icon_search

  Podmienky použitia E-kupónu | Online nákupy

  Podmienky použitia
  zľavového E-kupónu na prvý nákup

  Vybraný E-kupón oprávňuje konkrétneho zákazníka k využitiu jednorazovej zľavy iba pri jeho prvom nákupe cez Tesco Online nákupy alebo Klikni & Vyzdvihni na stránke www.tesco.sk/potravinydomov a to iba v prípade, že výška sumy uvedená na E-kupóne bude rovná, alebo vyššia ako suma uvedená ako minimálna hodnota nákupného zoznamu. (ďalej len „E-kupón“). Uplatnením E-kupónu bude zákazníkovi z konečnej ceny nákupu odpočítaná suma v maximálnej hodnote 5 €. Kód E-kupónu je potrebné vložiť na príslušné miesto a potvrdiť jeho použitie. E-kupón je možné použiť pri potvrdení nákupného zoznamu do dátumu platnosti uvedeného na E-kupóne. E-kupónová zľava je platná iba v prípade, ak je zákazníkovi doručené potvrdenie nákupného zoznamu s uvedenou E-kupónovou zľavou. E-kupón je majetkom spoločnosti TESCO STORES SR a.s. (ďalej len „Tesco“), a nie je určený na ďalší predaj alebo zverejnenie. E-kupón sa nevzťahuje na nákup tabakových výrobkov, náhrad dojčenského mlieka, liekov a poplatku za dovoz tovaru. Ponuka platí iba pre Slovenskú republiku. E-kupón nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami, alebo E-kupónmi. E-kupón nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Zákazník je oprávnený využiť E-kupón iba jedenkrát. V prípade podozrenia zo zneužitia E-kupónu si spoločnosť Tesco vyhradzuje zľavu zákazníkovi neposkytnúť. Viac informácií k použitiu E-kupónu nájdete tu.

  Kam vložiť kód E-kupónu?

  Pri výbere spôsobu platby zadajte kód vybraného E-kupónu „XHQTJ“ do vyznačeného okienka a stlačte tlačidlo „Použiť kód“. Výška zľavy Vám bude automaticky odrátaná.