icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Prvý adventný víkend priniesol 20 464,79 €

  1.12.2011 12:25:00 | Spoločenská zodpovednosť

  Bratislava, 30. november 2011 – Sumu vo výške 20 464,79 euro venovali zákazníci Tesco obchodov počas prvého adventného víkendu neziskovým organizáciám, ktoré sa zapojili do verejnej finančnej zbierky Pomôžte spolu s nami. Zbierka prebieha v 38 prevádzkach počas štyroch adventných víkendov a má už desaťročnú tradíciu. Tesco prostredníctvom Nadácie Tesco ju organizuje so svojím dlhodobým partnerom Slovenskou humanitnou radou. V prvom tohtoročnom kole sa najviac - 3 140 euro - podarilo vyzbierať Nadácii Krajina harmónie v hypermarkete Tesco Žilina. Úspešné boli aj ďalšie neziskové organizácie, ktoré oslovovali ľudí v hypermarkete Tesco Bratislava – Lamač či v Dunajskej Strede.

  10. ročník filantropickej zbierky s názvom Pomôžte spolu s nami sa začal 24. novembra a potrvá až do 18. decembra 2011. Zbierka sa koná počas štyroch predĺžených adventných víkendov, od štvrtka do nedele, a tak zákazníci, ako aj široká verejnosť, môžu zlepšiť životné podmienky rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva v 38 Tesco predajniach.

  „Veľmi nás teší empatia našich zákazníkov a ich záujem pomôcť tým, ktorí sú odkázaní na pomoc ostatných. Veríme, že zbierka bude nasledujúce tri týždne naďalej pokračovať úspešne a podarí sa nám prekonať minuloročný rekord 86 000 eur,“ hovorí Daniela Cienky, manažérka Nadácie Tesco.

  Do zbierky sa zapojili dobrovoľníci z 29-tich neziskových organizácií. Na 38 predajniach Tesco sú zákazníci informovaní o zbierke prostredníctvom interných rádio spotov. Cieľom tejto aktivity je finančne pomôcť ľuďom z rôznych vekových a sociálnych skupín – od malých detí z detských domovov až po seniorov z rôznych centier a združení a zlepšiť ich neľahkú životnú situáciu.

  Verejná finančná zbierka pokračuje aj počas druhého adventného víkendu a aby mala verejnosť dostatočný časový priestor na prispenie, začína sa už vo štvrtok 1. decembra a potrvá aj tentoraz do nedele 4. decembra.

  Poznámky pre vydavateľa

  • Nadácia Tesco v spolupráci s dlhodobým partnerom organizuje jubilejný 10.ročník vianočnej charitatívnej zbierky s názvom Pomôžte spolu s nami
  • Vianočná zbierka začala 24.novembra a potrvá až do 18. decembra
  • Zbierka prebieha na nepredajných plochách v 38-tich hypermarketoch, supermarketoch a obchodných domoch Tesco
  • Cieľom zbierky je finančne pomôcť 29-tim neziskovým organizáciám, ktoré sa venujú rôznym znevýhodneným skupinám obyvateľstva
  • V prvý týždeň zbierky zákazníci spolu prispeli sumou 20.464.79 eur
  • Najviac prispeli zákazníci hypermarketu Tesco Žilina, celkovo 3.140 eur
  • Minulý rok sa podarilo vyzbierať celkovo 86 000 eur

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a.s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 111 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 17 expresov, 56 hypermarketov, z toho 6 Extra, 33 supermarketov a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave- Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 000 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých.

  Nadácia Tesco zastrešuje všetky aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré Tesco doposiaľ realizovalo a zároveň nové projekty a spôsoby charitatívnej pomoci.
  V rámci programu zodpovedného susedstva podporuje Nadácia Tesco neziskové organizácie pôsobiace v oblasti ochrany životného prostredia, zdravého životného štýlu, voľného času detí a mládeže, výchovy a vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti o handicovaných a sociálne znevýhodnených spoluobčanov.
  Nadácia Tesco vo svojej charitatívnej činnosti plne využíva špecifiká maloobchodnej činnosti. Medzi ne patrí najmä možnosť spojiť spoločný potenciál ako samotnej firmy, tak zamestnancov, dodávateľov a obchodných partnerov, a v neposlednej miere aj zákazníkov.
  Pod hlavičkou Nadácie Tesco prebieha jej hlavný projekt Tesco Beh pre život zameraný na zdravý životný štýl, z ktorého výťažok získavaný na štartovnom, daroch a DMS putuje pre vybranú nadáciu.
  Nadácia Tesco sa taktiež venuje rôznym formám sociálneho marketingu, keďže je to veľmi účinná forma, ako komunikovať urgentnú potrebu pomáhať a zasiahnuť novú skupinu darcov, nadviazať nové partnerstvá alebo upevniť tie existujúce, a v neposlednom rade pomôcť získať peniaze na reálnu pomoc.
  Dôležitou súčasťou medzi aktivitami Nadácie sú grantové konania, do ktorých sa môžu zapojiť všetky neziskové organizácie spĺňajúce podmienky pridelenia finančného grantu. Transparentnosť výberu zabezpečí výberová komisia.
  Nadácia ďalej zastrešuje charitatívne aktivity ako sú charitatívne zbierky, dary miestnym neziskovým organizáciám pri príležitosti otvorenia nového obchodu, zber obnoseného šatstva a jeho venovanie tým, ktorí ho potrebujú najviac, výpredaj vzoriek v prospech charitatívneho účelu či dobrovoľníctvo zamestnancov spoločnosti Tesco.