icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco predlžuje o týždeň prihlasovanie do grantového programu „Vy rozhodujete, my pomáhame“

  27.1.2017 16:09:00 | Spoločenská zodpovednosť

  Bratislava, 27. januára 2017 –  Neziskové a miestne organizácie majú o týždeň predĺžený termín, aby sa prihlásili do grantového programu Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame”. Možnosť prihlásiť sa skončí v nedeľu 5. februára 2017, dokedy môžu neziskové organizácie, školy, škôlky, domovy sociálnych služieb a pod. prihlásiť svoj projekt zameraný na zdravý životný štýl, podporu detí a mládeže, ochranu a zveľadenie životného prostredia alebo komunity. Úspešné projekty vybrané odbornou porotou v spolupráci s nadáciou Pontis postúpia do hlasovania, v ktorom rozhodnú naši zákazníci o výhercoch v 77 regiónoch na Slovensku. Víťazné projekty získajú 1 300 eur, dokopy Tesco rozdelí viac ako 100 tisíc eur.

  V minulom roku slovenskí zákazníci spoločnosti Tesco odovzdali pre projekty až 3,3 milióna hlasov. Vďaka nim a práci prihlásených organizácií sa podarilo napríklad opraviť západnú baštu Zborovského hradu na východnom Slovensku, na základnej škole v Považskej Bystrici vybudovať školskú včelnicu a tak umožniť vybudovanie prvej včelárskej základnej školy na Slovensku, alebo podporiť rozvoj športových zručností detí a zapojiť rodičov do tréningového procesu formou tzv. Klinika Family v Trnave. Súčasťou tohto projektu bola čiastočne aj výstavba nového baseballového areálu. Celkovú sumu 100 tisíc EUR si na Slovensku rozdelilo 77 víťazných organizácií, ktoré získali po 1 300 EUR na realizáciu svojich projektov podporujúcich miestne komunity.