icon_search

  Ochranná známka EÚ | Mliečne výrobky | Vlastné značky

  Banner

  Ochranná známka EÚ

  Ochranná známka EÚ

  Tesco syry sú originálne!

  Svedčí o tom ochranná známka udelená Európskou úniou. Keď je na našom syre ochranná známka PGI, máte vždy istotu, že je vyrobený tradičným kvalitným spôsobom a v tradičnej, jemu vlastnej lokalite.

  Chránené označenie pôvodu (PDO)

  Chránené označenie pôvodu (PDO)

  Chránené označenie pôvodu je názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch názov krajiny, ktorý sa používa ako označenie produktu, poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

  • ktorý pochádza z takej oblasti, miesta alebo krajiny,
  • ktorého kvalita alebo vlastnosti sú podstatne alebo výlučne určené zemepisným prostredím vrátane prírodných a ľudských činiteľov,
  • ktorého výroba, spracovanie a príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej geografickej oblasti.

  Inými slovami, aby produkt získal štatút CHOP, celý výrobok musí byť tradične a úplne vyrobený (upravený, spracovaný a vyrobený) v špecifickom regióne a tým získať jedinečné vlastnosti.

  Chránené zemepisné označenie (PGI)

  Chránené zemepisné označenie (PGI)

  Chránené zemepisné označenie je názov oblasti, určitého miesta alebo vo výnimočných prípadoch názov krajiny, ktorýsa používa ako označenie produktu – poľnohospodárskeho výrobku alebo potraviny,

  • ktorý pochádza z takej oblasti, miesta alebo krajiny,
  • ktorého danú kvalitu, dobrú povesťalebo iné vlastnosti možno podstatne pripísaťjeho zemepisnému pôvodu,
  • ktorého výroba, spracovanie alebo príprava sa uskutočňuje vo vymedzenej geografickej oblasti.

  Inými slovami, aby produkt získal štatút PGI, celý výrobok musí byť tradične a aspoň čiastočne vyrobený (upravený, spracovaný ALEBO vyrobený) v špecifickom regióne a tým získať jedinečné vlastnosti.