icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco zvýši mzdy minimálne o 3 %

  28.7.2011 13:27:00 | Prevádzky
  Bratislava, 28. júl 2011 – Od júla tohto roku zvýši spoločnosť Tesco Stores SR mzdy plošne všetkým svojim zamestnancom. Zamestnanci si polepšia minimálne o 3 %, predavači až o 4 %. Spoločnosť týmto krokom nadväzuje na svoju dlhodobú personálnu stratégiu v oblasti rastu miezd a odmeňovania.

  Tesco sa s zvýšením miezd minimálne o 3 % zaraďuje na slovenskom trhu medzi maloobchodné spoločnosti s nadpriemerným rastom miezd. Priemerný očakávaný medziročný nárast mzdových prostriedkov na slovenskom maloobchodnom trhu sa t.r. pohybuje na úrovni 2, 7 %.

  „Zvyšovanie platov je významnou súčasťou našej mzdovej politiky. Je pre nás veľmi dôležité si vedieť získať a udržať kvalitných zamestnancov, ktorí poskytujú kvalitný servis zákazníkom“, vyhlásila v tejto súvislosti Andrea Kožuchová, personálna riaditeľka Tesco Stores SR a pokračovala ďalej, „spravodlivé a konkurencieschopné odmeňovanie je jedným zo základných pilierov našej stratégie v oblasti ľudských zdrojov a zárukou spokojnosti našich zamestnancov.“

  Popri zvyšovaní miezd plánuje Tesco zachovať doterajšie zamestnanecké benefity ako dni voľna navyše v zmysle kolektívnej zmluvy, vernostné odmeny alebo vyjednané mnohé zľavy, vďaka ktorým si zamestnanci môžu vo veľmi dobrých cenách užívať rôzne služby rekreačného či wellness charakteru.

  Tesco so svojimi 8 800 zamestnancami patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku. Každoročne vytvára nové pracovné pozície napríklad aj vďaka dlhodobej stratégii otvárať nové obchody. V tomto finančnom roku Tesco vytvorí 700 nových pracovných pozícií naprieč Slovenskom v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou nevynímajúc.

  Tesco systematicky vytvára možnosti kariérneho rastu svojim zamestnancom, nie je výnimkou, že z asistenta sa stane manažér alebo zo študenta, ktorý v prevádzke brigáduje veľmi šikovný riadiaci pracovník. Tesco buduje spoluprácu s vysokými a strednými školami i s učilišťami, ktorých absolventi majú možnosť praxovať v obchodoch a získavať rozvojové príležitosti a to nielen z oblasti maloobchodu, ale aj z hľadiska osobnostného rastu.

  „Pre nás je to zároveň príležitosť poďakovať našim zamestnancom za dobrú prácu, pretože hlavne vďaka ich úsiliu sa k nám zákazníci radi vracajú, čo nám umožňuje zvyšovať zamestnanosť a zlepšovať taktiež pracovné podmienky“, uzatvára Andrea Kožuchová.

  Zhrňujúce fakty:

  • Od júla t.r. Tesco celoplošne zvyšuje mzdy zamestnancom minimálne o 3 %
  • Tesco do miezd predavačov investuje ešte viac až 4 %
  • Doterajšie nefinančné benefity ostávajú zachované
  • Mzdová politika je dôležitou súčasťou personálnej politiky spoločnosti Tesco a jej zamestnaneckých programov
  • Tesco patrí k najväčším zamestnávateľom na Slovensku
  • Tesco zamestnáva 8 800 ľudí a v tomto finančnom roku vytvorí 700 nových pracovných pozícií

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 101 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 13 expresov, 54 hypermarketov, z toho 4 Extra, 29 supermarketov a 16 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 8 800 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých