icon_search

  Tlačové správy | Tesco v SR | Tesco.sk

  Výber tlačových správ podľa obdobia, kategórie alebo kľúčového slova

  Aj vďaka unikátnym školeniam len kvalita na vašich stoloch

  15.5.2012 10:18:00 | Produkty a služby
  Bratislava, 15. máj 2012 – Až 16 školení ročne absolvuje tím kontrolórov kvality pre ovocie a zeleninu v distribučnom centre Tesco Beckov a Prešov s cieľom, aby sa naďalej zdokonaľovali v posudzovaní kvality výrobkov z hľadiska vysokých nárokov, ktoré sú v spoločnosti Tesco vytvorené často nad rámec legislatívnych požiadaviek. Neostáva iba pri teórii, súčasťou každého vzdelávania je aj validácia - odborné posudzovanie kvality vybraných vzoriek, ktoré sú v aktuálnej ponuke v Tesco obchodoch. Napr. v máji t.r. kontrolóri v sklade v Beckove hodnotili pór, reďkovku a banány a v Prešove robili testy o. i. aj o kvalite paprík a paradajok. Od začiatku tohto roka neprešlo rukami kvalitárov v distribučných skladoch v Beckove a Prešove 432 ton ovocia a zeleniny od dodávateľov.

  „Týmto školeniam hovoríme validácia kvalitárov. Prebiehajú každý mesiac a tiež štvrťročne. Každé robia iní interní veľmi skúsení školitelia,“ opisuje proces vzdelávania kvalitárov Marek Petra, manažér pre kvalitu spoločnosti Tesco Stores SR.

  Kvalitári musia vedieť veľmi presne posúdiť zo senzorického hľadiska zrelosť, vzhľad, chuť, tvar, vôňu či poškodenie každého druhu ovocia a zeleniny ešte predtým než sa dostane k zákazníkom. Držia sa pritom náročných kritérií na kvalitu, často nad rámec legislatívy. K dipozícii majú farebné manuály a škály zrelosti a používajú rôzne pomôcky ako posuvné meradlo, pravítko, rôzne kalibre, napr. na paradajky, jablká a podobne.

  „Treba podotknúť, že v spoločnosti Tesco každý produkt má svoje veľmi prísne požiadavky na kvalitu, o ktorých pravidelne informujeme našich dodávateľov. K nim patrí aj zoznam najčastejších kvalitatívnych chýb, ako aj obrazový manuál, na ktorom sú vady zobrazené“, pokračuje Marek Petra ďalej.

  Po skončení testov, kvalitári vždy diskutujú o každom produkte, ktorý bol testovaný a školitelia im vysvetľujú príčiny vzniku toho ktorého nedostatku, resp. presne im definujú, o akú vadu z hľadiska nárokov ide.

  „Veľmi skoro sme zistili, že tieto školenia pomáhajú kontrolórom kvality zdokonaľovať sa a stávať sa skutočne na slovo vzatými odborníkmi. To, čo sa pri validácii naučia, vedia totiž následne použiť pri kontrole výrobkov a pri rozhodovaní o prijatí, resp. vrátení tovaru dodávateľovi“, uzatvára Marek Petra, manažér pre kvalitu spoločnosti Tesco Stores SR.

  Poznámky pre vydavateľa

  • Spoločnosť Tesco Stores SR v rámci neustáleho zdokonaľovania procesov kvality čerstvých potravín pravidelne školí kontrolórov kvality pre ovocie a zeleninu v distribučných skladoch v Beckove a Prešove
  • Kontrolóri kvality absolvujú až 16 školení ročne - 12 mesačne a 4 štvrťročne
  • Kontrolórom kvality pomáhajú vysoké nároky na kvalitu identifikovať prípadné odchýlky na výrobkoch. Používajú tiež farebné manuály a rôzne pomôcky ako obrazový manuál, pravítko, kalibre, ap.
  • V distribučných skladoch v Beckove a v Prešove je spolu 12 kontrolórov kvality
  • Okrem toho spoločnosť Tesco Stores SR vybudovala špeciálne oddelenie – obchodno-právne a komerčné oddelenie, kde sa kvalite venuje až 45 pracovníkov, čo je v rámci Slovenska v maloobchode úplne ojedinelá skutočnosť
  • Od začiatku t.r. neprešlo bránami distribučných skladov v Beckove a Prešove pre nevyhovujúcu kvalitu celkovo 432 ton ovocia a zeleniny

  Spoločnosť Tesco Stores SR, a. s., člen Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR, vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a v súčasnosti prevádzkuje 121 obchodov, z toho 5 obchodných domov, 23 expresov, 58 hypermarketov, z toho 7 Extra, 35 supermarketov a 17 čerpacích staníc. Prevádzkuje tiež dve distribučné centrá na potraviny v Beckove a v Prešove a štyri obchodné centrá Galéria v Bratislave-Lamači, Trnave, Nitre a Dunajskej Strede, v ktorých je vyše 150 obchodov so zameraním najmä na módu, obuv, doplnky, ako aj široké spektrum služieb vrátane občerstvenia a možností zábavy najmä pre deti. So svojimi vyše 9 500 zamestnancami patrí spoločnosť Tesco k najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Základom filozofie spoločnosti Tesco je poskytnúť zákazníkovi najvyššiu kvalitu za najlepšiu cenu a stať sa obchodom pre všetkých.