icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Začíname s každoročným skrášľovaním okolia

  25.2.2013 20:19:00 | Spoločenská zodpovednosť

  Bratislava, 25. februára 2013 – Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis pridelil v šiestom ročníku grantovej výzvy Tesco pre zdravšie mestá 115 033 €.
  Grantové konanie je každoročne smerované na neziskové organizácie, samosprávy, ale aj materské a základné školy. Podporené boli projekty zamerané na revitalizáciu detských ihrísk, parkov, na výsadbu zelene, budovanie cyklistických trás a recykláciu odpadu.
  Za 6. rokov grantového programu Tesco pre zdravšie mestá bolo podporených spolu 127 projektov s environmentálnou tematikou celkovou sumou 333 737 €.

  14. februára vybrala 8 členná hodnotiaca komisia zložená z 2 zástupcov Tesco Stores SR, a.s. a 6 nezávislých odborníkov v grantovom programe Tesco pre zdravšie mestá 41 projektov zameraných na zveľaďovanie okolia, ktorým bola pridelená čiastka 115 033 €. Vybrané projekty boli zo všetkých kútov Slovenska, z miest a obcí, kde sa nachádza prevádzka Tesco, čo bolo aj podmienkou pri podávaní žiadosti, lebo Tesco má záujem o život a potreby ľudí v komunitách, kde pôsobí.
  „Keďže spoločnosť Tesco Stores SR, a.s. okrem sociálnej a zdravotnej starostlivosti a životného prostredia podporuje aj voľnočasové aktivity detí a mládeže a zdravý životný štýl, rozhodli sme sa rozšíriť 6. ročník grantu Tesco pre zdravšie mestá o revitalizáciu a zazeleňovanie detských ihrísk, pretože väčšina ihrísk chátra a deti nemajú kde tráviť svoj voľný čas," hovorí Martina Múčková, manažérka spoločenskej zodpovednosti, TESCO STORES SR, a.s.
  „Zanietenie zamestnancov Tesco pre tému životného prostredia z roka na rok rastie. Vidieť to aj na počte prijatých projektov, ktoré sú odporúčané našimi zamestnancami. Odporúčanie projektu zamestnancom Tesco je výhodou, nie však podmienkou. Projekty odporúčané Tesco zamestnancami sú zárukou, že sa minimálne jeden zamestnanec aj osobne daného projektu zúčastní a tým je splnená základná myšlienka programu – zveľaďovanie životného prostredia a zapájanie sa do projektov dobrovoľníkmi z radov Tesco zamestnancov," dodáva Martina Múčková
  „Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis doteraz podporil za 6 ročníkov 127 projektov celkovou sumou 333 737 €. Najviac prijatých projektov prišlo práve tento rok. Bolo ich 121, čo predstavuje takmer 100%-ný nárast oproti minulému roku," hovorí o projekte Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis.

  Poznámky pre vydavateľa

  • Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis tento rok podporil 41 projektov s environmentálnou tematikou.
  • V 6. ročníku grantu bolo rozdelených 115 033 eur.
  • Spolu za 6. rokov bolo rozdelených 333 737 €.
  • Tematické zameranie projektov:
  • Zeleň – výsadba, čistenie, revitalizácia detských ihrísk, parkov a záhrad, úprava turistických alebo vychádzkových chodníkov, rozvoj a budovanie cyklistických trás, úprava a čistenie verejných priestranstiev
  • Recyklácia – podpora separácie odpadu, organizácia podujatia, ktoré by zviditeľnilo separovanie odpadu, rušenie a čistenie nelegálnych/nevhodných skládok, odpad

  Tesco Stores SR, a. s.,
  člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 134 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 26 expresov, 62 hypermarketov, z toho 8 Extra, 41 supermarketov a 18 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 700 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých.

  Nadácia Pontis
  Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Projektmi v oblasti demokratizácie a rozvojovej pomoci podporuje občiansku spoločnosť v Bielorusku a na Kube. Skúsenosti Slovenska nadobudnuté v procese transformácie spoločnosti využíva na Balkáne. Presadzuje zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.skwww.nadaciapontis.sk.

   

  Podporené projekty

  Žiadateľ Projekt Mesto Suma
  Občianske združenie TATRY Zelená oáza pri vode Liptovský Mikuláš  2 000,00 € 
  Mesto Hlohovec Náučný chodník Sedliská  Hlohovec  1 000,00 € 
  ZŠ  s MŠ, Mgr. Žofia Halásová Prírodná lekáreň v zelenom raji našej školy  Trnava  1 460,00 € 
  Nezábudka - združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi a mladistvými Dokončime ihrisko pre postihnuté deti  Senec  2 485,00 € 
  Detské srdce Detský raj bez bariér  Košice  3 000,00 € 
  Klub ochrancov zelene - KOZEL Obnova aleje Pánska cesta  Senica  2 150,00 € 
  Základná škola Hurbanovo Revitalizácia ekoihriska školy  Hurbanovo  2 000,00 € 
  Mesto Kežmarok Park Komunity  Kežmarok  4 000,00 € 
  Obec Chorvátsky Grob Revitalizácia detského ihriska materskej školy na školskom dvore  Chorvátsky Grob  3 500,00 € 
  Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej škole The Little prince at the green planet  Bratislava  3 690,00 € 
  Mesto Martin STARÁME SA O BYLINKY  Martin  2 000,00 € 
  Mesto Malacky, Mestský úrad Záhorácka  Malacky  2 500,00 € 
  Materská škola , Gorazdova 28 , Spišská Nová Ves Tri oriešky pre detičky  Spišská Nová Ves  4 000,00 € 
  Materská škola Otvorená škola  Žilina  3 940,00 € 
  Mesto Revúca Rozprávková krajina Reussovcov  Revúca  3 000,00 € 
  Evanjelická diakonia Relax zóna  Bratislava  2 000,00 € 
  Mesto Bardejov Detský raj pod hradbami mesta  Bardejov  3 000,00 € 
  Mesto Moldava nad Bodvou Zelenšie ihriská  Moldava nad Bodvou  2 000,00 € 
  Mesto Nitra Poďte, milé detičky, zahrať sa do školičky  Nitra  2 000,00 € 
  MESTO POLTÁR Ihrisko hier - ihrisko poznania  Poltár  2 000,00 € 
  Mestská časť Bratislava - Staré Mesto Odpadkové koše od TESCO – pre čistejšie bratislavské Staré Mesto  Bratislava  4 000,00 € 
  Materská škola - Óvoda Slniečkový školský dvor  Rimavská Sobota  4 000,00 € 
  Základná škola s materskou  školou Čadca Podzávoz Spolu sa hrajme a radosť majme   Čadca 3 265,88 € 
  Dom detí Božieho milosrdenstva Nech naše úsilie kvitne  Stropkov  3 945,00 € 
  Skialp klub Krížna Revitalizácia detského ihriska na sídlisku Sásová  Banská Bystrica  690,10 € 
  Cyklokoalicia Bratislavský týždeň mobility + deň bez aut + deň pre námestie  Bratislava  3 987,84 € 
  Základná škola Zelená oáza v škole - ideálne miesto pre učenie i oddych  Stará Turá  4 000,00 € 
  Ulita o.z. VČAS - Voľnočasový Areál sídliska Kopčany  Bratislava  4 000,00 € 
  Gymnázium Púchov, Ul.1.mája 905 Dažďová voda nie je odpad  Púchov  4 000,00 € 
  Mesto Prešov Bezpečný priestor na hry a oddych pre naše deti  Prešov  4 000,00 € 
  Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica Revitalizácia školského ihriska  Banská Bystrica  3 356,10 € 
  TRIPTYCH Hidepark Nitra - revitalizácia 2013  Nitra  3 000,00 € 
  Centrum sociálnych služieb - BYSTRIČAN (CSS-BYSTRIČAN) Oddychová zóna pre seniorov  Považská Bystrica  2 000,00 € 
  Občianske združenie Zámoček Naša Zámocká záhrada – miesto pre hru, spoločnú prácu, spoznávanie prírody a seba navzájom  Bratislava  3 000,00 € 
  Základná škola, Benkova 34 Za škol(o)u  Nitra  2 804,40 € 
  OZ Mulica Cyklodielňa Recykel 2013  Žilina  2 100,00 € 
  OZ Rakárenček Hráme sa a pracujeme - pre naše životné prostredie  Malacky  1 000,00 € 
  Záhrada - Centrum nezávislej kultúry, n.o. Relax v záhrade  Banská Bystrica  1 921,00 € 
  Materské centrum Budatko Krôčik po krôčiku meníme svet  Bratislava  4 000,00 € 
  Občianske združenie Amálka Amálkino ihrisko  Bratislava  3 976,58 € 
  Združenie rodičov a priateľov školy Fantázia Revitalizácia dopravného ihriska v Sásovej  Banská Bystrica  261,10 €