icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede získalo 5 794 €

  18.2.2011 12:41:00 | Spoločenská zodpovednosť
  Dunajská Streda, 11. februára 2011 – Verejná finančná zbierka pod názvom Pomôžte spolu s nami, ktorá sa konala počas štyroch adventných víkendov vlani v hypermarkete Tesco Dunajská Streda, priniesla pre neziskovú organizáciu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Dunajská Streda sumu 5 794 €. Účelom zbierky, organizovanej už po ôsmy raz spolu s tradičným partnerom Slovenskou humanitnou radou, je pomôcť ľuďom v danom regióne, kde sa zbierka konala. V prípade Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Dunajská Streda sa zbierka organizovala pod hlavičkou Fondu Tesco a Slovenskej humanitnej rady po tretí raz. Vyzbieraná suma pomôže postihnutým ľuďom z mesta a okolia.

  „Výsledok zbierky považujeme za veľmi dobrý. Vopred sme sa na zbierku dobre pripravili, dobrovoľníkmi boli predovšetkým študenti z rôznych škôl v našom meste, ktorým by som sa chcela aj touto cestou poďakovať za ich úsilie“, hovorí predsedkyňa združenia v Dunajskej Strede Agnesa Csefalvay .

  Učelom zbierky bolo, aby aj ľudia s mentálnym postihnutím boli zviditeľnení vo svojom okolí a aby sa vyzbierali finančné prostriedky na zlepšenie životných podmienok realizáciou rôznych záujmových a podporných aktivít. Vyzbierané finančné prostriedky budú použité zlepšenie kvality života ľudí s postihnutím – na pracovno-rekondičný pobyt v Nemecku.

  „Sme veľmi radi, že sme už tretím rokom mohli osloviť v priestoroch hypermarketu Tesco Dunajská Streda ľudí z tohto regiónu, prezentovať našu neziskovú organizáciu, že naši dobrovoľníci mali príležitosť opäť osloviť verejnosť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú“, uzatvára Agnesa Csefalvay.

  Zbierka sa konala od 25. novembra do 19. decembra 2010 počas rozšírených víkendových dní, teda od štvrtka do nedele, ktoré kopírovali adventné víkendy, teda štyri týždne pred Vianocami.

  Prvý víkend sa v hypermarkete Tesco Dunajská streda vyzbieralo 853 €, druhý 1 298 €, tretí 1 653 € a posledný najviac 1 988 €. Spolu to predstavuje sumu 5 794 €.

  Celkovo sa vlani na zbierke v sieti Tesco obchodov zúčastnilo v rámci Slovenska 29 neziskových organizácií v 40 Tesco obchodoch a celkovo sa vyzbieralo 85 180 €.

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 93 obchodov a 16 čerpacích staníc. So svojimi vyše 8 300 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi to najlepšie a stať sa obchodom pre všetkých. Za projekt Plán zodpovedného susedstva získala spoločnosť Tesco hlavnú cenu v prestížnej súťaži Via Bona Slovakia 2008 organizovanej Nadáciou Pontis a tiež zelenú cenu za projekt v oblasti životného prostredia – prvý unikátny energeticky úsporný obchod Tesco v Rajci. Dlohodobým cieľom spoločnosti Tesco je pomáhať ľuďom v núdzi a preto Fond Tesco bude aj naďalej pokračovať v organizovaní zbierok počas tohto roka.

  Slovenská humanitná rada pôsobí na Slovensku od roku 1990. V súčasnosti združuje Slovenská humanitná rada viac ako 170 dobrovoľníckych neziskových organizácií na území celej republiky. Poskytuje im pomoc na činnosť a na humanitné projekty. Organizuje širokú škálu aktivít a podujatí. Postupne sa stala významným partnerom štátu v poskytovaní sociálnej starostlivosti a pomoci ľuďom v krízových životných situáciách.

  Poslaním Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Dunajskej Strede je všestranná pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím a všeobecná podpora činností a opatrení zameraných v prospech detí, mládeže a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín. Združenie tiež pôsobí na verejnosti, aby sa zlepšovali vzťahy, postoje a názory verejnosti k ľuďom s mentálnym postihnutím a ich rodinám. Združenie organizuje:

  • pravidelné aktivity: klubovú, krúžkovú činnosť, prácu na PC
  • voľný čas športovej a kultúrnej činnosti
  • vzdelávanie a podporu doškolovania ľudí s MP a ich rodičov
  • prednášky, semináre, kurzy a výstavy, exkurzie, výmenné pobyty, spoluprácu s charitatívnymi orgaizáciami a s verejnou správou