icon_search

  Tesco

  Tesco
  Čo je rad Perfectly Imperfect?
  Rad Perfectly Imperfect predstavuje kvalitné ovocie a zeleninu, ktoré sú napohľad nedokonalé a pravdepodobne by putovali do smetného koša. Od dodávateľov teda v rámci tohto projektu prijmeme aj také plodiny, ktoré štandardne nespĺňajú naše požiadavky na tvar či veľkosť, a ponúkneme ich našim zákazníkom za mimoriadne ceny vo vybraných prevádzkach.
  Čo je rad Perfectly Imperfect?
  Aké pozitíva prinesie tento rad?
  Menšie plýtvanie potravinami
  Menšie plýtvanie potravinami
  Podpora našich dodávateľov
  Podpora našich dodávateľov
  Vynikajúce čerstvé ovocie a zelenina
  Vynikajúce čerstvé ovocie a zelenina
  Skvelá cena
  Skvelá cena
  Ako pomôže program znížiť plytvanie potravinami?
  Ako pomôže program znížiť plytvanie potravinami?
  Znižovanie miery plytvania potravinami na ich ceste od pestovateľov až na taniere spotrebiteľov je pre Tesco jednou z priorít. Mnoho ľudí je presvedčených, že najchutnejšie a najzdravšie plody ovocia a zeleniny sú tie, ktoré sú napohľad dokonalé. Veríme však, že ak v niektorých prípadoch trochu poľavíme z našich prísnych požiadaviek, môžeme od našich dodávateľov prijať viac plodov ich práce. Možno niektoré z nich nebudú vzhľadovo dokonalé, zato však budú všetky rovnako chutné.

  Otázky a odpovede

  Čo sa skrýva za slovami perfectly imperfect?
  Čo sa skrýva za slovami perfectly imperfect?

  Perfectly Imperfect je skúšobný projekt, ktorý spúšťame v strednej Európe. Prostredníctvom neho prinášame zákazníkom kvalitné ovocie a zeleninu, ktorých jedinou chybičkou krásy je nedokonalý vzhľad. V prvom rade tak chceme vzdelať zákazníkov a pomôcť k zníženiu plytvania potravinami.

  Jednou z našich priorít je znižovanie plytvania potravinami v dodávateľskom reťazci, ako aj hľadanie možných spôsobov, ako tento zámer presadiť medzi našimi dodávateľmi a zákazníkmi. V strednej Európe sme tento cieľ už čiastočne naplnili prostredníctvom spolupráce s potravinovými bankami, ktoré odovzdali prebytočné potraviny ľuďom v núdzi. Vo svojom ambicióznom pláne teraz chceme napredovať.

  Od januára preto v rámci pilotného projektu s názvom Perfectly Imperfect prijmeme od našich dodávateľov aj produkty, ktoré by za normálnych okolností nespĺňali naše požiadavky na veľkosť či tvar, a ponúkneme ich našim zákazníkom za skvelé ceny. Chceme im tak ukázať, že aj tie kúsky ovocia a zeleniny, ktoré nie sú na pohľad dokonalé, chutia rovnako dobre ako ich ideálne náprotivky.

  Rad Perfectly Imperfect sme úspešne uviedli vo Veľkej Británii a teraz ho prinášame do 50 prevádzok po strednej Európe

  V čom spočívajú výhody produktu?
  V čom spočívajú výhody produktu?

  Prostredníctvom projektu podporíme našich dodávateľov v znižovaní plytvania potravinami a zároveň ponúkneme našim zákazníkom kvalitné čerstvé produkty za výhodné ceny. Veríme, že tento postup prospeje nám všetkým – našim dodávateľom, od ktorých prijmeme viac tovaru, a našim zákazníkom, ktorým ho ponúkneme za veľmi dostupné ceny.

  Naším cieľom je tiež šíriť medzi zákazníkmi povedomie o tom, že chuť a kvalita jedla nie sú nevyhnutne spojené s jeho vzhľadom. Dúfame, že prostredníctvom radu Perfectly Imperfect prispejeme k zníženiu plytvania potravinami. Zároveň tiež chceme zreteľne komunikovať naše presvedčenie, že téma plytvania potravinami sa dotýka každého z nás a predstavuje pre nás dôležitý záväzok.

  Ako projekt prispeje k zníženiu miery plytvania potravinami?
  Ako projekt prispeje k zníženiu miery plytvania potravinami?

  Znížiť množstvo potravín, ktoré končia v odpadkoch, je jednou z našich priorít. Uvedomujeme si, že Tesco je ako reťazec spoluzodpovedný za minimalizovanie plytvania potravinami na ich ceste od hospodárstiev na taniere našich zákazníkov. V strednej Európe sme v tejto oblasti dosiahli slušné pokroky vďaka spolupráci s národnými potravinovými bankami, ktoré darovali potravinové prebytky z našich prevádzok ľuďom v núdzi. Za tento prístup sme získali uznanie aj zo strany akcionárov a teraz máme ambíciu rozvíjať v tomto smere našu prácu ešte ďalej.

  Problematika plytvania potravinami je pre Tesco zásadná z viacerých dôvodov:

  1.) v časoch, keď mnoho ľudí trpí nedostatkom potravín, je plytvanie jedlom pre akýkoľvek podnikateľský subjekt absolútne neprípustné,

  2.) plytvanie potravinami predstavuje nenáležitú záťaž pre krajinu a jej prírodné zdroje a vedie k zvýšeným emisiám skleníkových plynov,

  3.) táto problematika sa osobne dotýka našich kolegov aj zákazníkov, ktorí nechcú plytvať svoje peniaze na jedlo, ktoré skončí v odpadkoch.

  Podnikáme aktívne kroky a usilujeme sa robiť množstvo drobnejších zmien, aby sme našim zákazníkom a dodávateľom pomáhali obmedzovať plytvanie potravinami, ušetriť peňažné prostriedky, ale aj nakŕmiť ľudí v núdzi našimi prebytkami.

  S pomocou našich kolegov poskytujeme prebytočné potraviny z našich lokálnych prevádzok našim charitatívnym partnerom, ktorí ich darujú ľuďom v miestnych komunitách. Sme hrdí, že naše prevádzky sú katalyzátorom dobročinnosti a lokálnej iniciatívy za boj proti chudobe, hladu a plytvaniu potravinami.

  Tesco sa zaviazalo spolupracovať s vládou aj s lokálnymi charitatívnymi partnermi a ponúkať do roku 2020 potravinové prebytky zo všetkých našich prevádzok v strednej Európe charitatívnym organizáciám, ktoré nimi nakŕmia ľudí v núdzi.

  Našou ambíciou je, aby žiadne jedlo, ktoré môže skončiť na tanieroch ľudí, v Tescu nekončilo v smetných košoch.

  Nový rad Perfectly Imperfect zapája do boja proti plytvaniu potravinami aj zákazníkov, ktorým ponúka kvalitné, no vzhľadovo nedokonalé ovocie a zeleninu. Tesco navyše podporuje dodávateľov uvoľnením svojich požiadaviek, aby mohlo prijať viac dopestovaných plodín.

  Množstvo ľudí je presvedčených, že najlepšie, najchutnejšie a najzdravšie sú len kúsky ovocia a zeleniny s dokonalým vzhľadom. Keďže chceme našim zákazníkom ponúkať kvalitu, musí náš tovar zodpovedať prísnym kritériám, čo však niekedy môže viesť k odmietnutiu niektorých produktov a k ich následnému vyhodeniu. Sme však presvedčení, že ak zo svojich prísnych požiadaviek v niektorých ohľadoch trochu poľavíme, môžeme od dodávateľov prijímať viac kvalitného ovocia a zeleniny.

  Ktoré potraviny budú dostupné v rámci radu Perfectly Imperfect?
  Ktoré potraviny budú dostupné v rámci radu Perfectly Imperfect?

  Zemiaky

  Mrkva

  Jablká

  Uhorka

  Červená paprika

  V ktorých prevádzkách si môžeme zakúpiť produkty?
  V ktorých prevádzkách si môžeme zakúpiť produkty?

  Hypermarket Bardejov
  Hypermarket Bratislava - Lamač
  Hypermarket Bratislava - Zlaté Piesky
  Hypermarket Čadca
  Hypermarket Dunajská Streda
  Hypermarket Humenné
  Hypermarket Košice - Trolejbusová
  Hypermarket Martin
  Hypermarket Poprad
  Hypermarket Revúca
  Hypermarket Ružomberok
  Hypermarket Spišská Nová Ves
  Hypermarket Zvolen