icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco spustilo online vzdelávací program pre mladých ľudí

  16.10.2014 12:41:00 | Spoločenská zodpovednosť

  Bratislava, 9. októbra 2014 – Dosiahnutie cieľov, ako vytvoriť pozitívny dojem či realizácia dobrých nápadov. Aj to sú kapitoly nového e-learnigového programu s názvom Tesco Akadémia Mladých. Projekt je určený pre mladých ľudí a učiteľov stredných škôl. Cieľom projektu je pomôcť mladým ľuďom osvojiť si zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na trhu práce. Program dnes spustil generálny riaditeľ Tesca, Martin Dlouhý. Na pôde Súkromnej SOŠ na Exnárovej ul. v Bratislave hovoril so žiakmi na tému Budovania vzťahov.


  „Tesco Akadémia Mladých predstavuje príklad prepojenia praxe a školy. Nakoniec Tesco je medzinárodná spoločnosť, vzdelávajúca svojich zamestnancov v 12 krajinách. O naše skúsenosti v oblasti rozvoja sa preto chceme podeliť,“ hovorí Martin Dlouhý. Tesco Akadémia Mladých je voľne dostupný program určený mladým ľuďom od 14 do 26 rokov, ktorým pomôže osvojiť si kľúčové zručnosti pre život a zamestnanie prostredníctvom interaktívnych workshopov a online vzdelávania. 

  Edukačné materiály boli vytvorené v spolupráci so špecialistami z britskej vzdelávaco-konzultačnej spoločnosti EdComs a sú v slovenskom jazyku voľne dostupné na webstránke www.tescoakademiamladych.sk. Súčasťou projektu Tesco Akadémia Mladých sú aj online záverečné testy pre jednotlivé témy, po ktorých absolvovaní žiaci dostanú certifikát. Okrem materiálov pre žiakov na stránke budú pribúdať i podklady pre učiteľov. 


   „Projekt má napomôcť rozvíjať takzvané softskillové zručnosti, čoraz potrebnejšie na trhu práce,“ pokračuje Martin Dlouhý.


  Projekt Tesco Akadémia Mladých nadväzuje na spoluprácu maloobchodnej spoločnosti so strednými školami. Okrem odbornej praxe totiž Tesco ponúka žiakom v poslednom ročníku napríklad možnosť zaradenia do Rozvojového programu Študent. Účastníkom programu Tesco poskytuje motivačné štipendium a po jeho absolvovaní majú garantovanú pracovnú 
  ponuku v spoločnosti Tesco.


  Vytvárať príležitosti pre mladých ľudí je jednou z ambícií spoločnosti Tesco na všetkých trhoch. Práve preto i Tesco Akadémia Mladých štartuje nie len na Slovensku, ale postupne i na ostatných trhoch. 


  Tesco pôsobí na Slovensku už 18 rokov. Za ten čas sa stalo synonymom moderného maloobchodu, priekopníkom multikanálového predaja a dlhodobým partnerom slovenských dodávateľov. V súčasnosti Tesco prevádzkuje 154 obchodov najrôznejších formátov, 18 čerpacích staníc ale aj služby Tesco Potraviny domov a Tesco Mobile. Po celom Slovensku zamestnáva 10 000 ľudí a je druhým najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Neustále inovuje svoju ponuku. Zákazníkom ponúka aj široký výber privátnych výrobkov pod značkou Tesco ale aj značku potravín pre deti Vitakids alebo tradičné slovenské výrobky pod značkou Tesco Pravá chuť. Viac o spoločnosti nájdete na www.tescoslovensko.sk.