icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco podniká ďalšie kroky k naplneniu záväzku v boji proti plytvaniu potravinami

  11.9.2017 11:59:00 | Spoločenská zodpovednosť

  Bratislava 11. septembra 2017Viac ako 500 predajní Tesco v celej strednej Európe už momentálne ponúka potravinové prebytky pre potravinové banky a charity, aby tak pomohli ľuďom v núdzi. Dnes to oznámil na stredoeurópskej konferencii na tému boja proti plytvaniu potravinami generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu Matt Simister za prítomnosti predstaviteľov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zástupcov iných vládnych a mimovládnych inštitúcií.

  Tesco je tak opäť bližšie k naplneniu svojho záväzku, že do roku 2020 všetky jeho predajne v strednej Európe budú ponúkať potravinové prebytky vhodné na ľudskú spotrebu potravinovým bankám a miestnym charitatívnym organizáciám pre ľudí v núdzi. K dnešnému dňu bolo darovaných 12 000 ton prebytočných potravín – čo sa rovná viac ako 29 miliónom jedál. Povzbudil taktiež ďalšie spoločnosti, aby prispeli k riešeniu problému s plytvaním potravinami a aby si pri riešení tejto dôležitej záležitosti osvojili prístup založený na konkrétne zacielených opatreniach.

  Na Slovensku Tesco momentálne daruje potravinové prebytky zo 100 svojich obchodov vrátane všetkých hypermarketov a aj niektorých menších formátov. Ako jediný reťazec je schopný darovať potravinové prebytky do všetkých regiónov Slovenska.

  Okrem toho spoločnosť Tesco oznámila aj niektoré svoje ďalšie aktivity zamerané na boj proti plytvaniu potravinami v strednej Európe vrátane:

  • ·   rozšírenia predaja sortimentu krivého ovocia a zeleniny Perfectly Imperfect do všetkých hypermarketov Tesco v strednej Európe, ktoré pomôže dodávateľom menej plytvať svojimi výrobkami,
  • ·   záväzku ukončiť akcie typu „1+1 zdarma“ na čerstvé ovocie a zeleninu v celej strednej Európe, aby sa tak nepodporovalo plytvanie potravinami v domácnostiach.

  „V spoločnosti Tesco sme sa zaviazali, že plytvanie potravinami budeme eliminovať v celom procese od výroby až po spotrebu. Ako jeden z najväčších reťazcov s potravinami na svete hráme dôležitú úlohu v celosvetovom boji proti plytvaniu potravinami a túto zodpovednosť berieme veľmi vážne. Som presvedčený o našom pokroku pri riešení problému plytvania potravinami v strednej Európe a som hrdý na to, že sa k nám dnes pripojili mnohé ďalšie spoločnosti, aby sme spoločne diskutovali o našej spolupráci v strednej Európe smerujúcej k pokračovaniu v riešení tejto dôležitej otázky,“ povedal na konferencii Matt Simister, generálny riaditeľ spoločnosti Tesco pre strednú Európu.

   „Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka intenzívne pracuje na kvantifikácii potravinového odpadu a identifikácii zdrojov jeho vzniku. Ide o veľmi významnú tému pre budúcnosť. Okrem zefektívnenia súčasného spôsobu výroby potravín a hľadania nových surovinových zdrojov vhodných na ich výrobu musíme urobiť rázne kroky na redukciu masívneho plytvania potravinami v súčasnosti. Aktivitu Tesca vnímame veľmi pozitívne, svedčí o spoločenskej zodpovednosti firmy,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

  Spoločnosť Tesco rovnako nechcela, aby sa plytvalo akýmkoľvek jedlom z konferencie. Reťazec preto daroval všetko nespotrebované jedlo Útulku sv. Lujzy v Bratislave, aby pomohol zabezpečiť jedlo pre ľudí bez domova nachádzajúcich sa v lekárskej starostlivosti.