Radosť z pomáhania.
Pridajte sa k potravinovej zbierke.

od 9. do 11. Novembra 2017 zakúpte v Tesco trvanlivé potraviny, darujte ich ľuďom v núdzi a my túto hodnotu vyzbieraných potravín navýšime o 20 %.

RADOSŤ Z POMÁHANIA

V Tescu sme presvedčení, že radosť z jedla by si mali užívať všetci - vrátane ľudí v núdzi. Preto sme šťastní, že máme zákazníkov, ktorí chcú vo svojom oklí pomôcť tým, ktorí to potrebujú.

Tesco Europe udržiava partnerské vzťahy s lokálnymi potravinovými bankami, ktoré pomáhajú ľuďom v núdzi. Chceme mať istotu, že naše prebytky pečiva a trvanlivé potraviny nepôjdu do smetného koša, ale tým, ktorí to potrebujú.

V zime je každodenná dostupnosť teplého jedla dôležitejšia než v iných obdobiach. Naše potravinové zbierky pomáhajú potravinovým bankám a miestnym charitám napĺňať ich poslanie – vďaka darovaným trvanlivým potravinám môžu počas chladných mesiacov nakŕmiť ľudí v núdzi.

TESCO VYZBIERALO PRE CHARITY V ROKU 2017

  • priemer 20%

    Navýšenie množstva (2017)

  • 110 ton

    vyzbieraných potravín

  • 275 000.00000 jedál

    vyzbieraných jedál

29000

Celkový príspevok navýšením

104

Zapojených obchodov

Ako na to?

1

Čo sa rozhodnete darovať, záleží len na vás, budeme vďační za akúkoľvek podporu. Zakúpením trvanlivých potravín, ako sú olej, múka, cestoviny, ryža, strukoviny, konzervy, čistiace prostriedky, alebo hygienické potreby. Prosím odovzdajte ich dobrovoľníkom pri východe v Tesco. Urobíte tak radosť ľuďom v núdzi, ktorí budú mať v čase blížiacich sa vianočných sviatkov teplé jedlo. Ďakujeme vám!

Sponzori

POTRAVINOVÁ BANKA SLOVENSKA
Je tu pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Podáva pomocnú ruku deťom, mladým, seniorom, zdravotne postihnutým, rodinám. Tým, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii, v ktorej potrebujú pomoc a podporu nás ostatných. Zbierka je zameraná na trvanlivé potraviny. Môžete však prispieť aj drogériovým tovarom, ale aj prostriedkami osobnej hygieny. Čím sa rozhodnete prispieť, záleží len od vás. Tovar, ktorý zakúpite na účely charitatívnej pomoci, pomôže ľuďom v núdzi. Odovzdajte ho, prosím, dobrovoľníkom pri východe z predajne Tesca. Srdečne vám ďakujeme.

Podporit' nás môžete aj finančne.
Účet: SK96 1100 0000 0026 6975 2086 Tatra banka

OTÁZKY A ODPOVEDE

Prečo chcete od
svojich zákazníkov, aby venovali jedlo, a prečo nedáva Tesco produkty zo
svojich zdrojov?
Prečo chcete od svojich zákazníkov, aby venovali jedlo, a prečo nedáva Tesco produkty zo svojich zdrojov?

Potravinová zbierka je skvelou príležitosťou, keď môžu všetci členovia miestnych komunít spoločne pomôcť ľuďom v núdzi. Tesco ponúka svoje priestory a komunikačné kanály pre zbierky, ktoré považujú naši partneri z charity za neoceniteľnú podporu. Sme vďační, že každý rok sa do potravinových zbierok zapája čoraz viac zákazníkov, ktorí podávajú pomocnú ruku ako dobrovoľníci či darcovia.

 

Podobne ako predošlé roky Tesco finančne dopĺňa hodnotu darovaného jedla od zákazníkov o 20 %. Toto je dôležitý finančný príspevok, ktorý môže Potravinová banka spolu s ostatnými partnermi použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry miesto nakupovania jedla pre ľudí v núdzi. Navyše spolupracujeme s národnými charitatívnymi partnermi počas roka a darujeme prebytky jedla (v septembri 2016 viac ako 250), pričom v lete 2016 sme darovali viac ako 5 000 ton potravín, čo predstavuje viac ako 12,5 milióna jedál naprieč strednou Európou.

 

20 % príspevok
navyše nie je veľa, prečo to nezodpovedá hodnote darov od zákazníkov?
20 % príspevok navyše nie je veľa, prečo to nezodpovedá hodnote darov od zákazníkov?

Naša spoločnosť má dlhodobé strategické partnerstvo s lokálnou potravinovou zbierkou a s  ďalšími partnerskými charitatívnymi organizáciami a máme niekoľko programov na riešenie chudoby a hladu, pričom potravinová zbierka je len jednou z nich.

Náš príspevok znamená hodnotnú podporu pre Potravinovú banku a ďalších partnerov, ktorú môžu použiť na zlepšenie svojich kapacít a infraštruktúry, napr. na nákup vozidiel, zabezpečenie distribúcie potravinových prebytkov atď. Počas roka taktiež darujeme prebytky jedla z našich predajní našim partnerom v Potravinovej banke, ktorí ich distribuujú ľuďom v núdzi z miestnych komunít. V lete 2016 sme darovali viac ako 5 000 ton jedla, čo predstavuje viac ako 12,5 milióna jedál naprieč strednou Európou.

V roku 2016 taktiež prispejeme 1 eurom z nákupu každého nového vianočného klobúka značky F&F predaného v prevádzkach Tesco naprieč celou strednou Európou, ako aj charitatívnym organizáciám zapojeným do potravinovej zbierky na všetkých štyroch európskych trhoch. V spojitosti s touto vianočnou akciou sa Tesco zaviazalo darovať charitatívnym organizáciám najmenej 15 000 eur.

 

Vaše ostatné
spoločensky zodpovedné misie sú zamerané na boj proti plytvaniu jedlom, no teraz
vlastne nabádate zákazníkov, aby nakupovali viac potravín. Neprotirečíte si?
Vaše ostatné spoločensky zodpovedné misie sú zamerané na boj proti plytvaniu jedlom, no teraz vlastne nabádate zákazníkov, aby nakupovali viac potravín. Neprotirečíte si?

Nemyslíme si, že by sme si protirečili, keďže všetko darované jedlo pôjde na pomoc ľuďom v núdzi a nedôjde k plytvaniu potravín. Máme silný program zameraný na riešenie problému s potravinovým odpadom v našich oddeleniach.

Na dennej báze ponúkame prebytky z pekárne a výroby z našich viac ako 280 európskych predajní. Zároveň sme sa zaviazali, že do roku 2020 budú všetky naše obchody ponúkať miestnym charitám prebytočné jedlo. Taktiež sme vykonali výskum s našimi zákazníkmi z celej strednej Európy, aby pochopili, ako môžeme spolu čo najlepšie obmedziť plytvanie potravinami v domácnostiach. Vďaka týmto výsledkom sme pripravení prispôsobiť našu ponuku tak, aby sme čo najviac pomohli zákazníkom obmedziť plytvanie jedlom.

Vyhadzujete
množstvo použiteľného jedla, prečo ho neponúknete ľuďom v núdzi?
Vyhadzujete množstvo použiteľného jedla, prečo ho neponúknete ľuďom v núdzi?

Veríme, že máme zodpovednosť bojovať proti plytvaniu jedlom v našich obchodoch, ako aj spoločenskú zodpovednosť bojovať za efektívnu spotrebu potravín od momentu, keď sú vypestované, až po ich konzumáciu. Aktívne robíme množstvo malých zmien, ktoré pomáhajú našim zákazníkom a dodávateľom v obmedzovaní plytvania jedlom, ďalej v šetrení peňazí a tiež v pomoci nakŕmiť ľudí v núdzi darovaním prebytkov z našich obchodov.

Našou ambíciou je, že žiadne jedlo nebude v Tescu vyhadzované, ale darované. Spolupracujeme s potravinovými bankami na darovaní prebytkov potravín z našich obchodov, ktoré by sme nemohli darovať ľuďom v núdzi. Vyvinuli sme systém, ktorý zabezpečuje, že naše pekárenské i ďalšie výrobky, ktorých máme nadbytok, sú ponúkané každý deň ľuďom v núdzi na všetkých štyroch trhoch v strednej Európe. Tieto prebytky jedla z našich prevádzok poskytujeme miestnym komunitám. Denne poskytujeme pekárenské i ďalšie výrobky z viac ako 280 európskych prevádzok a zaviazali sme sa, že do roku 2020 sa do podpory miestnych charít zapoja všetky naše európske prevádzky.

V lete 2016 sme darovali viac ako 5 000 ton potravín, čo je viac ako 12,5 milióna jedál po celej strednej Európe.

Kto sú partneri tejto zbierky?
Kto sú partneri tejto zbierky?

 

 

Miestne partnerské charitatívne organizácie 

Česká republika

Byznys pro společnost

Federace Českých potravinových bank

Armáda Spásy

Maďarsko

Magyar Élelmiszerbank Egyesület

Poľsko

Federacja  Banków Żywności

Slovensko

Potravinová banka Slovenska
Slovenská katolícka charita
Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku
Depaul Slovensko

 

Kto dostane vyzbierané potraviny?
Kto dostane vyzbierané potraviny?

Potravinová zbierka je využívaná miestnymi partnerskými charitatívnymi organizáciami, ktoré podporujú ľudí v núdzi: veľké rodiny, rodiny so slobodným rodičom s nízkym príjmom, ľudí bez domova či domácnosti, mladé mamičky a ďalších. Jedlo je buď uvarené priamo charitou a následne podávané ľuďom, alebo sú pripravované potravinové balíčky, ktoré sú rozvážané rodinám na podporu ich domácností a domáceho varenia. Oba spôsoby pomoci sú neoceniteľné pre znevýhodnených ľudí.

Kedy bude jedlo doručené ľuďom v núdzi?
Kedy bude jedlo doručené ľuďom v núdzi?

Záleží to na množstve vyzbieraných potravín a taktiež na službách, ktoré poskytujú miestne charity. Jedlo je buď uvarené priamo charitou a následne je ešte teplé podávané ľuďom v priebehu zimných mesiacov, alebo niektoré partnerské charitatívne organizácie pracujú priamo s chudobnými rodinami – v tomto prípade sú pripravované potravinové balíčky, ktoré sú rozvážané rodinám na podporu ich domácnosti a domáceho varenia pred Vianocami.

Ako si môžem byť istý, že jedlo sa dostane k správnym ľuďom?
Ako si môžem byť istý, že jedlo sa dostane k správnym ľuďom?

Naša spoločnosť má nadviazanú dlhodobú spoluprácu s našimi partnermi zbierky a veríme im, že splnia svoju misiu starostlivo a transparentne.

História Potravinovej Zbierky

Potravinová zbierka 2016