icon_search

    Clubcard – podmienky použitia karty | Clubcard

    Podmienky použitia poukážky

    Poukážky Tesco CLUBCARD sú vlastníctvom spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanej v OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č. 366/B. Za nevyčerpanú hodnotu poukážok nebudú vrátené peniaze. Poukážky nie sú určené na predaj a nie sú inak prevoditeľné. Poukážky môžete uplatniť len v obchodoch Tesco v Slovenskej republike. Odkopírované, poškodené alebo pozmenené poukážky nebudú akceptované. Poukážky môže použiť len člen klubu, ktorému boli vydané a členovia jeho spoločnej domácnosti spolu s predložením klubovej karty. Poukážky možno zameniť za tovar v hodnote, ktorá je na nich uvedená. Hodnota uvedená na poukážkach sa nevypláca v hotovosti. Poukážky nemožno uplatniť na nákup pohonných hmôt, nákup tabakových výrobkov, ako aj ďalších produktov uvedených na clubcard.sk. Nie je možné uplatniť ich na nákup prostredníctvom služby TESCO Potraviny domov. Použitie poukážok sa riadi aj Všeobecnými podmienkami členstva vo vernostnom programe Tesco CLUBCARD. Platnosť peňažnej poukážky je 1 rok od jej vydania. Dátum platnosti poukážky je vždy priamo na nej uvedený.