icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Nadácia Tesco pomáha vzdelávať o význame ovocných stromov

  24.10.2018 08:44:58 | Spoločenská zodpovednosť

  Vďaka projektu Sadovo pribudne na školských dvoroch stovka jabloní a hrušiek

  BRATISLAVA, 17. október 2018 - Desiatky  študentov a pedagógov z 11 slovenských škôl absolvovali jesenný 3-dňový ovocinársky kurz vo Vzdelávacom centre v Zaježovej v rámci celonárodného pilotného projektu SadOVO. Vzdelávanie je zamerané predovšetkým na oblasť ochrany a starostlivosti ovocných  stromov v krajine v rámci projektu, ktorého cieľom je nielen edukácia, ale aj samotná výsadba ovocných stromov v školských areáloch. Celoročnú realizáciu projektu podporuje Nadácia Tesco, od prvej jarnej fázy projektu až ovocinársky kurz, ktorý v týchto dňoch absolvovali školské tímy. Nasledovať bude finálna fáza projektu  -  výsadba ovocných stromov pri školách.

  Do pilotného ročníka projektu SadOVO, ktorý celoročne podporuje Nadácia Tesco,  sa na jar tohto roka zapojilo 11 základných a stredných škôl zo Slovenska. Tieto školy sa tak zaviazali spolupodieľať sa na ochrane a starostlivosti ovocných stromov, ktoré už pestujú, alebo vysadia priamo na svojom  školskom areáli. Mladá generácia má tak možnosť zmeniť trend miznutia stromov, ktoré môže vysádzať a zároveň využívať v rámci svojho praktického vyučovania.  Tešíme sa, že Nadácia Tesco môže byť partnerom tohto zaujímavého projektu, ktorý nielen vzdeláva o tom, aký význam majú ovocné stromy, ale tiež ukazuje mladým ľuďom priamo v prírode, ako možno zlepšovať a skrášľovať život v okolí ich škôl,“  povedala Veronika Bush, správkyňa Nadácie Tesco na Slovensku.  

  Ovocinársky kurz bol ďalšou z aktivít projektu SadOVO, ktorý bude zavŕšený výsadbou ovocných  stromov v areáloch slovenských škôl. „Akčné tímy zo škôl pozostávajúce z jedného učiteľa a dvoch žiakov absolvovali na jar exkurziu v ovocinárskom kraji Bielych Karpát, kde sme v nich prebudili prvotné nadšenie pre pestovanie a ochranu ovocných stromov a teraz na jeseň spoločne absolvovali ovocinársky kurz“, hovorí Andrea Uherková, koordinátorka projektu SadOVO z organizácie Živica. „Je dôležité, aby žiaci tiež spoznávali prírodu na vlastné oči, a nie za monitormi počítačov, pod korunami stromov“, dodáva Uherková.

  Kurz ovocinárstva absolvovali školské tímy počas troch dní strávených v Zaježovej a vďaka nemu si ozrejmili, aký význam majú stromy starých a krajových odrôd ovocných stromov v krajine, prečo sú ohrozené, ako ich chrániť  a vysádzať. Súčasťou kurzu bolo tiež objavovanie vzácnych odrôd na starých stromoch po okolitých lazoch, ktorými žiakov a učiteľov previedol pomológ. „Myslíme si, že láska k starým odrodám ide najmä cez žalúdok“, vraví odborný garant projektu Bruno Jakubec z Fakulty ekológie a environmentalistiky vo Zvolene, „A preto sme degustovali rôzne odrody ponúkajúce jedinečné chute, ako aj mušty z nich vyrobené alebo sušené ovocie.“

  Podujatie s názvom „Plodobranie“ zavŕšilo kurz, ktoré zorganizovali absolventi ovocinárskeho kurzu pre žiakov miestnej školy, aby sa s nimi podelili o získané vedomosti a zručnosti. Pripravili pre nich ovocinárske hry a kvízy, muštovanie, ochutnávku a  výstavu viac ako 100 plodov starých a krajových odrôd jabloní a hrušiek, ktoré zmapovali v okolí svojich škôl.

  Plánovaná jesenná výsadba  bola symbolicky odštartovaná zasadením hrušky Merodova maslovka, ako názorná ukážka toho, ako môžu na školských dvoroch pribúdať ovocné stromy, ktorých chutné plody budú potom zberať a využívať ďalšie generácie žiakov. Študenti sa tak budú môcť názorne vzdelávať priamo pod ich korunami v rámci vyučovacích predmetov. „Teší nás, že projekt SadOVO rozvíja vzťah k tradíciám a prírodnému bohatstvu, ktoré treba zachovať a mali by sme si ho vážiť. Žiaci našej školy navyše plody zo vysadených stromov môžu tiež používať na hodinách varenia a pečenia,“ hovorí Jana Baďurová, jedna z učiteliek zapojená do projektu z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch.

  Viac informácií nájdete na: www.sadovo.sk

  O projekte školských ovocných sadov – SadOVO

  V projekte SadOVO sa zameriavame na staré a krajové odrody jabloní a hrušiek. Cieľom je v spolupráci s odborníkmi vysádzať ovocné vysoko-kmenné sady v areáloch základných a stredných škôl. Žiaci s učiteľmi sa tak budú podieľať na záchrane vzácnych odrôd a vysadené stromy môžu využívať aj pri výučbe rôznych predmetov. Projekt koordinuje Živica a generálnym partnerom je Nadácia TESCO.

   

  CEEV Živica

  Živica je mimovládna nezisková organizácia, ktorá inšpiruje k zmene. Venuje sa vzdelávaniu, ekoporadenstvu a ponúka priestor na hľadanie seba samého. Pobočky má v Bratislave, Zvolene a vo Vzdelávacom centre Zaježová. Chce pomáhať tvoriť svet, v ktorom je každý človek inšpirovaný k hľadaniu vlastnej prirodzenosti. V organizácii veria, že príroda vie ľudí mnohému naučiť. Živica realizuje niekoľko vzdelávacích programov zameraných na reformu školstva  a inovatívne vzdelávanie. Jedným z takýchto programov je aj Komenského inštitút.

  Kontakt pre médiá:

  Andrea Uherková
  uherkova@zivica.sk
  +421 905 459 319