Kariéra | Tesco

Banner

Staňte sa členom skvelého tímu!

#

Všetko, čo robíme, sa začína a končí u ľudí – našich zákazníkov a zamestnancov.

Pracovať pre nás znamená pracovať pre spoločnosť, v ktorej prvé miesto v rebríčku hodnôt vždy patrí ľudom. Práve v tomto duchu pristupujeme nielen k zákazníkom, ale aj k našim zamestnancom. Ukážte nám svoj talent, angažovanosť, nápady a energiu a môžete od nás očakávať plnú podporu a široké spektrum možností, ktoré vám dávajú príležitosť využiť svoj potenciál naplno. Ponúkame pracovné príležitosti nielen pre špecialistov a skúsených manažérov, ale aj pre absolventov, ktorí u nás majú možnosť nadobudnúť neoceniteľné skúsenosti.

Aj vy máte šancu stať sa členom nášho tímu!

Spoznajte nás ako zamestnávateľa, ktorý Vás dokáže oceniť, pretože vie, že „bez Vás to nejde".


 1. Sme 3. najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku
 2. Zamestnávame takmer 10 000 ľudí
 3. Pôsobíme na Slovensku od roku 1996
 4. Ponúkame prácu vo všetkých regiónoch Slovenska

Poskytujeme široké spektrum rôznych pracovných pozícií od tých, ktoré sú vhodné pre uchádzačov so základným vzdelaním, po pozície vhodné pre ľudí s vysokoškolským vzdelaním.

Šancu uplatniť sa tak u nás majú študenti, absolventi strednej či vysokej školy, ale aj skúsení finanční manažéri.

 1. Rodinné nákupy so zľavou 10%
 2. Vianočná odmena
 3. Finančná odmena za pracovné výročie
 4. Príspevok na stravovanie
 5. Pracovné voľno navyše vyplývajúce z kolektívnej zmluvy
 6. Príspevok na dopravu
 7. Tesco Potraviny domov 1 x mesačne zadarmo
 8. Extra Clubcard body
 9. Kupónová knižka so zľavami
 10. Výhodný Tesco mobile paušál
 11. Zľavy u našich partnerov
 12. A mnoho ďalších výhod

Priemerne každý desiaty zamestnanec sa vzdeláva prostredníctvom rozvojového programu.

Tesco Anjel vám poskytne istotu, že ak sa vo vašom živote vyskytne ťažká životná situácia alebo vážna choroba, je pripravený vám pomôcť, prostredníctvom dobrovoľných finančných príspevkov od kolegov znásobené finančnými prostriedkami našej spoločnosti.


Spájame naše sily

#

Naša spoločnosť rastie s našimi zamestnancami. Preto sa snažíme potenciál a talent každého zamestnanca rozvíjať a pristupujeme ku každému individuálne.

Naše rozvojové programy sú pre každého zamestnanca a sú nielen o získavaní znalostí o práci jednotlivých oddelení, ale aj o získavaní vedomostí a zručností potrebných na jednotlivé pozície.

Pre našich zamestnancov tiež pripravujeme rôzne školenia zamerané na rozvoj konkrétnych zručností vychádzajúcich z konkrétneho pracovného zaradenia.

Od roku 2011 máme vytvorenú Tesco Academy - školu pre našich manažérov v prevádzkach, ktorá umožňuje kontinuálny rozvoj manažérskych a prevádzkových zručností.


Otvárame dvere mladým

#

Absolventi sú budúci lídri nášho obchodu, preto investujeme do ich rozvoja.

Trainee program, management trainee alebo absolventský program sú rôzne názvy pre špeciálny rozvojový program určený čerstvým absolventom vysokých škôl. Ide o zamestnanie na plný úväzok, ktoré je plné rozvojových aktivít a školení. Jeho cieľom je pripraviť mladých talentovaných absolventov na riadiace pozície v spoločnosti.

Trainee program je starostlivo pripravená ročná cesta našou spoločnosťou. Na jej konci sa vždy usilujeme o to, aby sme pre vás našli uplatnenie, ktoré bude maximálne rešpektovať vaše schopnosti, nadanie, záujmy. Podrobnejšie informácie o tomto programe môžete získať na 

www.tesco-graduates.sk →


Čo vás zaujíma


Odborné vzdelávanie a príprava v systéme duálneho vzdelávania

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania
Praktické vyučovanie bude poskytované v priestoroch prevádzky Hypermarket Tesco EXTRA Petržalka, Panónska cesta 25, 851 04 Bratislava - Petržalka. Teoretické vyučovanie bude poskytované v Strednej odbornej škole obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, ul. Sklenárova 1, Bratislava. Pomer praktického a teoretického vyučovania je v rozsahu 50:50. 

Možnosť pracovného uplatnenia
Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia v 4-ročnom študijnom odbore 6442 K Obchodný pracovník a 6405 K Pracovník marketingu. Absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie - výučný list a maturitné vysvedčenie. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovné pozície na prevádzkach Tesco uvedené tu: 

Typ prevádzky - hypermarkety
FUNKCIA
Odborný/á predavač/ka
Pracovník/čka objednávok a kontroly zásob
Špecialista/tka služieb zákazníkom
Pracovník/čka finančných a zákazníckych služieb
Pracovník/čka cien a marketingu
Pracovník/čka príjmu tovaru
Špecialista/tka predaja
Asistent/ka predaja zákazníkom
Pracovník/čka čerpacej stanice
Pracovník/čka internetového predaja
Kontrolór/ka záruk

Typ prevádzky - obchodné domy
FUNKCIA
Špecialista/tka služieb zákazníkom
Odborný/á predavač/ka
Špecialista/tka predaja
Pracovník/čka cien a marketingu
Pracovník/čka finančných a zákazníckych služieb
Pracovník/čka príjmu tovaru Kontrolór/ka záruk
Asistent/ka predaja zákazníkom

Typ prevádzky - malé formáty - supermarkety, expresy
FUNKCIA
Kontrolór/ka záruk
Pracovník/čka obchodnej prevádzky

Hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka
Zamestnávateľ poskytuje žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v ktorom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje (povinné plnenie zamestnávateľa),
 • posúdenie zdravotnej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • stravovanie u zamestnávateľa v režime stravovania zamestnancov zamestnávateľa - 1,15 €/1 obed.

Zamestnávateľ poskytuje žiakovi finančné zabezpečenie vo forme podnikového štipendia. Bližšie informácie k podmienkam pre jeho vyplácanie sú špecifikované v Učebnej zmluve.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom:

 • Chuť pracovať v maloobchode
 • Komunikatívny typ, ktorý má rád ľudí
 • Absolvovanie osobného pohovoru
 • Absolvovanie Assessment centra – hodnotiaceho procesu zlozeného z viacerých zadaní, úloh.

Ako prebieha výberové konanie?

Výberové konanie v našej spoločnosti prebieha spravidla v dvoch kolách. Po kladnom vyhodnotení životopisu prebehne prvé kolo výberového konania so špecialistom personálneho oddelenia. Jedná sa o štrukturovaný pohovor. Úspešný kandidát je pozvaný do druhého kola, ktorého sa zúčastní aj manažér príslušného oddelenia. Pri niektorých pozíciách prebieha druhé kolo výberového procesu formou assessment centre.

Koho mám kontaktovať v prípade, že ma nejaká pozícia zaujala?

Kontaktnú osobu, ktorá je uvedená pri inzerovanej pozícii.

Som absolvent. Nájdem v Tesco uplatnenie?

Pokiaľ ste absolventom vysokej školy, môžete sa prihlásiť do programu pre absolventov vysokých škôl. Viac informácií o samotnom programe, ako aj potrebné kontakty nájdete na www.tesco-graduates.sk. Pokiaľ ste absolventom strednej školy, ponuku voľných pozícií nájdete na stránke www.profesia.sk.

V mojom meste sa otvára nové Tesco a ja v ňom chcem pracovať.

Najjednoduchšou možnosťou je sledovať internetový portál www.profesia.sk, kde je aktuálna ponuka voľných pozícií. Pokiaľ je zriadené náborové centrum, môžete ho navštíviť osobne.

Nezaujala ma žiadna pozícia, ale chcem pracovať pre Tesco.

Naše ponuky sú pravidelne aktualizované. Preto sledujte, prosím, internetový portál www.profesia.sk, kde je aktuálna ponuka voľných pozícií.

Nemám prax v maloobchode

Prax v maloobchode nie je najdôležitejšou podmienkou práce v Tesco. Pokiaľ ste našli vhodnú pozíciu, nebojte sa prihlásiť. Ak uspejete vo výberovom konaní, budete na všetky nové úlohy zaškolení, potrebné zručnosti tiež získate v rámci rozvojového programu.

Nie som občanom SR. Môžem aj napriek tomu pracovať v Tesco Stores SR?

Môžete, pokiaľ spĺňate legislatívne požiadavky na prácu v Slovenskej republike. Sme medzinárodná spoločnosť a preto vieme, že práca v multikultúrnom prostredí prináša mnoho nápadov a inšpirácie. Ak vás nejaká konkrétna pozícia zaujala, neváhajte nás kontaktovať.

Máte ďalšie otázky?

V prípade dodatočných otázok nás kontaktujte na adrese:
nabor@sk.tesco-europe.com