zapojiť do projektu Detskej atletiky čo najviac základných škôl, atletických oddielov, ale aj športových klubov na Slovensku, aby deti mohli nachádzať v sebe športového ducha, talent a najmä rozvíjať pohybové zručnosti už v ranom detstve a počas celého roka. Viac informácii na www.tesco.sk/tesco-sr/detska-atletika.

Nadácia ďalej zastrešuje charitatívne aktivity ako sú charitatívne zbierky, interný projekt Tesco Anjel, ktorý je postavený na princípe pomoci od kolegov pre kolegov, či dary miestnym neziskovým organizáciám pri príležitosti otvorenia nového obchodu.

Dôležitou súčasťou aktivít nadácie sú aj grantové konania, do ktorých sa môžu zapojiť všetky neziskové organizácie spĺňajúce podmienky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť výberu zabezpečí výberová komisia. Viac informácii nájdete tu: Udeľovanie grantov

Orgány

Predseda správnej rady
Martin Kuruc

Členovia správnej rady
Erik Šiatkovský
Andrea Kožuchová
Andrej Križan
Miroslava Rychtárechová
Katarína Tokárová

Členovia dozornej rady
Branislav Vančo
Jana Rafajová
Zuzana Lukačovičová

Správca nadácie
Zuzana Lošáková

Manažér spoločenskej zodpovednosti
Veronika Bush

Koordinátor spoločenskej zodpovednosti
Michaela Ibošová


Profily členov orgánov Nadácie


Nadačná listina

Nadačná listina

Nadácia Tesco sa hlási k Etickému kódexu Asociácie firemných nadácií. Tento kódex môžete nájsť TU.

Prehľady

Vyúčtovanie verejnej zbierky

Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2016/2017)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel (r. 2016/2017)

Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2015/2016)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2015/2016)

Záverečné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2014/2015)
Predbežné vyúčtovanie zbierky Tesco Anjel č. 000-2015-019111 (r. 2014/2015)

Výročné správy Nadácie Tesco

Výročná správa 2016
Výročná správa 2015
Výročná správa 2014
Výročná správa 2013
Výročná správa 2012
Výročná správa 2011


Výročné správy Fondu Tesco, n.f. – predchodca Nadácie Tesco

Výročná správa 2010
Výročná správa 2009


Prehľady príjmov a výdavkov

Graf zdrojov príjmov v roku 2015
Graf využitia prostriedkov z asignácie v roku 2015
Databáza udelených grantov a darov v roku 2015
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v roku 2015

Kontakty

Nadácia Tesco
Zapísaná do registra Ministerstvom vnútra Slovenskej Republiky pod číslom 203/Na-2002/976
Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava
IČO: 42184126
DIČ: 2023190169

Korešpondenčná adresa
Cesta na Senec 2
821 04 Bratislava

Bankové spojenie:
Slovenská Sporiteľňa, a.s.,
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu nadácie: 50 380 355 86 / 0900
IBAN: SK5309000000005038035586

Číslo účtu zbierky: 5068520419 / 0900
IBAN: SK5509000000005068520419

e-mail: info@nadaciatesco.sk

Aktuálne projekty

#

Detská atletika

Deti si zaslúžia podporu, či už športujú na amatérskej alebo profesionálnej úrovni. Vďaka projektu Detská atletika získajú základné školy, športové kluby a atletické oddiely nové tréningové vybavenie. Cieľom trojročného projektu Nadácie Tesco a Slovenského atletického zväzu je nákup športových pomôcok, na ktoré prispejeme každý rok sumou 80 000 €. Doposiaľ bolo v rámci projektu podporených viac ako 60 základných škôl a športových klubov z celého Slovenska. Viac o novom projekte sa dozviete na:

www.tesco.sk/tesco-sr/detska-atletika →

#

Vy rozhodujete, my pomáhame

Vďaka tomuto programu dokážeme spolu veľa vecí zmeniť k lepšiemu – už na jar totiž finančne podporíme množstvo komunitných projektov v celkovej sume takmer 170 000 eur. Celkovú čiastku, ktorú sme darovali v minulom cykle projektu, takmer zdvojnásobíme a v každom obchode Tesco podporíme 3 projekty. Ako názov napovedá, o tom, aké projekty podporíme nerozhodne naša spoločnosť, ale vy, naši zákazníci. Je na vás, či vyberiete projekt, v ktorom si budete môcť možno aj s celou rodinou niekde vo vašom okolí zašportovať alebo sa rozhodnete podporiť iný typ pomoci, škála projektov bude určite veľmi pestrá. Viac o novom projekte sa dozviete na:

www.tesco.sk/pomahame →

#

Potravinová zbierka

Pomocou Tesco Potravinovej zbierky sa snažíme prostredníctvom potravín poskytnúť pomoc ľuďom v núdzi, a to v rámci celého Slovenska. Z vyzbieraných potravín sa nám podarilo navariť obrovské množstvo porcií teplého jedla. Viac o Tesco Potravinovej zbierke nájdete na stránke:

www.tesco.sk/tesco-v-sr/potravinova-zbierka →

Aktuálne projekty

Otváranie nových Tesco obchodov

Pri každom otvorení novej prevádzky Tesco kontaktujeme neziskovú organizáciu pôsobiacu v danej lokalite a darujeme jej šek so sumou na podporu jej aktivít.


Aktuálne projekty

Charitatívne zbierky

Celoročne sa snažíme pomáhať rôznym neziskovým organizáciám pri organizovaní veľkých charitatívnych zbierok.

Ukončené projekty


Grantový program pre kolegov

#
Nadácia Tesco vyhlásila 1. ročník zamestnaneckého grantového programu s názvom Kolegovia pre dobrú vec. Ak ste chceli vylepšiť detské ihrisko vo vašej komunite, či podporiť športové aktivity detí v škôlke, mohli ste sa zapojiť tak, že ste oslovili vhodnú mimovládnu organizáciu, mesto, škôlku či inú rozpočtovú alebo príspevkovú organizáciu a prihlásili ste s ňou projekt do grantového programu.

Výsledky nájdete TU.

Vitafit kútiky

Aktuálne projekty
V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska sme v troch mestách na Slovensku otvorili hravé a zdravé kútiky pre deti, v ktorých sa naučia, ako sa správne stravovať a prečo sú niektoré potraviny zdravšie než iné.

Tesco Beh pre život

#
Viete, že sme počas podujatí Tesco Beh pre život za 8 rokov vyzbierali 436 983 eur vďaka 87 487 účastníkom? Naše veľké poďakovanie v mene Nadácie Tesco a spoločnosti Tesco patrí vám všetkým za zanietenie, participáciu, spoluprácu a podporu, ktorú ste tomuto športovo-charitatívnemu podujatiu za dlhé roky venovali a ktorého ste sa aktívne zúčastňovali. Nastal čas pre zmenu, a preto veríme, že s rovnakým nadšením podporíte a zapojíte sa aj do nového programu Detská atletika.

Ďakujeme.


Ďakujeme za Vianoce

Ďakujeme za VianoceV spolupráci s Komunitnou nadáciou Bratislava sme hypermarkete Tesco Extra Bratislava Petržalka uskutočnili projekt, vďaka ktorému si 229 detí z krízových centier a zainteresovaných združení a 49 hospitalizovaných detí našlo na Vianoce 2012 pod stromčekom svoj vysnívaný darček.

Grantový program Tesco pre zdravšie mestá

Grantový program Tesco pre zdravšie mestáCieľom programu je pomôcť životnému prostrediu v mestách s dôrazom na aktívne zapojenie komunity pri realizácii projektu a trvalo udržateľný rozvoj životného prostredia. Grantový program vychádza z plánu zodpovedného susedstva, v ktorom je skĺbená ochrana životného prostredia, zdravý životný štýl, zapojenie komunity a podpora neziskových organizácií.

Za päť ročníkov fungovania tohto grantu sme medzi 86 schválených projektov prerozdelili 218 704,18 €.

Grantový program Aby všetky deti mali šancu

Grantový program Aby všetky deti mali šancuNadácia Tesco s podporou Procter & Gamble vyhlásili v roku 2011 výzvu na predkladanie projektov pre organizácie, ktoré sa venujú mentálne a telesne postihnutým deťom a mládeži. Cieľom grantového programu bolo zlepšenie kvality života detí a mládeže s mentálnym a telesným postihnutím, ktorí nemajú rovnakú štartovaciu čiaru ako iné zdravé deti. Prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa bola podpora variability sociálnych služieb, inštitucionálna podpora zariadení a organizácií.

Z 298 prijatých žiadostí bolo schválených 27 projektov, medzi ktoré sme prerozdelili sumu 82 454,02 €.

Korčuľovanie pre život

Korčuľovanie pre životZimnou verziou obľúbenej série športovo-charitatívnych Behov pre život bolo premiérovo 28. januára 2012 v Bratislave aj Korčuľovanie pre život. Každý účastník získal unikátny šál s logom akcie. Korčuľovalo sa za hudobného sprievodu a po skončení korčuľovania boli pre účastníkov pripravené teplý čaj a punč. Patrónom Korčuľovania pre život sa stal Michal Hudec, hokejista HC Slovan. Počas akcie sa podarilo vyzbierať 2 263 € a výťažok všetkých vyzbieraných peňazí putoval na konto Nadácie Výskum rakoviny.

Sociálny marketing

Počas 4 rokov fungovania Nadácie Tesco a neziskového Fondu Tesco sme v rámci sociálneho marketingu spolupracovali s firmami ako Unilever, Procter and Gamble, Danone a Colgate-Palmolive. Zákazníci tak v rámci nákupu vybraných značiek v obchodnej sieti Tesco prispeli 0,03 € za každý predaný výrobok. Spolu sa nám takto podarilo vyzbierať vyše 282 000 €, za ktoré sme v spolupráci s Unicefom zakúpili vakcíny proti 6 smrteľným chorobám do Ázie, podporili grantové programy, spolu s Tatranským okrášľovacím spolkom vybudovali náučný chodník a pomohli Nadácii Výskum rakoviny.