icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Tesco neustále tvorí pracovné miesta a dáva šance aj mladým

  6.3.2012 11:54:00 | Prevádzky
  Bratislava, 6. marec 2012 – Téma, ktorá reálne rezonuje Slovenskom je nezamestnanosť. Čísla s počtami nezamestnaných sú alarmujúce, tretina práceschopných mladých ľudí je bez práce a problémom sa dokonca začala zaoberať Európska únia. Spoločnosť Tesco je zamestnávateľ, ktorý každoročne vytvára stovky nových pracovných pozícií po celom Slovensku, lokality s vysokou nezamestnanosťou nevynímajúc. V súčasnosti zamestnáva vyše 9 500 ľudí a možnosť privyrobiť si majú tisícky brigádnikov vrátane študujúcich stredoškolákov. Tesco dlhodobo venuje pozornosť aj vysokoškolákom a absolventom vysokých škôl, ktorí inde často márne hľadajú uplatnenie. Tu majú šance nielen počas štúdia praxovať, brigádovať, získať stáže, ale aj pripravovať diplomové práce. Ak si po tieto dni kliknete na stránku www.profesia.sk nájdete tam oznam o ponuke jedného z úspešných programov Štipendium pre študentov 4. ročníka vysokých škôl. Každoročne majú skončení vysokoškoláci záujem aj o Absolventský program, ktorý ponúka nielen prácu, ale aj možnosť rastu v nadnárodnej spoločnosti. V tomto školskom roku sa prihlásilo vyše 700 uchádzačov. Tesco z toho počtu vybralo 15-tich najlepších. Tí už úspešne naštartovali svoju profesijnú dráhu manažéra v maloobchode.

  „Naša spoločnosť už dlhodobo spolupracuje s vysokými školami na koncepčnej báze, ktorá je veľmi rôznorodá. Snažíme sa podchytiť vysokoškolákov počas ich štúdia napríklad programom Grand alebo Štipendium a aj potom po skončení školy Absolventským programom“, vysvetľuje Jana Štefancová, zodpovedná za nábor nových ľudí v spoločnosti Tesco Stores SR.

  Čo je zameraním jednotlivých programov pre vysokoškolákov?

  Program GRAND
  Je určený pre študentov, ktorí sú pred výberom svojej diplomovej práce. Tesco ponúka študentom hneď niekoľko tém na spracovanie, ktoré odrážajú aktivity založené na prioritách obchodného plánu spoločnosti. Každý diplomant dostane svojho konzultanta, ktorý mu odborne pomáha. Výborné práce sú prezentované vedeniu spoločnosti a najlepšie tri z nich Tesco odmeňuje a implementuje do praxe.

  Program ŠTIPENDIUM
  Je určený pre študentov 4.ročníka denného štúdia vysokých škôl. Študent tieňuje pozíciu manažéra vybraného oddelenia, aby získal čo najviac praktických skúseností z oblasti maloobchodu. Počas tohto obdobia poberá štipendium ako podporu v jeho štúdiu. Študent sa zapája do rôznych projektov. Tento program trvá jeden rok, čo je dostatok času, aby študenti prenikli do problematiky maloobchodu.

  Absolventský program
  Po skončení programov Grand alebo Štipendium majú študenti možnosť zapojiť sa do Absolventského programu, ktorý je určený pre čerstvých absolventov vysokých škôl, ale aj tých, ktorí ukončili denné vysokoškolské štúdium 2. stupňa najviac však pred dvoma rokmi. Cieľom tohto programu je vychovať z mladých talentovaných absolventov budúcich manažérov, ktorí budú zastávať riadiace funkcie v spoločnosti. Ide o ročný program, ktorý pripraví absolventov na pozície vedúcich pracovníkov do obchodov, do distribúcie alebo do centrálnej kancelárie spoločnosti Tesco. “Program je zameraný na získanie praktických skúseností, technických znalostí a manažérskych zručností. Výber prebieha v máji až v júli. Od začiatku vstupu na Slovensko Tesco takto prijalo a vychovalo desiatky mladých ľudí, ktorí si veľmi úspešne zastávajú niektorú z vysokých riadiacich pozícií”, dodala Jana Štefancová.

  Spolupráca so strednými a odbornými školami

  Tesco dlhodobo spolupracuje aj so strednými odbornými učilišťami a školami. V súčasnosti pomáha 18 obchodov s prípravou 339 učňov na budúce povolanie.

  Možnosti kariérneho rastu interných zamestnacov

  Okrem programov určených pre absolventov vysokých škôl má Tesco prepracovaný systém rozvoja interných zamestnancov pre centrálnu kanceláriu a pre prevádzku.10 % zamestnancov, čo v súčasnosti predstavuje približne 1 000 ľudí, je ročne začlenených do programov rozvoja zamestnancov. Tou najväčšou populáciou pre rozvoj sú zamestnanci obchodných jednotiek, ktorí majú možnosť kariérne rásť od tej najzákladnejšej pozície predavača na špecialistu, napr. kontrolóra zásob a objednávok, reklamanta, pracovníka marketingu, pekára, mäsiara a podobne.

  Ak má zamestnanec potenciál, môže kariérne rásť ďalej napríklad na vedúceho úseku, vedúceho zmeny, manažéra až po riaditeľa obchodnej jednotky a to absolvonaním rozvojových programov, ktorým predchádzajú Assessment alebo Development centrá. Tu sa využívajú rôzne aktivity, ale i behaviorálny pohovor, 360 stupňová spätná väzba, psychodiagnostika, ktorá meria správanie kandidáta v bežných pracovných situáciach, jeho motiváciu, hodnoty, a iné. Osobitnú časť rozvoja tvoria najvyššie manažérske pozície, napríklad programy pre oblastných riaditeľov a medzinárodné rozvojové programy.

  „Rozvoj zamestnancov je v našej firme jedným z kľúčových ukazovateľov. Správna investícia do kvalitného rozvoja a vzdelávania zamestnancov je jednou z foriem konkurenčnej výhody. Pri neustálej expanzii si uvedomujeme, že pokrytie riadiacich pozícií z interných zdrojov je stále najvýhodnejšie a okrem iného rieši tiež otázku neustále sa zvyšujúcej výkonnosti zamestnancov,“ uzatvára Zuzana Vráblová, koordinátorka pre rozvoj zamestnancov Tesco Stores SR.

  Poznámky pre vydavateľa

  • Tesco ako inovatívny, moderný zamestnávateľ neustále vytvára nové pracovné pozície, a to aj pre mladých ľudí a investuje do rozvoja a kariérneho rastu svojej zamestnaneckej základne
  • Tesco má špeciálne programy pre študujúcich vysokoškolákov ako Grand a Štipendium a pre absolventov vysokých škôl nazvaný Absolventský program
  • V súčasnosti sa na svoje budúce povolanie pripravuje 339 učňov v 18 Tesco obchodoch
  • Tesco má prepracovaný systém rozvoja pre interných zamestnancov, do ktorého je zaradených vyše 10 % z celkového počtu, čo predstavuje v súčasnosti do 1 000 ľudí
  • Tesco považuje rozvoj svojich zamestnancov za jeden z kľúčových ukazovateľov svojej práce a jednu z nenahraditeľných foriem konkurenčnej výhody

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 120 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 22 expresov, 58 hypermarketov, z toho 7 Extra, 35 supermarketov a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 500 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých. www.itesco.sk.