icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  TESCO jedným z TOP firemných filantropov 2011

  6.10.2011 13:17:00 | Biznis
  Bratislava, 6.10.2011 – Spoločnosť Tesco sa stala druhým najväčším firemným darcom za rok 2011 v súťaži TOP firemný filantrop. V období od marca 2010 do februára 2011 sme venovali najmä prostredníctvom Nadácie Tesco vyše 911 000 eur prevažne neziskovým organizáciám na filantropické a verejnoprospešné aktivity.

  Suma 911 460 eur, ktorú spoločnosť TESCO v priebehu spomínaného obdobia venovala na spoločensky zodpovedné aktivity, smerovala formou finančných a nefinančných darov najmä na podporu výskumu rakoviny, a tiež handicapované a sociálne znevýhodnené deti a mládež. V rámci tejto čiastky sme napríklad odovzdali 68 000 eur ako výťažok tretieho ročníka Behu pre život. Získala ich Nadácia Výskum rakoviny na zakúpenie prístroja na výskum rakoviny. Prostredníctvom Nadácie Tesco bolo v spolupráci s Nadáciou Pontis pridelených takmer 100 000 eur na projekty poskytujúce pomoc a podporu handicapovaných a sociálne znevýhodnených detí a mládeže. Tesco je zároveň pravidelným darcom nepotravinového tovaru, predovšetkým šatstva. Medzi najväčších príjemcov tohto tovaru patrili v marci 2010 až februári 2011 Slovenský červený kríž, Slovenská humanitná rada, či občianske združenie Maják, prostredníctvom ktorých sa tovar v hodnote takmer 700 000 eur dostal v regiónoch tým, ktorí ho najviac potrebovali – napríklad ľuďom postihnutým povodňami.

  Ocenenie, 2. miesto v rebríčku TOP Firemný filantrop 2011, prevzal počas slávnostného odovzdávania z rúk Petra Dvorského Michal Dyttert, člen predstavenstva spoločnosti, ktorý tento úspech zhodnotil nasledovne: „Sme veľmi radi, že v krízovom období sa nám podarilo nájsť spôsob a prostriedky ako významne zvýšiť našu pomoc tým, ktorí sú na Slovensku z rôznych dôvodov v núdzi. Veľká časť našej pomoci smerovala ľuďom, ktorí stratili všetko kvôli živelným katastrofám. Plníme tak naše ciele pomáhať finančne aj nefinančne tým, ktorí si nedokážu pomôcť sami. Do budúcnosti plánujeme posilniť dobrovoľnícke aktivity našich zamestnancov, ochranu životného prostredia a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež najmä v oblasti zdravého životného štýlu. Nepochybne aj prostredníctvom Behu pre život, ktorý chceme rozšíriť do ďalších slovenských miest.“

  Spoločnosť TESCO sa do rebríčka TOP Firemný filantrop zapojila aj v rokoch 2006, 2008 a 2009, kedy sa umiestnila dvakrát na piatom a raz na štvrtom mieste. V roku 2008 získala ocenenie v kategórii najväčší firemný darca v pomere k hrubému zisku.

  Rebríček TOP firemný filantrop, ktorý pripravuje už od roku 2005 Fórum donorov, je jediný svojho druhu na Slovensku. Je otvorený pre všetky spoločnosti a ich dary na filantropické a charitatívne účely hodnotí medzinárodnou metodológiou. Do finálnej čiastky sa firmám započítavajú výlučne finančné a nefinančné dary poskytnuté samotnou spoločnosťou na verejnoprospešné účely. Sumy nezahŕňajú 2% z dane a sponzorské príspevky.

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 104 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 15 expresov, 55 hypermarketov, z toho 5 Extra, 29 supermarketov a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede So svojimi vyše 9.000 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za dobrú cenu a byť moderným a inovatívnym obchodným reťazcom, ktorý stanovuje trendy v sektore.