Tesco

Tesco
Zachráňte planétu a vaše peniaze
Používanie plastových tašiek prispieva k znečisteniu planéty. a pritom plastové tašky
v mnohých prípadoch ani nevyhnutne nepotrebujeme. Teraz vám dávame príležitosť
zachrániť našu planétu a ušetriť vaše peniaze.
Vedeli ste, že:
Priemerný Slovák spotrebuje viac ako 450 plastových tašiek ročne?
91% z plastových tašiek sa využije iba raz?
Do roku 2019 sa musí zredukovať spotreba plastových tašiek na 90 kusov na občana. Tak znie zákon
Európskej únie, ktorý má pomôcť chrániť naše životné prostredie. My v Tescu sme viazaní touto reguláciou,
preto od 25. 1. 2017 zavádzame poplatok za igelitové tašky aj pri online nákupoch.
Jednotný poplatok za plastové tašky bude 0,40 € za jeden nákup. Túto sumu však môžete aj ušetriť. Stačí
na to ísť rozumne a zodpovedne.
Ako sa vyhnúť týmto poplatkom?
Pri online nákupe budete mať možnosť, či si prajete doručiť svoj nákup v taškách alebo bez nich. Ak si vyberiete donášku
bez tašiek, budete mať dosť času prevziať si celý nákup. Z hygienických dôvodov budú položky ako pultové mäso, ryby alebo
čistiace prostriedky zabalené v ochranných obaloch bez poplatku.
Ak budeme všetci používať menej nákupných tašiek, môžeme:
zabrániť klimatickým
zmenám
znížiť znečistenie
chrániť zver a rastliny
šetriť prírodné
zdroje
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli nám pomôcť
pri záchrane našej planéty