Dieťa Školák Keď sa dieťaťu dlho nedarí, možno má poruchu vnímania

V dôsledku drobného poškodenia niektorej časti mozgu, jej nerovnomerného či nedostatočného vývinu sa u detí môžu prejavovať problémy, ktoré ich rovesníkov netrápia. Zbystrite pozornosť, ak je vaše dieťa v škole nesústredené, hyperaktívne, čítanie a písanie mu nejde od ruky. Poruchy vnímania môžu úplne znemožniť jeho vzdelávanie. Takéto deti nie sú vôbec hlúpe a jediné, čo potrebujú, je pochopenie a odborná pomoc. 

Buďte všímaví 
Až v 50 % zdedia deti problémy po rodičoch, takmer 30% vzniká v priebehu tehotenstva a 20 % v prvom roku života. Súvislosť možno hľadať s častými chorobami v detstve a odchýlkami v psychosomatickom vývoji. Zaujímavosťou je, že väčšina detí s poruchami vnímania liezla len veľmi krátky čas a paradoxne začali rýchlo chodiť. Problém treba riešiť globálne. Zamerajte sa na životosprávu, pravidelný pohyb a zaveďte im pevný, pravidelný režim dňa. K dieťaťu buďte trpezliví a naučte sa tolerovať jeho výkyvy nálad. Tieto deti potrebujú individuálny, prijímajúci a nie odsudzujúci prístup ako v rodine, tak aj v škole. 

Ako sa poruchy prejavujú?
Prejavy porúch bývajú rôzne, treba pripomenúť, že sa týkajú hlavne sluchového a zrakového vnímania, časového sledu, priestoru a telesnej schémy. Deti s poruchami sluchového vnímania si zamieňajú znelé a neznelé spoluhlásky, slová nevedia rozložiť na hlásky či ich analyzovať vo vete. V prípade, že vaše dieťa trpí poruchami zrakového vnímania, upozornia vás na to problémy s čítaním, rozlišovaním vzorov, rozoznávaním detailov na obrázku. Tieto deti si zvyknú zamieňať číslice a nevedia skladať puzzle. S odborníkom sa rozhodne poraďte aj v prípade, keď má vaša ratolesť problém s bicyklovaním, strihaním s nožnicami alebo si pri obliekaní zamieňa strany.

Nechajte si poradiť
Poruchy vnímania u detí nie sú žiadna hanba. Nespoliehajte sa na to, že problém zvládnete sami. Pomoc hľadajte u psychológov, špeciálnych pedagógov a odborných lekárov. Vyhľadajte pedagogicko-psychologickú poradňu, je totiž nesmierne dôležité, aby ste problém podchytili v začiatku. Naučené zlozvyky sa len veľmi ťažko odstraňujú. Navyše posudky z pedagogicko-psychologickej poradne slúžia špeciálnym pedagógom ako návrhy pre prácu s dieťaťom.

Verte v zlepšenie
Náprava porúch je skutočne problematická a výsledky neočakávajte hneď. Nádej, že stav vášho dieťaťa sa zlepší, naozaj existuje. K výraznému zlepšeniu dochádza zväčša v 6. ročníku. Netlačte na pílu a nestresujte. Ani seba, ani svojho potomka. Dieťa potrebuje cítiť podporu a nie tlak. Inak môže byť výsledok presným opakom toho, po čom vzájomne túžite. Predkladajte mu len reálne ciele, podporujte ho v činnostiach, v ktorých vyniká a pochváľte ho za malý úspech aj pred súrodencami či spolužiakmi. Za neúspechy dieťa netrestajte, nenúťte ho do nácvikov a hlavne, nevzdávajte to vy, inak to vzdá aj vaše dieťa.

Vytlačiť stránku
Zdielať článok