icon_search

    Grahamové pečivo | Pečivo | Vlastné značky

    Banner

    Grahamové pečivo

    Grahamové pečivo

    Grahamové pečivo sa vyrába z grahamovej múky, ktorou sa rozumie mlynský výrobok získaný mletím celého zrna obilnín v jednom stupni. Podiel grahamovej múky je najmenej 30 %.