icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco získalo ocenenie Via Bona 2017

  12.4.2018 13:00:33 | Spoločenská zodpovednosť

  - Spoločnosti Tesco sa podarilo získať ocenenie za príspevok
  k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja
  -

  Bratislava 12. apríla 2018 – Aktivity maloobchodného reťazca Tesco zamerané na znižovanie potravinového odpadu ocenila aj nezávislá komisia. Za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby bolo Tescu udelené úplne nové ocenenie Via Bona – Cena za príspevok k napĺňaniu cieľov udržateľného rozvoja. Ocenenie Via Bona udeľuje Nadácia Pontis ako uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu.

  Toto ocenenie patrí všetkým kolegom, ktorí sa aktívne podieľajú na darovaní potravín takmer každý deň už v 113 obchodoch na Slovensku. Bez nich, rovnako ako bez dobrovoľníkov Potravinovej banky Slovenska a miestnych charít, by nebolo možné pomáhať ľuďom v núdzi naprieč celým Slovenskom,“ povedal Martin Kuruc, výkonný riaditeľ spoločnosti Tesco na Slovensku (na fotografii v strede).

  V septembri 2015 na historickom summite OSN v New Yorku bolo jednohlasne prijatých 17 cieľov udržateľného rozvoja. Tak vznikla agenda 2030 pre udržateľný rozvoj s cieľom dosiahnuť lepšiu budúcnosť ľudí a planéty. Na túto agendu bez váhania zareagovalo aj vedenie spoločnosti Tesco vrátane generálneho riaditeľa Dava Lewisa, ktorý sa postavil do čela medzinárodnej koalície lídrov z celého sveta Champions 12.3. Koalícia sa zameriava na napĺňanie jedného z trvalo udržateľných cieľov OSN – do roku 2030 znížiť potravinový odpad o polovicu.

  Začiatky darcovstva potravín spoločnosti Tesco na Slovensku siahajú do roku 2015. Po pilotných štyroch obchodoch, z ktorých Tesco darovalo potraviny, počet zapojených obchodov narástol rekordným tempom. Kým vlani v marci ich bolo 35, aktuálne dokáže Tesco darovať potravinové prebytky zo 113 obchodov po celom Slovensku. Tým sa reťazec reálne približuje k svojmu záväzku, že do roka 2020 budú všetky obchody schopné darovať potraviny pre tých, ktorí to najviac potrebujú. „Môžem vás ubezpečiť, že v našom úsilí – bojovať proti plytvaniu potravinami – budeme pokračovať aj naďalej. A zároveň veríme, že toto ocenenie bude motivovať  aj iných, aby nás v tomto boji podporili,“ poďakovala za ocenenie Veronika Bush, manažérka oddelenia komunikácie a kampaní (na fotografii).