icon_search

  Nebalené výrobky | Pečivo | Vlastné značky

  Banner

  Nebalené výrobky

  Nebalené výrobky

  Aby sme zabezpečili predaj kvalitných a bezpečných potravín, každý voľný, v Tescu vyrábaný a dopekaný výrobok podlieha prísnej kontrole nášho technického manažéra. Takisto vykonávame pravidelné Tesco audity u všetkých dodávateľov, ktorých navyše spolu s lokálnymi pekármi pravidelne školíme.


  Ako vznikajú nové výrobky?

  Výberová komisia zvolí výrobky, ktoré chceme zaradiť do nášho sortimentu.

  Vlastná pekáreň a dopekané výrobky

  Technický manažér spoločne s technológom dodávateľskej firmy uskutočnia skúšobné pečenie. Ak je pečenie úspešné, technický manažér spracuje receptúru výrobku, respektíve štandard postupu výroby pre naše prevádzky. Pre každý výrobok sa spracuje technická špecifikácia. Po zaradení novinky uskutočňujeme kontrolu výrobkov:
  a) denne kontrolujeme tvar a vzhľad, kôrku, striedku, vôňu, chuť a hmotnosť upečeného výrobku,
  b) na základe presne stanovených postupov sú výrobky zasielané do laboratória na posúdenie.
  V prípade vlastných pekární a dopekaných výrobkov sa naši pekári zúčastňujú pravidelných školení zo strany dodávateľských firiem.

  Dovozové výrobky a voľné zákusky

  Tesco technický manažér spracuje technickú špecifikáciu výrobku. Po zaradení novinky uskutočňujeme kontrolu výrobkov:
  a) úvodná kontrola prebehne pri samotnom príjme výrobkov na rampe,
  b) na základe presne stanovených postupov sú výrobky zasielané do laboratória na posúdenie.