icon_search

  Rozhovor: Martin Ondráš | Mäso | Vlastné značky

  Banner

  Rozhovor: Martin Ondráš

  Rozhovor: Martin Ondráš

  Kvalita rozhoduje. V spoločnosti Tesco Stores SR, a.s. sme si toho plne vedomí. Pritom ide o často mravčiu každodennú prácu skladajúcu sa z kontroly mnohých aspektov. Len vďaka tomu vieme našim zákazníkom ponúknuť kvalitné potraviny. Prinášame rozhovor s Martinom Ondrášom, riaditeľom obchodno-právneho a technického oddelenia. Teda oddelenia, ktoré kvalitu napríklad čerstvého mäsa v obchodoch Tesco stráži.


  1. Skôr než zaradíte do ponuky mäso od dodávateľa, akými kontrolami musí jeho výrobok prejsť? Čo všetko pri novom dodávateľovi kontrolujete?

  Aby sme zaručili potravinovú bezpečnosť, máme v spoločnosti Tesco zavedené a fungujúce procesy, pri ktorých sú kritériá kontroly nastavené podstatne vyššie, ako to požaduje aktuálne platná slovenská aj európska legislatíva. Skôr než zaradíme mäsové produkty od konkrétneho dodávateľa do našej ponuky, musí tento dodávateľ prejsť schválením v zmysle kontroly kvality výroby, skladovania a distribúcie. Až keď je dodávateľ schválený našimi audítormi, môže pre nás začať vyrábať, resp. dodávať tovar.

  2. Tým sa proces končí? Čo ak sa zmení majiteľ a rozhodne sa šetriť na kvalite, alebo sa zásadným spôsobom zmení kvalita produktu po jeho uvedení na pulty? Možno takéto zmeny odhaliť skôr?

  Samozrejme, každý dodávateľ a produkty, ktoré k nám dodáva, podliehajú opakovanej kontrole. Toto je len začiatok. V našom distribučnom sklade pracuje tím kontrolórov kvality, ktorí sa nie len starajú o jej kontrolu pri príjme tovaru, ale čo je veľmi dôležité, zároveň odoberajú aj vzorky tovaru. Tieto sú odosielané do nášho akreditovaného laboratória. Ide o preventívnu časť kontroly kvality. Významnú úlohu hrá i ďalší nástroj kontrolovania kvality – zákaznícke a zamestnanecké podnety. Sumarizujeme všetky pripomienky zo strany zákazníkov a obchodov. Každý týždeň vypracúvame správu o vývoji sťažností a prijímame adekvátne opatrenia.

  3. V poriadku, ale cesta od dodávateľa do obchodov nebýva vždy najkratšia. Nemôže sa mäso pokaziť cestou k zákazníkovi, prípadne na predajni?

  Náš zavedený systém kontroly kvality monitoruje podmienky dodržiavania teplotného reťazca v každej fáze dodávky a skladovania. Pri každej dodávke najprv skontrolujeme dokument, ktorý monitoruje teplotu počas prevozu. Ako predajca nesieme zodpovednosť za správnu dobu trvanlivosti potraviny v čase jej predaja. Nesmieme však zabudnúť, že na finálnu kvalitu pôsobí aj spôsob transportu a skladovania potraviny bezprostredne po nákupe. Preto sa snažíme zákazníka informovať o tom, ako skladovať potraviny, napríklad i prostredníctvom videoblogov nášho kolegu Mareka Petru.

  4. Ako je to s mäsom na pulte alebo predávaným v obale pod značkou Tesco? Tesco nemá vlastnú výrobu – ako teda kontroluje vlastné značky?

  Kontrola prebieha prísnejšie ako pri všetkých našich dodávateľoch. Mimochodom, ako veľmi účinné opatrenie sa ukázalo umiestnenie nášho kontrolóra kvality priamo u dodávateľa výrobkov pod našou značkou alebo pri výrobkoch, ktoré sme identifikovali ako rizikové. Práve v oblasti čerstvého mäsa a mäsových výrobkov sme zaznamenali významný úspech. Týmto opatrením sme napr. v roku 2012 znížili počet reklamácií kvality čerstvého mäsa a mäsových výrobkov až o 70 %. Zodpovednosť je vždy na nás, pretože my predávame tovar konečnému spotrebiteľovi. Preto strážime dodržiavanie kvality vstupných surovín, procesu výroby a distribúcie.

  5. Nešetrí výrobca na kvalite? Neraz na pultoch predajní Tesco predáva i produkty pod vlastnou značkou.

  Vlastnosti výrobkov určuje ich receptúra, použité suroviny a celý proces výroby. Ak chce výrobca šetriť na kvalite, okamžite sa to niekde prejaví a my na to napokon vždy aj tak prídeme. Máme prepracovaný systém testovania výrobkov a ich zložení a porovnávame výsledky s aktuálne platnou legislatívou. Ďalším testom je test zákazníkov. V našom Štúdiu kvality hodnotia náhodní zákazníci testované výrobky. Sme jediný reťazec na Slovensku, ktorý testuje výrobky so zákazníkom, a výsledky testov sú smerodajné pri hodnotení výrobku alebo dodávateľa.

  6. Pred časom sa zjavili správy o konskom DNA v mäse. Dotklo sa Vás to? Hovädzie predsa beriete z Írska.

  Výskyt nedeklarovaného konského mäsa sa slovenskému reťazcu Tesco vyhol, napriek tomu sme zaviedli ešte prísnejší systém kontroly potravín.