icon_search

    Tesco

    Tesco

    E-kupón oprávňuje zákazníka k využitiu zľavy pri jeho nákupe cez Tesco Potraviny domov alebo Klikni & Vyzdvihni na stránke služby, a to iba v prípade, že výška sumy uvedená na E-kupóne bude rovná, alebo vyššia ako suma uvedená ako minimálna hodnota nákupného zoznamu. (ďalej len „E-kupón“). Uplatnením E-kupónu bude zákazníkovi z konečnej ceny nákupu odpočítaná suma v maximálnej hodnote sumy za dovoz 4 €. Kód E-kupónu je potrebné vložiť na príslušné miesto a potvrdiť jeho použitie. E-kupón je možné použiť pri potvrdení nákupného zoznamu do dátumu platnosti uvedeného na E-kupóne. E-kupónová zľava je platná iba v prípade, ak je zákazníkovi doručené potvrdenie nákupného zoznamu s uvedenou E-kupónovou zľavou. E-kupón je majetkom spoločnosti TESCO STORES SR a.s. (ďalej len „Tesco“), a nie je určený na ďalší predaj alebo zverejnenie. E-kupón sa nevzťahuje na nákup tabakových výrobkov, náhrad dojčenského mlieka, liekov a poplatku za dovoz tovaru. Ponuka platí iba pre Slovenskú republiku. E-kupón nie je možné kombinovať s ďalšími zľavami, alebo E-kupónmi. E-kupón nie je možné vymeniť za peňažnú hotovosť. Zákazník je oprávnený využiť E-kupón pri každom jeho nákupe. V prípade podozrenia zo zneužitia E-kupónu si spoločnosť Tesco vyhradzuje zľavu zákazníkovi neposkytnúť. Viac informácií k použitiu E-kupónu nájdete tu.