icon_search

  Tesco

  Tesco
  Zachráňte planétu a vaše peniaze
  Používanie plastových tašiek prispieva k znečisteniu planéty. a pritom plastové tašky
  v mnohých prípadoch ani nevyhnutne nepotrebujeme. Teraz vám dávame príležitosť
  zachrániť našu planétu a ušetriť vaše peniaze.
  Vedeli ste, že:
  Priemerný Slovák spotrebuje viac ako 450 plastových tašiek ročne?
  Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze Zachráňte planétu a vaše peniaze
  91% z plastových tašiek sa využije iba raz?
  <strong>91%</strong> z plastových tašiek sa využije iba raz?
  Do roku 2019 sa musí zredukovať spotreba plastových tašiek na 90 kusov na občana. Tak znie zákon
  Európskej únie, ktorý má pomôcť chrániť naše životné prostredie. My v Tescu sme viazaní touto reguláciou,
  preto od 25. 1. 2017 zavádzame poplatok za igelitové tašky aj pri online nákupoch.
  Jednotný poplatok za plastové tašky bude 0,40 € za jeden nákup. Túto sumu však môžete aj ušetriť. Stačí
  na to ísť rozumne a zodpovedne.
  Do roku 2019 sa musí zredukovať spotreba plastových tašiek na 90 kusov na občana. Tak znie zákon
Európskej únie, ktorý má pomôcť chrániť naše životné prostredie. My v Tescu sme viazaní touto reguláciou,
preto od 25. 1. 2017 zavádzame poplatok za igelitové tašky aj pri online nákupoch. Jednotný poplatok za plastové tašky bude <strong>0,40 € za jeden nákup</strong>. Túto sumu však môžete aj ušetriť. Stačí
na to ísť rozumne a zodpovedne.
  Ako sa vyhnúť týmto poplatkom?
  Pri online nákupe budete mať možnosť, či si prajete doručiť svoj nákup v taškách alebo bez nich. Ak si vyberiete donášku
  bez tašiek, budete mať dosť času prevziať si celý nákup. Z hygienických dôvodov budú položky ako pultové mäso, ryby alebo
  čistiace prostriedky zabalené v ochranných obaloch bez poplatku.
  Pri online nákupe budete mať možnosť, či si prajete doručiť svoj nákup v taškách alebo bez nich. Ak si vyberiete donášku
bez tašiek, budete mať dosť času prevziať si celý nákup. Z hygienických dôvodov budú položky ako pultové mäso, ryby alebo
čistiace prostriedky zabalené v ochranných obaloch <strong>bez poplatku</strong>.
  Ak budeme všetci používať menej nákupných tašiek, môžeme:
  zabrániť klimatickým
zmenám
  zabrániť klimatickým
  zmenám
  znížiť znečistenie
  znížiť znečistenie
  chrániť zver a rastliny
  chrániť zver a rastliny
  šetriť prírodné
zdroje
  šetriť prírodné
  zdroje
  Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli nám pomôcť
  pri záchrane našej planéty