icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  dm drogerie markt a Tesco sa zapojili do duálneho vzdelávania

  3.9.2015 07:50:00 | Ľudia, Spoločenská zodpovednosť

  BRATISLAVA 2. septembra 2015 – Na Slovensku tento rok vznikne prvá trieda duálneho vzdelávania v odbore obchod a cestovný ruch. Do triedy na SOŠ Samuela Jurkoviča v Bratislave nastúpi 2. septembra 2015 celkovo 20 žiakov. Ročník sa podarilo otvoriť vďaka spolupráci školy a spoločností dm drogerie markt a Tesco.

   

  „Spoločnosť dm drogerie markt sa už dlhodobo zaoberá témou zvýšenia atraktivity odborného školstva pre mladých ľudí na Slovensku. Napriek súčasnému stavu odborného vzdelávania a prípravy na budúce povolanie v našej krajine sa dm nevzdáva myšlienky pomôcť so zabezpečením kvalitnejšieho praktického aj teoretického vzdelávania a obnovenia dnes už vymiznutého učebného odboru predavač drogériového tovaru. Duálny systém vzdelávania považujeme za prvý krok k zvýšeniu atraktivity stredného odborného vzdelania a k reálnej uplatniteľnosti absolventov stredných odborných škôl na trhu práce,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt. dm bude v novom školskom roku vzdelávať prostredníctvom duálneho vzdelávania na SOŠ Samuela Jurkoviča až
  15 detí.

   

  Spoločnosť Tesco je jedným z najväčších súkromných zamestnávateľov na Slovensku. Zároveň sa dlhodobo angažujeme v boji s nezamestnanosťou mladých. Je preto prirodzené, že sa na projekte podieľame,“ hovorí Martin Kuruc, riaditeľ pre retail, Tesco Stores SR. Spoločnosť Tesco má v triede päť žiakov, ktorí budú vzdelávaní v hypermarkete Tesco v Petržalke.

   

  Duálne vzdelávanie v praxi bude znamenať, že sa na výchove žiakov SOŠ Samuela Jurkoviča, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj, budú obe spoločnosti priamo podieľať. Teoretickú rovinu zastreší škola, naopak, praktickú časť už žiak absolvuje na jednom z pracovísk drogérií dm alebo v petržalskom hypermarkete Tesco. Počas praktického vzdelávania si ich obe firmy budú pripravovať na vlastné pozície. Zároveň si žiaci osvoja firemnú kultúru moderných nadnárodných maloobchodných spoločností. Po úspešnom skončení školy – maturitnej skúške sa stanú zamestnancami dm alebo Tesco na trvalý pracovný pomer. Teda priamo po škole budú mať garantované zamestnanie, na ktoré boli priamo vzdelávaní. Počas samotného štúdia bude počet praktických hodín rásť a počet teoretických sa zmenšovať. Obe spoločnosti budú okrem praktickej časti svojim študentom prispievať aj vo forme štipendia.

   

  Systém duálneho vzdelávania bol do slovenského školstva zavedený len tento rok. Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave bol schválený  12. marca 2015. Inšpiráciou pre prijatie legislatívy boli pozitívne skúsenosti s týmto typom vzdelávania v Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Zároveň predstavuje reakciu na nezamestnanosť mladých.

   

  Spoločnosti dm drogerie markt i Tesco sa témou uplatnenia mladých ľudí na trhu práce zaoberajú dlhodobo.

   

   

  Spoločnosť dm drogerie markt od roku 2012 podporuje žiakov teraz už deviatich stredných odborných škôl v odboroch obchodný pracovník, pracovník marketingu a predavač v rámci svojho projektu Vzdelávanie pre prácu v dm. Žiaci zaradení do tohto projektu vykonávajú svoju odbornú prax priamo na filiálkach spoločnosti, kde vysokú úroveň odborného vzdelávania zabezpečujú certifikované inštruktorky z radov vedúcich filiálok. Priama účasť žiakov na každodennom živote prevádzky prispieva k získavaniu vedomostí z praxe a skúseností, ktoré by žiaci v škole nemohli získať. „Svojim“ žiakom dm drogerie markt hradí náklady na cestovné, stravu i ubytovanie. Odmenou i motiváciou je účasť na vzdelávacích a rozvojových aktivitách, motivačné a prospechové štipendium a v neposlednom rade i garancia pracovného miesta po ukončení štúdia. Cieľom projektu je vysoká odbornosť absolventov v oblasti predaja drogériového tovaru a ich skúsenosti z reálneho pracovného života.

  Tesco pred časom napríklad spustilo Tesco Akadémiu mladých, ktorá pomáha žiakom osvojiť si kľúčové zručnosti potrebné na uplatnenie sa na trhu práce. Program už úspešne vyskúšali desiatky študentov a učiteľov stredných škôl a stovky mladých ľudí formou e-learningu. Tesco dlhodobo vychováva študentov a zabezpečuje odbornú prax vo svojich hypermarketoch.

   

  dm drogerie markt je významná medzinárodná maloobchodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom drogériového tovaru, parfumérie, výrobkov z oblasti zdravia a wellness, s 3 064 filiálkami v Európe. Spoločnosť bola založená v roku 1973 v Nemecku. Na Slovensku otvorila prvú pobočku v roku 1995 a dnes zamestnáva 1 169 pracovníkov v 135 filiálkach. dm drogerie markt prevádzkuje svoje filiálky celkovo v 12 krajinách – v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Chorvátsku, Slovinsku, Srbsku, Bosne a Hercegovine, Rumunsku, Bulharsku, Macedónsku a na Slovensku. Slogan „Tu som človekom, tu nakupujem“ vypovedá o filozofii spoločnosti, ktorá stavia zákazníka na prvé miesto svojich záujmov. Spoločnosti dm drogerie markt sa v posledných rokoch podarilo posilniť pozíciu v oblasti zdravia, krásy a wellness a vyprofilovať sa tak medzi najsilnejšie spoločnosti na trhu. Dôkazom toho je rozširujúci sa sortiment v oblasti biopotravín a kontrolovanej prírodnej kozmetiky.

  Pre ďalšie informácie kontaktujte:  Iveta Haulíková, everyvent s.r.o., tel.: 0905 168 651, e-mail: haulikova@everyvent.sk

   

  Tesco pôsobí na Slovensku už 18 rokov. Za ten čas sa stalo synonymom moderného maloobchodu, priekopníkom multikanálového predaja a dlhodobým partnerom slovenských dodávateľov. V súčasnosti Tesco prevádzkuje 158  obchodov najrôznejších formátov, 18 čerpacích staníc, ale aj služby Tesco Potraviny domov a Tesco Mobile. Po celom Slovensku zamestnáva 10 000 ľudí a je druhým najväčším súkromným zamestnávateľom v krajine. Neustále inovuje svoju ponuku. Zákazníkom ponúka aj široký výber privátnych výrobkov pod značkou Tesco, ale aj značku potravín pre deti Vitakids alebo tradičné slovenské výrobky pod značkou Tesco Pravá chuť. Viac o spoločnosti nájdete na www.tescoslovensko.sk.

  Pre ďalšie informácie kontaktujte: Katarína Šutarová, 0917 654 603, ksutarova@agency-like.com.