icon_search

    Podmienky použitia kupónu | Clubcard

    Podmienky použitia kupónu

    Kupón Tesco CLUBCARD je vlastníctvom spoločnosti TESCO STORES SR, a. s., Kamenné nám. 1/A, 815 61 Bratislava, IČO: 31 321 828, zapísanej v OR OS BA I, oddiel: Sa, vložka č. 366/B. Za nevyčerpanú hodnotu kupónu nebudú vrátené peniaze. Kupón nie je určený na predaj a nie je inak prevoditeľný. Kupón môžete uplatniť len v obchodoch Tesco v Slovenskej republike. Skopírovaný, poškodený alebo pozmenený kupón nebude akceptovaný. Kupón môže použiť len člen klubu, ktorému bol vydaný, a členovia jeho spoločnej domácnosti spolu s predložením klubovej karty. Kupón možno zameniť za tovar uvedený na kupóne v hodnote, ktorá je na ňom uvedená. Kupóny nemožno uplatniť na nákup pohonných hmôt, nákup tabakových výrobkov, ako aj ďalších produktov uvedených na clubcard.sk. Nie je možné uplatniť na nákup TESCO Potraviny Domov. Použitie kupónu sa riadi tiež Všeobecnými podmienkami členstva Tesco CLUBCARD. Platí len pri kúpe 1 ks výrobku, ak nie je na kupóne uvedené inak.