Dieťa Školák Hravá matematika: LEGO naučí deti násobilku a delenie

S LEGO kockami dokážete naučiť deti matematiku. Zároveň si precvičia predstavivosť, abstraktné myslenie, porovnávanie, rozlišovanie množstva. LEGO pomôže deťom pochopiť aj sčítanie, odčítavanie, násobenie a delenie. Základy matematiky si tak so stavebnicou môžu osvojovať už predškoláci.

Hry na pochopenie množstva

Ako vysvetlíte dieťaťu, že 5 je menej ako 6, 4 je viac ako 2?

Stavajte vysoké veže

Na LEGO podložku umiestnite číslice. Dieťa nastaví na seba toľko LEGO kociek, aká je hodnota čísla. Keď uvidí, že veža s piatimi kockami je menšia ako tá so šiestimi, oveľa rýchlejšie mu bude jasné porovnávanie.


Skladajte dlhé hady

Tentoraz bude dieťa umiestňovať rovnako veľké kocky za sebou podľa toho, ako mu to určuje číslo. Čím dlhší had, tým väčšie číslo. Je to jasné.

Ukladajte farebné kvietky

Na papier nakreslite farebný kruh a doň vpíšte číslicu. Dieťa ukladá okolo kruhu kocky v rovnakej farbe, akou je kruh nakreslený a v rovnakom počte, ako určuje číslo v kruhu.

Hry na predstavivosť

S vycibrenou predstavivosťou sa geometria stáva hračkou, rovnako ako skladanie kociek.

Ukladanie do šablóny

Princíp je inšpirovaný hlavolamom Tangram: Obkreslite na papier rôzne uložené kocky LEGO. Dieťa ich potom musí do šablóny správne povkladať. Pre vyšší level nakreslite každú šablónu inou farbou a kocky do nej môže dieťa použiť len v tej jednej farbe.

Farebná veža

Dieťaťu nakreslite predlohu – vežu z rôznych farebných kociek. Jeho úlohou bude postaviť vežu s rovnakou farebnou postupnosťou. Starším deťom túto úlohu sťažíte tak, že na predlohu použijete rôzne veľké kocky a dieťa ich bude musieť identifikovať. Aby nedošlo k omylu, jednoducho kocky obkreslite.

LEGO učí základy matematiky

Trápite sa nekonečný čas nad pre vás jednoduchými, ale pre dieťa nepochopiteľnými matematickými úlohami? Skôr, než vám rupnú nervy, vytiahnite LEGO.

Spočítavanie, odčítanie

LEGO poslúži aj ako pomôcka na nácvik sčítavania a odčítavania. Na podložku jednoducho pridávajte a potom z nej odoberajte potrebný počet kociek. Takto sa dieťa naučí počítať aj jednoduché zlomky.Násobenie s LEGOm

Možno to bude znieť náročne, ale pochopiť násobilku s pomocou LEGO kociek je doslova hračka. Využite na to systém veží.  Napríklad: 7 x 4 = 28
Postavte sedem vežičiek zo štyroch kociek a spočítajte. Pre ešte väčšiu zábavu postavte každú vežičku inej farby a nastavajte ich na seba.

Delenie s LEGOm

Delenie pomocou kociek je tiež jednoduché. Vezmeme si predchádzajúci príklad: 28 : 7 = 4
Dieťa postaví vežu z 28 kociek a potom odrátava zakaždým 7 kociek. Tie stavia do menších vežičiek vedľa seba. Nakoniec má 4 veže, teda správny výsledok.
Týmto princípom sa naučí aj delenie so zvyškom. Keď rozdelí celú vežu podľa zadania, na konci zostane počet kociek, tvoriacich zvyšok.

Prečítajte si aj ďalšie tipy, ako spraviť z matematiky hru 

Hravá matematika: LEGO naučí deti násobilku a delenie

Zdroj: mathgeekmama.com, encouragingmomsathome.com, frugalfun4boys.com, mombricks.com, navigatingbyjoy.com

Vytlačiť stránku
Zdielať článok