icon_search

  Balené výrobky | Pečivo | Vlastné značky

  Banner

  Balené výrobky

  Balené výrobky

  Okrem voľných výrobkov ponúkame aj balené výrobky pod privátnou značkou Tesco. Tieto výrobky sú pod stálou prísnou kontrolou našich technických manažérov a musia spĺňať najprísnejšie kritériá kvality a bezpečnosti.

  Každý Tesco výrobok má svoj rodný list, tzv. technickú špecifikáciu, ktorá presne stanovuje parametre výrobku, receptúru, senzorické vlastnosti, fyzikálno-chemické a mikrobiologické parametre, trvanlivosť a všetky údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie obalu. Všetky tieto parametre musia byť v súlade s platnou legislatívou.

  Systém kontroly zahŕňa aj samotnú kontrolu kvality výrobkov cieleným testovaním v akreditovanom laboratóriu. Výrobky sa testujú aj v štúdiu kvality, kde sa do hodnotenia zapájajú zákazníci.

  V prípade nevyhovujúcej kvality podľa technickej špecifikácie, ktorá sa zistí v laboratóriu, alebo odmietnutia výrobku zákazníkmi sa kvalita výrobku v spolupráci s dodávateľom vylepšuje na základe laboratórneho výsledku a podnetov od zákazníkov. Po vylepšení kvality sa opäť pred začatím výroby vracia výrobok na opätovné ohodnotenie do štúdia kvality. Ak budú zákazníci s výrobkom spokojní, vypracuje sa detailná technická špecifikácia vylepšeného výrobku, ako aj jeho obal.