icon_search

  Kariéra | Tesco

  Banner

  Staňte sa členom skvelého tímu!

  #

  Všetko, čo robíme, sa začína a končí u ľudí – našich zákazníkov a zamestnancov.

  Pracovať pre nás znamená pracovať pre spoločnosť, v ktorej prvé miesto v rebríčku hodnôt vždy patrí ľudom. Práve v tomto duchu pristupujeme nielen k zákazníkom, ale aj k našim zamestnancom. Ukážte nám svoj talent, angažovanosť, nápady a energiu a môžete od nás očakávať plnú podporu a široké spektrum možností, ktoré vám dávajú príležitosť využiť svoj potenciál naplno. Ponúkame pracovné príležitosti nielen pre špecialistov a skúsených manažérov, ale aj pre absolventov, ktorí u nás majú možnosť nadobudnúť neoceniteľné skúsenosti.

  Aj vy máte šancu stať sa členom nášho tímu!

  Spoznajte nás ako zamestnávateľa, ktorý Vás dokáže oceniť, pretože vie, že „bez Vás to nejde".


  Poskytujeme široké spektrum rôznych pracovných pozícií od tých, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so základným vzdelaním, po pozície vhodné pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

  Šancu uplatniť sa tak u nás majú študenti, absolventi strednej či vysokej školy, ale aj skúsení manažéri.

  Našim zamestnancom ponúkame množstvo výhod:

  1. Rodinné nákupy so zľavou 10%.
  2. Vianočná odmena.
  3. Finančná odmena za pracovné výročie.
  4. Príspevok na stravovanie.
  5. Pracovné voľno navyše vyplývajúce z kolektívnej zmluvy.
  6. Extra Clubcard body.
  7. Výhodný Tesco mobile paušál.
  8. Zľavy u našich partnerov.
  9. A mnoho ďalších výhod.

  Kariéra v Tesco

  Naša spoločnosť rastie s našimi zamestnancami. Preto sa snažíme rozvíjať potenciál a talent každého zamestnanca a ku každému pristupujeme individuálne.

  Naše rozvojové programy sú pre každého zamestnanca a sú nielen o získavaní znalostí o práci jednotlivých oddelení, ale aj o získavaní vedomostí a zručností potrebných na jednotlivé pozície.

  Pre našich zamestnancov tiež pripravujeme rôzne školenia zamerané na rozvoj konkrétnych zručností vychádzajúcich z konkrétneho pracovného zaradenia.

  Aktuálne voľné pozície: https://www.profesia.sk/praca/tesco-stores-sr/C10886

  Ako prebieha výberové konanie?

  Výberové konanie v našej spoločnosti prebieha spravidla v dvoch kolách. Po kladnom vyhodnotení životopisu prebehne prvé kolo výberového konania so špecialistom personálneho oddelenia. Ide o behaviorálny pohovor. Úspešný kandidát je pozvaný do druhého kola, ktorého sa zúčastní aj manažér príslušného oddelenia. Pri niektorých pozíciách prebieha druhé kolo výberového procesu formou assessment centre.

  Koho mám kontaktovať v prípade, že ma nejaká pozícia zaujala?

  Kontaktnú osobu, ktorá je uvedená pri inzerovanej pozícii.

  Nemám prax v maloobchode

  Prax v maloobchode nie je najdôležitejšou podmienkou práce v Tescu. Pokiaľ ste našli vhodnú pozíciu, nebojte sa prihlásiť. Ak uspejete vo výberovom konaní, na všetky nové úlohy vás zaškolíme, potrebné zručnosti tiež získate v rámci rozvojového programu.

  Nie som občanom SR. Môžem aj napriek tomu pracovať v TESCO STORES SR, a.s.?

  Môžete, pokiaľ spĺňate legislatívne požiadavky na prácu v Slovenskej republike. Sme medzinárodná spoločnosť, a preto vieme, že práca v multikultúrnom prostredí prináša mnoho nápadov a inšpirácií. Ak vás nejaká konkrétna pozícia zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

  #

  Brigády

  Každý záujemca sa môže registrovať do nášho systému E-shift a vybrať si z množstva voľných zmien.

  https://eshift.eu/e-shift_sk.html

  V našich absolventských programoch Mladý líder pre obchod a pre distribučné centrum a Graduate programe v centrálnej kancelárii vám ponúkame možnosť vybudovať si medzinárodnú kariéru v jednom z našich oddelení centrálnej kancelárie, stať sa manažérom obchodu (supermarketu) alebo tímovým manažérom v distribučnom centre - všetko závisí od vašich ambícií a túžob.

  Hľadáme osobnosti, prirodzených lídrov, ktorí sa chcú učiť, rýchlo napredovať a radi spolupracujú. Počas 6 až 12 mesiacov tréningu v centrálnej kancelárii, obchode alebo distribučnom centre budete mať možnosť preskúmať vzrušujúci svet maloobchodného podnikania a učiť sa od najlepších lídrov.

  1,2,3 ŠTART ... zapojte sa do jedného z rozvojových programov spoločnosti Tesco pre mladých ľudí. Viac informácií nájdete na www.mojetesco.sk/programy-pre-absolventov.

  Zapojili sme sa do národného projektu s názvom Rozvoj stredného odborného vzdelávania, v rámci ktorého sa od školského roka 2015/2016 podieľame na systéme duálneho vzdelávania.

  Duálne vzdelávanie poskytujeme v spolupráci:
  SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava
  SOŠ obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, 912 50 Trenčín
  SOŠ podnikania, Sasinkova 45, 010 01 Žilina
  SOŠ, Okružná 761/25, 058 01 Poprad


  • štúdium v 4-ročnom odbore 6442 K Obchodný pracovník,
  • 1 týždeň odbornej praxe/1 týždeň výučby v škole,
  • absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – výučný list a maturitné vysvedčenie.

  ČO PONÚKAME našim duálnym študentom

  • Praktické skúsenosti získané priamo v prevádzke.
  • Pracovné oblečenie a osobné ochranné pracovné prostriedky.
  • Stravovanie v našej jedálni zdarma.
  • Podnikové štipendium vo výške 3,23 € za produktívnu prácu.
  • Jednorázová odmena na konci každého polroka.
  • Podnikové štipendium vo výške 2,62 €/hod.
  • Odmena za produktívnu prácu vo výške 2,20 €/hod.
  • Motivačná koncoročná odmena za prospech až do výšky 100 €.

  Ako sa prihlásiť?

  Vyplňte tlačivo Žiadosť o duálne vzdelávanie v spoločnosti Tesco, ktoré nájdete na stiahnutie nižšie a následne ho zašlite na e-mailovú adresu: nabor@sk.tesco-europe.com

  Uchádzačom o duálne vzdelávanie vydá spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., Potvrdenie o zabezpečení duálneho vzdelávania, ktoré žiak/žiačka priloží k prihláške na strednú školu.

  Vzhľadom na obmedzený počet žiakov, ktorým môže spoločnosť TESCO STORES SR, a.s., poskytnúť praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania, si spoločnosť vyhradzuje právo konečného rozhodnutia výberu žiakov, ktorí splnili kritériá pre výber úspešných uchádzačov.

  Na stiahnutie: Žiadosť o duálne vzdelávanie v spoločnosti Tesco

  Máte ďalšie otázky?

  V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte na adrese nabor@sk.tesco-europe.com