icon_search

  Výhry, ktoré majú šťavu

  Vyhrajte s kreditnou kartou Tesco skvelé zážitky pre celú rodinu v AquaCity Poprad, Aquapark Senec alebo poukážky na nákup v Tesco. Tak neváhajte a zapojte sa od 2. 3. do 12. 7. 2020 do súťaže, ktorá má šťavu.


  Každý týždeň hráme o:

  • 3x voucher v hodnote 100 € do AquaCity Poprad,
  • 2x voucher v hodnote 100 € do Aquapark Senec,
  • 3x poukážka v hodnote 50 € na nákup v Tesco.

  Na čo sa môžu výhercovia tešiť?

  AquaCity Poprad – svet zábavy, relaxu a oddychu

  Výhercov voucherov AquaCity Poprad čaká 13 vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou s teplotou 28 – 38 °C.

  Výhercovia si môžu vybrať, na čo svoj voucher využijú, či už na tobogány, jednu z 350 vodných atrakcií, alebo na luxusné bazény Blue diamond s nápojovými barmi.

  Aquapark Senec

  AQUAPARK Senec ponúka výhercom relaxačné vyžitie celoročne v 5 bazénoch s teplotou vody od 27 do 38 °C. V lete je v prevádzke vonkajší areál, kde si okrem ďalších 2 bazénov môžete užiť adrenalín na 2 toboganoch, 10 šmýkačkách alebo na lieviku. Popri šantení vo vode si môžete zahrať aj plážový volejbal, minifutbal, bedminton alebo petang.

  Z AQUAPARKU môžete prejsť aj do saunového sveta SAI Wellness, kde nájdete 8 sáun, 3 vírivky, saunové ceremoniály, alebo si môžete dopriať masáž.

  AKO NA TO?

  • Registrujte sa do súťaže vyplnením formulára.
  • Zaplaťte nákup v Tesco v hodnote 20 € svojou kreditnou kartou Tesco aspoň 3× v priebehu 2 mesiacov.
  • Majte šťastie pri losovaní. :)

  A nezabudnite, čím viac nákupov, tým väčšia šanca na výhru.

  Chcem súťažiť

  Ďakujeme za Vašu registráciu do súťaže a prajeme Vám veľa šťastia.
  Vyplňte povinné polia
  Odoslať

  PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

  1. Organizátor súťaže

  1.1 Organizátorom súťaže je spoločnosť Home Credit Slovakia, a. s., IČO: 362 34 176, so sídlom Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: SA, vložka č. 10130/T (ďalej tiež „Organizátor“). Kontakt na Organizátora: posta@homecredit.sk, tel.: 0850 111 118. Partnerom súťaže je spoločnosť TESCO STORES SR, a. s., so sídlom Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 366/B (ďalej len „Partner“ alebo „Tesco“).

  2. Termín a miesto konania súťaže

  2.1 Súťaž prebieha od 2. 3. 2020 (od 00:00:00 hod.) do 12. 7. 2020 (do 23:59:59 hod) celkovo v 9 súťažných kolách.

  2.2 Súťaž bola v období od 16. 3. 2020 do 24. 5. 2020 zverejnením na www.tesco.sk/sutaz prerušená vzhľadom na situáciu spôsobenú koronavírusom.

  3. Všeobecné ustanovenia

  3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť klienti Organizátora, ktorí spĺňajú všetky podmienky:

  • majú s Organizátorom uzatvorenú zmluvu o revolvingovom úvere,
  • majú vydanú Clubcard kreditnú kartu Premium, Clubcard kreditnú kartu Premium Plus alebo Clubcard kreditnú kartu Tesco (ďalej len „Karta“),
  • v období od 2. 3. 2020 do 12. 7. 2020 uskutočnia touto Kartou aspoň 3 platby v niektorej z kamenných predajní Tesco alebo na www.potravinydomov.itesco.sk, pričom každá platba musí byť v minimálnej výške 20 eur.

  Zobraziť celé pravidlá

  3.2 Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Organizátora a osoby im blízke.


  3.3 Do súťaže je zaradený každý klient, ktorý:


  • sa zaregistruje vyplnením príslušného formulára a zaškrtnutím príslušného políčka na webových stránkach Partnera www.tesco.sk/sutaz, čím prejaví svoju vôľu zúčastniť sa tejto súťaže, a spĺňa podmienky uvedené vyššie v bode 3.1 tejto časti Pravidiel,

  • alebo
  • dostane od Organizátora e-mail s informáciou o súťaži a potvrdí svoju účasť v súťaži prostredníctvom tlačidla „PRIHLÁSIŤ SA DO SÚŤAŽE“, ktoré je súčasťou e-mailu, čím prejaví svoju vôľu zúčastniť sa tejto súťaže, a spĺňa podmienky uvedené vyššie v bode 3.1 tejto časti Pravidiel.  3.4 Jedna registrácia/prihlásenie klienta do súťaže platí na celé súťažné obdobie (t. j. všetkých deväť súťažných týždňov v zmysle bodu 4.2. týchto Pravidiel).


  3.5 Do súťaže je každý klient zaradený práve toľkokrát, koľko trojíc platieb špecifikovaných v bode 3.1 tejto časti Pravidiel uskutoční. Čím viac takých trojíc platieb v minimálnej výške 20 eur klient uskutoční, tým väčšia je jeho šanca na Výhru v súťaži.


  3.6 Zo súťaže je vyradený klient, ktorý ku dňu začiatku súťaže akokoľvek porušuje akúkoľvek úverovú zmluvu uzatvorenú medzi klientom a Organizátorom, najmä neplatí svoje záväzky voči Organizátorovi riadne a včas.


  4. Určenie výhercu


  4.1 Výhercov v súťaži bude každý súťažný týždeň/súťažné kolo celkovo 8 (osem), celkovo za celé súťažné obdobie 72 (sedemdesiatdva), a budú určení losovaním.


  4.2 Prehľad súťažných týždňov a losovaní:

  Súťažné kolá za obdobie od 16. 3. 2020 boli zrušené v súlade s čl. 2.2 týchto Pravidiel a sú nahradené nižšie uvedenými súťažnými kolami odo dňa 25. 5. 2020.

  Číslo súťažného týždňa Začiatok súťažného týždňa Koniec súťažného týždňa Dátum losovania výhercov
  1. 2. 3. 2020 8. 3. 2020 11. 3. 2020
  2. 9. 3. 2020 15. 3. 2020 18. 3. 2020
  3. 25. 5. 2020 31. 5. 2020 3. 6. 2020
  4. 1. 6. 2020 7. 6. 2020 10. 6. 2020
  5. 8. 6. 2020 14. 6. 2020 17. 6. 2020
  6. 15. 6. 2020 21. 6. 2020 24. 6. 2020
  7. 22. 6. 2020 28. 6. 2020 1. 7. 2020
  8. 29. 6. 2020 5. 7. 2020 8. 7. 2020
  9. 6. 7. 2020 12. 7. 2020 15. 7. 2020


  4.3 Klient bude zaradený do losovania v ten týždeň, keď splní všetky podmienky súťaže – t. j. tak registráciu/prihlásenie do súťaže, ako aj 3 platby svojou Kartou v niektorej z kamenných predajní Tesco alebo na www.potravinydomov.itesco.sk, každú v minimálnej výške 20 eur. Po zvyšok trvania súťaže klient zostane v žrebovacom osudí. Ak klient následne uskutoční opäť tri platby v niektorej z kamenných predajní Tesco alebo na www.potravinydomov.itesco.sk, každú v minimálnej výške 20 EUR, bude zaradený do losovania v ten súťažný týždeň, kedy prebehla posledná z uvedených platieb.


  Napr.: ak prebehne registrácia/prihlásenie do súťaže dňa 3. 3. 2020 a posledná z troch platieb v minimálnej výške 20 eur bude uskutočnená dňa 8. 3. 2020, bude klient zahrnutý do súťažného týždňa č. 1 (2. 3. – 8. 3. 2020). Ak klient v prvom súťažnom týždni nebude vylosovaný, zostáva v žrebovacom osudí a automaticky sa zúčastní aj ďalších súťažných kôl. Ak klient bude vylosovaný, môže sa znova zapojiť do ďalších súťažných týždňov tak, že uskutoční ďalšiu trojicu platieb spĺňajúcich podmienky tejto súťaže aj v niektorom ďalšom týždni, čím môže získať ďalšiu výhru aj v ďalšom týždni súťaže.


  4.4 Do losovania budú zaradené všetky platby spĺňajúce podmienky vymedzené v bode 3.1 týchto Pravidiel.


  4.5 Výhercovia budú Organizátorom kontaktovaní telefonicky, príp. formou sms, na verifikovanom telefónnom čísle uvedenom v úverovej zmluve/uvedenom účastníkom súťaže v prihlasovacom formulári v zmysle bodu 3.3 Pravidiel.


  5. Výhry a ich odovzdanie


  5.1 Výhry v súťaži sú každý súťažný týždeň tieto (výhry budú losované chronologicky tak, ako sú uvedené):


  • 3× voucher v hodnote 100 eur do Aquacity Poprad

  • 2× voucher v hodnote 100 eur do Aquathermal Senec

  • 3× poukážka na nákup v Tesco v hodnote 50 eur


  (ďalej len „Výhra“ alebo „Výhry“).


  5.2 V prípade, že niektorý súťažný týždeň bude do súťaže zaradených menej klientov, než je počet výhier losovaných za daný súťažný týždeň, zvyšné výhry daného súťažného týždňa prepadajú.


  6. Odovzdanie Výhry


  6.1 Výhry budú výhercom zaslané doporučene poštou na výhercom uvedenú poštovú adresu v Slovenskej republike alebo na výhercom uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že dôjde k vráteniu zásielky zaslanej výhercovi e-mailom/poštou alebo jej neprevzatiu, Výhra v súťaži prepadá bez akejkoľvek náhrady.


  7. Ochrana osobných údajov


  7.1 Klient berie na vedomie, že Organizátor v pozícii prevádzkovateľa bude v súlade s ustanovením § 31 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail a prípadne doručovacia adresa na realizáciu a vyhodnotenie súťaže a zaslanie Výhry, a to na dobu nevyhnutnú do ukončenia a vysporiadania súťaže, najdlhšie však do 31. 8. 2020. S ohľadom na vyššie uvedené nie je možná účasť klienta v súťaži bez súčasného spracovania jeho osobných údajov.


  7.2 Organizátor týmto informuje klienta o jeho práve na informácie o spracovaní jeho osobných údajov (najmä informácie o kategórii spracovávaných osobných údajov, účele, spôsobe a čase spracovávania a prípadných príjemcoch osobných údajov), o práve požadovať od Organizátora prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie (najmä nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov), o práve klienta požadovať od Organizátora vysvetlenie týkajúce sa spracovania jeho osobných údajov, ak súťažiaci zistí alebo sa domnieva, že Organizátor vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života klienta alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi (najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania), a o práve požadovať, aby Organizátor odstránil takto vzniknutý stav a zabezpečil nápravu (najmä môže ísť o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov). Ustanovením predchádzajúcej vety nie je dotknuté právo klienta podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27


  7.3 Poskytnuté osobné údaje budú vymazané najneskôr po ukončení Súťaže a po odovzdaní Výhry výhercom Súťaže, najneskôr však 31. 8.2020


  7.4 Ďalej Organizátor klienta informuje o tom, že má právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov k novému správcovi osobných údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu.


  7.5 Osobné údaje, ktoré klient poskytne Organizátorovi, musia byť pravdivé a v prípade ich zmeny je klient povinný o ich zmene bezodkladne informovať Organizátora.


  8 Záverečné ustanovenia


  8.1 Účasťou v súťaži prejavuje klient súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa všetky tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Nárok na výhru má iba klient, ktorý splní všetky podmienky uvedené v týchto pravidlách súťaže.


  8.2 Organizátor alebo Partner nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká spojené s realizáciou súťaže, nepreberá voči klientom žiadne iné záväzky než stanovené týmito pravidlami súťaže a klienti nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora alebo Partnera než uvedené v pravidlách súťaže. Organizátor alebo Partner nenesie zodpovednosť za chyby Výhry.


  8.3 Organizátor ani Partner nezodpovedajú za žiadne technické problémy pri prenose dát prostredníctvom internetovej siete alebo inými elektronickými prostriedkami ani za akúkoľvek zmenu prenášaných informácií.


  8.4 Účasť v súťaži je dobrovoľná. Klientom nevzniká účasťou v súťaži právny nárok na Výhru. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Výhry nie je možné vyplatiť v peniazoch alebo za ne požadovať inú vecnú náhradu.


  8.5 Organizátor ani Partner nezodpovedajú za stratu, poškodenie alebo zničenie Výhier z dôvodov spočívajúcich na strane klienta.


  8.6 Výhry v súťaži sú stanovené vrátane prípadnej dane z príjmov. Výhru v súťaži nemožno vymeniť za hotovosť, ani nie je možné požadovať vydanie inej výhry, než ktorá je stanovená.


  8.7 Organizátor je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže, teda i výhrach v súťaži.


  8.8 Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž úplne zrušiť bez udania dôvodov a stanoviť náhradu. Taká zmena bude vykonaná zverejnením na www.tesco.sk/sutaz. Zmena pravidiel súťaže nadobúda účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia takej zmeny.


  8.9 Tieto pravidlá súťaže budú zverejnené po celý čas trvania súťaže na webových stránkach Partnera www.tesco.sk/sutaz.

  Piešťany dňa 22. 5. 2020