icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco rozširuje sortiment darovaných potravín v rámci boja proti plytvaniu s potravinami.

  3.2.2017 16:18:00 | Produkty a služby

  Bratislava, 3. február 2017 –  Po pilotnom projekte na 4 obchodoch Tesco aktuálne rozšírilo množstvo obchodov, z ktorých denne daruje potravinové prebytky na 35 obchodov Tesco po celom Slovensku. Spoločnosť už v súčasnosti z týchto obchodov daruje potraviny takmer na dennej báze Potravinovej banke, ktorá z nich pripravuje jedlo pre chudobných a núdznych ľudí. Aktuálne sa jedná prevažne o voľné ovocie a zeleninu, ktoré nemajú dátum minimálnej spotreby ani trvanlivosti a  je na konci dňa stále vhodné na ľudskú spotrebu.

  Vďaka novej legislatíve Tesco ešte posilní svoje odhodlanie bojovať proti plytvaniu potravín, pretože od januára môže darovať okrem ovocia a zeleniny i potraviny po minimálnej dobe trvanlivosti – čo budú hlavne suché trvanlivé potraviny. Možnosť začať z Tesca odoberať i suché trvanlivé potraviny po minimálnej dobe trvanlivosti je podmienená tým, aby charitatívna organizácia splnila zákonné podmienky, aktuálne viaceré organizácie čakajú na registráciu. Suché trvanlivé potraviny, ako napríklad cestoviny, ryža či strukoviny, museli byť doteraz vyhadzované a zlikvidované, hneď v deň konca ich minimálnej trvanlivosti, teraz ich spoločnosti budú môcť darovať na charitatívne účely Potravinovej banke či iným organizáciám, ktoré sa zaregistrujú ako potravinové prevádzkarne.

   Len za minulý rok Tesco darovalo na Slovensku pre ľudí v núdzi 51 ton potravín, prevažne ovocia a zeleniny. Teší nás, že budeme môcť darovať aj ďalšie druhy potravín na charitatívne účely a predídeme tak ich vyhodeniu,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Tesco Zuzana Lošáková.Tesco sa zaviazalo, že do roku 2020 sa budú všetky jeho obchody v strednej Európe podieľať na darovaní potravinových prebytkov,“ dodala Z. Lošáková.

  Úsilie Tesca predísť plytvaniu potravín formou darovania charite privítal aj riaditeľ Potravinovej banky Marko Urdzík. „Denne posielame našim partnerom potrebné potraviny, ktorí z nich pripravujú stovky jedál pre chorých, starších a núdznych ľudí, preto je pre nás dôležité, že máme v našom úsilí silného partnera akým je Tesco. Nielen že dokážeme pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú, ale zabraňujeme aj plytvaniu potravín,“ povedal Marko Urdzík.

  Z údajov OSN vyplýva, že až jedna tretina svetovej produkcie potravín sa vyhodí. Prevencia plytvania potravinami je jeden z kľúčových pilierov, na ktorú sa Tesco zameriava.

  Spoločnosť Tesco bojuje proti plytvaniu potravín už niekoľko rokov. Na základe novej legislatívy bude môcť darovať aj potraviny po minimálnej dobe trvanlivosti, čo bude ďalší krok Tesca v boji proti plytvaniu potravín. Pred dvomi týždňami Tesco spustilo aj predaj Dokonalo Nedokonalej zeleniny a ovocia pod značkou Perfectly Imperfect. Za nižšiu cenu predáva vybrané ovocie a zeleninu, ktorá by sa kvôli nesplneniu estetických noriem nedostala na pulty. Týmto pomáha svojim dodávateľom obmedziť množstvo znehodnotených potravín. Boj proti plytvaniu potravín je prioritou spoločnosti Tesco nielen na Slovensku, ale vo všetkých krajinách kde vo svete spoločnosť pôsobí.