icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Vďaka 43 000 € budú opäť zdravšie mestá

  21.1.2011 12:41:00 | Biznis
  Bratislava,  21.1. 2011 – 21 projektov s enviromentálnym zameraním získalo finančnú podporu v celkovej sume 43 000 euro v 4. ročníku  zamestnaneckého grantového programu Tesco pre zdravšie mestá,  ktorý na konci minulého roka vyhlásila spoločnosť Tesco Stores SR  prostredníctvom Nadácie Pontis. Cieľom grantu je  podporiť budovanie a oživovanie verejných a parkových priestorov pre oddych, prechádzky, relaxačné športové vyžitie a zábavu, ako aj  presadzovať myšlienku recyklácie a ochrany životného prostredie. Celkovo bolo podaných 36 žiadostí od mimovládnych  organizácií a miestnych samospráv v mestách, kde Tesco pôsobí. V nasledujúce mesiace sa pridelené finančné prostriedky použijú na presne definovaný cieľ konkrétneho projektu /víťazné projekty - viď tabuľka nižšie/.  

  „Našou filozofiou je podporovať aktivity v ochrane životného prostredia a ako dobrým susedom nám záleží na tom, aby v mestách, kde Tesco pôsobí, prekvitala aj zeleň. Preto v  tomto grantovom projekte  vidíme veľký potenciál“, hovorí pri tejto príležitosti Michal Dyttert z oddelenia vonkajších vzťahov spoločnosti Tesco Stores SR a pokračuje, “jeho prostredníctvom môžeme aktivizovať miestne organizácie, ktoré dobre poznajú, čo v danej lokalite treba predovšetkým revitalizovať a tiež aktivizujeme aj našich zamestnancov do diania v meste, pretože každý projekt je odobrený minimálne jedných z nich“.

  Hodnotiaca komisia, ktorá vyberala projekty, mala neľahkú úlohu vybrať tie, ktoré boli najlepšie pripravené a ktoré najlepšie zužitkujú pridelené finančné prostriedky. „Všetky projekty boli pripravené na veľmi dobrej úrovni a nebolo ľahké vybrať najlepšie z najlepších. Víťazné projekty sú z rôznych kútov Slovenska od Skalice až po Košice, celkovo sa vďaka tomuto grantu skrášli 16 miest, zo Žiliny a Bratislavy sme schválili hneď  niekoľko projektov“, povedal  Norbert Maur, programový koordinátor nadácie Pontis.

  Tohtoročný zamestnanecký grantový program  sa zameriaval najmä na starostlivosť o životné prostredie, na zeleň, výsadbu stromčekov, aj ovocných,  skrášľovanie verejných priestranstiev, úpravu a čistenie parkov, vodných tokov, turistických chodníkov, obnovenie informačných tabúľ, likvidáciu divokých skládok, ale aj na recykláciu PET fliaš, inštaláciu nových lavičiek, na propagáciu kompostovania biologicky rozložiteľných odpadov. To posledné navrhli z Občianskeho združenia Tatry z Liptovského Mikuláša, Zámerom projektu je nielen osvetová rovina, ale aj poskytnutie občanom mesta 100 kusov kompostovísk.

  Realizácia projektov sa začne vo februári a skončí v septembri tohto roku.

  Zoznam podporených projektov s uvedením výšky schválenej sumy a stručným popisom projektu:

  Meno žiadateľa

  Názov projektu

  Schv. suma

  Sídlo (mesto)

  Stručné zhrnutie

  Občianske združenie TATRY

  BIOodpad nie je odpadom 

  3300.00

  Liptovský  Mikuláš

  Zámerom projektu je propagácia kompostovania  biologicky rozložiteľných odpadov  v meste Liptovský Mikuláš a v jeho mestských častiach. V rámci projektu bude občanom poskytnutých 100 ks kompostovísk.

  Rodičovské združenie pri Základnej škole, Ul. Rastislavova v Prievidzi

  Školský park-náučná a relaxačná zóna pre školskú komunitu a občanov mesta

  2013.25

  Prievidza

  Hlavná myšlienka projektu je vybudovať školský park, ktorý bude okrem náučnej a relaxačnej funkcie tvoriť dôstojnú tvár najväčšej školy priamo v centre mesta.

  DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Poprad

  Dajme deťom zelenú

  760.00

  Poprad

  Projekt je zameraný na výsadbu zelene a bezpečnosť detí pri hre na ihrisku. Starý porast plochy bude nahradený a bude využívaný ako futbalové ihrisko. Zároveň výsadbou živého plotu z vysokých tují sa vytvorí prirodzený plot.

  Detviansky MAJÁK

  Čarovné zákutie

  2615.50

  Detva

  Projekt je zameraný na obnovu a skrášlenie okolia historickej budovy Obecného domu v Detve, najmä potoka Detvianka a jeho nábrežnej časti. 

  OZ PAPAVERO

  NABREŽIE RAJčIANKA - ALEJA

  1260.00

  Žilina

  Nábrežie rieky Rajčianky je obľúbenou rekreačnou lokalitou. Občianske združenie plánuje vysadiť pozdĺž nábrežia stromovú aleju, prestrihať prerastené dreviny a vyčistiť miesto od odpadkov.

  Občianske združenie Bezpečne a Zdravo

  Zeleň detskému dopravnému ihrisku

  3300.00

  Turčianske Teplice

  Cieľom projektu je zveľadiť detské dopravné ihrisko, ktoré sa nachádza v centre kúpeľného mestečka Turčianske Teplice a tým aj podporiť výsadbu zelene v meste.

  Oikos, n.o.

  Vyčistenie Zlatníckeho potoka

  664.25

  Skalica

  Základom projektu neziskovej organizácie je vyčistenie 1400 metrov koryta Zlatníckeho potoka a okolia od odpadkov a naplavenín, ktorý sa nachádza v blízkosti sídliska Trávniky v Skalici

  Koordinačný výbor SZZ v Piešťanoch

  Predzáhradka pred záhradkami

  2660.00

  Piešťany

  Záhradková osada Sĺňava Piešťany sa nachádza v intraviláne mesta.  Miesto je neupravené, nachádzajú sa tu divoké skládky komunálneho a stavebného odpadu. Miesto bude premenené na parčík s detským ihriskom.

  MC Ráčik

  Preč s betónom!

  1900.00

  Bratislava

  V projekte ide o revitalizáciu jednej zelenej plochy pri detskom ihrisku. Na tejto ploche sa nachádzajú betónove podstavce, ktoré trčia zo zeme a ohrozujú hrajúce sa deti.  Cieľom je tieto betónové podstavce a zároveň skrášliť trávnatú plochu.

  Združenie mládeže JAIK

  Zelená Mlynská dolina

  720.00

  Bratislava

  V spolupráci s vedením študentských internátov plánuje združenie zasadiť stromy v  areály internátov tam, kde je to najviac žiadané z ohľadu zachovania prírodnej krásy Mlynskej doliny. Ďalej združenie umiestni nové lavice na sedenie na miesto už starých a poškodených.

  Mesto Žilina

  Recyklujeme pre krajšiu Žilinu

  2985.00

  Žilina

  V roku 2011 Mesto Žilina plánuje osloviť čo najširšiu verejnosť s cieľom zviditeľnenia separovania odpadu a zvýšenia jeho množstva v zberných nádobách.

  Obec Beckov

  Usmiata tvár obce

  3300.00

  Beckov

  Zakúpenie techniky na spracovanie odpadu z údržby drevín - štiepkovača, je významným krokom k dosiahnutiu zámeru starostlivosti o životné prostredie.

  občianska združenie Za šťastný úsmev detí

  PARK V ŚKOLE - ŠKOLA V PARKU

  610.00

  Žilina

  Občianske združenie plánuje vybudovať park v škole , ktorý by slúžil na vzdelávanie a  oddych našich žiakov, detí z MŠ, ale aj širokej verejnosti.

  Komunitná nadácia Zdravé mesto

  SAD

  3137.00

  Banská Bystrica

  Hlavnou myšlienkou projektu „Sad“ je obohatiť areál s pripravovanými oddychovými zónami a športoviskami o ovocné stromy.  Ovocie z nich v budúcnosti využije združenie k čiastočnému samozásobovaniu.

  Nadácia Baden-Powella (NBP)

  Obnovme spolu  chodník Milana Kapustu!

  3038.00

  Banská Štiavnica

  Nadácia chce vďaka tomuto projektu kompletne obnoviť informačné tabule náučného chodníka, aktualizovať a doplniť ich o anglické preklady, aby tak oslovil i turistov zo zahraničia, nanovo označiť turistické značenie chodníka a vymeniť, prípadne doplniť lavičky a spevniť narušené úseky chodníkov.

  Rodičovské združenie pri Základnej škole

  Dubnička

  1373.65

   Bánovce nad Bebravou

  Na sídlisku Dubnička na Ulici Matice slovenskej chcú dobrovoľníci rodičovského združenia vysadiť živý plot zo stromčekov oddeľujúci  cestu od trávnatého ihriska na ktorom sa hrávajú deti.

  Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Rožňava

  Zelená zóna Kotolňa

  3300.00

  Rožňava

  Združenie plánuje upraviť okolie starej kotolne na sídlisku Juh v Rožňave na peknú, funkčnú a verejnosti prístupnú športovo - relaxačnú zónu so zeleňou, kde sa dá  posedieť s priateľmi.

  Ulita

  Urobme si krajšie sídlisko

  1138.00

  Bratislava

  Vybrané plochy chce občianske združenie vyčistiť od odpadkov, namaľovať čiary na športové hry a osadiť pri detskom ihrisku 4 lavičky. Chce takto deťom a mladým ľuďom vytvoriť aspoň provizórne miesto, kde sa môžu stretávať a hrať.

  Autistické centrum Andreas n.o.

  Dve muchy jednou ranou

  1190.00

  Bratislava

  Cieľom projektu je podpora životného prostredia v okolí Autistického centra Andreas a podpora recyklácie PETfliaš v danej komunite.

  Miestny urad Mestskej časti Košice - Ťahanovce

  Alejou ku škole

  1376.76

  Košice

  Cieľom projektu je zazeleniť Želiarsku ulicu v Ťahanovciach (v Košiciach, ktorá vedie zo sídliska Ťahanovce ku Základnej škole s materskou školou Želiarska 4 Košice) tak, aby ulica mala zároveň informačný charakter. Na projekte majú spolupracovať žiaci, učitelia, miestny úrad a občania zo Želiarskej ulice.

  Mesto Púchov

  Cez park je to krajšie alebo Umelecká medzierka

  2650.00

  Púchov

  Cieľom projektu je skultivovať  plochu 670m2. Je to spojovací úsek medzi starým a novým mestom v smere od obchodného domu Kaufland ku obchodnému domu Tesco.

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s.  vstúpila na slovenský  trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 92 obchodov  - 5 obchodných domov, 9 Expresov, 52 hypermarketov, z toho 2 Extra,  26 supermarketov a 16 čerpacích staníc. So svojimi vyše 8 300 zamestnancami  patrí  spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi to najlepšie a stať sa obchodom pre všetkých.                                                                     

  Nadácia Pontis je jednou z najväčších nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa rozvojovej pomoci. S firmami spolupracuje pri realizácii ich filantropických aktivít a dobrovoľníctva zamestnancov. Poskytuje poradenstvo pri tvorbe filantropickej stratégie. Organizuje ocenenie za zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu Via Bona Slovakia. Spravuje 10 nadačných fondov, prostredníctvom ktorých firmy realizujú svoje darcovské aktivity. Nadácia Pontis je administrátorom združenia Business Leaders Forum. Presadzuje diverzitu na pracoviskách, ochranu životného prostredia v podnikaní, transparentnosť a zavádzanie štandardov v reportovaní zodpovedného podnikania. Od novembra 2009 realizuje program individuálneho darcovstva www.DobraKrajina.sk. V marci 2010 oficiálne spustila on-line grantovanie prostredníctvom www.Darca.sk.