Dieťa Školák Diagnózy s predponou „dys“: Poznáte všetky druhy porúch učenia?

S nástupom do školy prišlo prvé sklamanie, stres a panika. Vaše dieťa nenapreduje tak, ako jeho spolužiaci a vy neviete prečo? Poruchy učenia sú  často dedičné. Pravdepodobnosť, že ich dieťa zdedí po rodičoch je až 50-percentná. Namiesto výčitiek sa zamerajte na komplexnú pomoc a zorientujte sa v diagnózach s predponou „dys“.

Dyslexia – porucha čítania

Prejavuje sa najčastejšie od začiatku školskej dochádzky. Dieťa, ktoré trpí touto poruchou, sa veľmi ťažko učí spájať písmená do slabík a následne do slov. Častým javom je zamieňanie podobných písmen, prehadzovanie slabík či ich pridávanie na koniec slova. Dieťa nedokáže porozumieť čítanému textu a ďalej ho zreprodukovať. Napriek určitému zlepšeniu pretrváva dyslexia do dospelého veku.
Vedeli ste, že...?
Neposlušné písmenká trápia napríklad Orlanda Blooma, Keiru Knightley, Toma Cruisa, Patricka Dempseyho.

Dysgrafia – porucha písania

Deti, ktoré trpia touto poruchou majú problém zapamätať si tvar písmen, písomný prejav je neupravený a nečitateľný. Dysgrafik si nevie vybaviť, ako dané písmeno vyzerá a v slovách písmená vynecháva, alebo nie je schopný ho dopísať. Problémom je aj správne písanie bodiek, dĺžňov, čiarok či bodiek. Pero drží kŕčovito, pridružuje sa problém s jemnou motorikou. Náprava dysgrafie je problematická a diktáty sú nočnou morou dysgrafika, aj učiteľov.
Za všetkých len jedna
Najznámejšia autorka detektívnych románov Agatha Christie bola dysgrafička. A pozrite sa, kam to až dotiahla!

Dysortografia – porucha pravopisu

Porucha, ktorá ide ruka s rukou s dyslexiou a dysgrafiou. Dieťa gramatické pravidlá dokonale ovláda, v praxi ich však nevie uplatniť. Vety a slová píše dohromady alebo ich, naopak, nelogicky delí. Týmto deťom robia problém mäkké a tvrdé slabiky, sykavky. Časté písanie diktátov a gramatických cvičení dieťa zaťažuje a efekt je len veľmi slabý.  Učenie cudzích jazykov býva tiež problematické.

Dyskalkúlia – porucha matematických schopností

Vo väčšej miere sa vyskytuje práve u dievčat a ide poruchu, kedy dieťa nie je schopné operovať s číslami, čítať matematické symboly, riešiť matematické operácie a úlohy z geometrie. Dieťa si zamieňa číslice v číselnom rade, problémom je aj jednoduché sčítanie, odčítanie či násobilka.
Matematiku nenávideli
Hans Christian Andersen radšej písal rozprávky než počítal príklady. Speváčka Cher nemá problém s notami, ale čísla jej nejdú a aj Bill Gates necháva radšej počty na druhých.

Medzi menej časté, ale stále sa vyskytujúce poruchy patria dysmúzia – porucha hudobných zručností, dyspinxia – porucha kreslenia a dyspraxia, kedy je dieťa označované za nemotorné  a je znížená jeho schopnosť vykonávať bežné telesné úkony.

Pomôžte svojmu „dys“ dieťaťu

Pri podozrení na poruchu učenia zájdite čo najskôr do pedagogicko-psychologickej poradne. Poradia vám vhodné cvičenia a vystavia správu do školy, na základe ktorej bude mať vaše dieťa úľavu pri hodnotení, alebo dostane viac času na vypracovanie zadania pri písomkách a testoch. Dieťa tak bude menej stresované.
Deti s „dys“ pociťujú stres z toho, že nestačia svojim spolužiakom a nedokážu naplniť očakávania učiteľov a rodičov. Tie by mali byť reálne a prispôsobené schopnostiam dieťaťa. Dieťaťu s dys-diagnózou pomôže aj:
- vypracovávanie úloh po menších častiach,
- budovanie sebavedomia chválením a podporovaním v činnostiach, v ktorých vynikajú,
- zdôrazňovanie kladných vlastností,
- poukazovanie na to, čo dosiahlo a nie na to, čo sa mu nepodarilo.

Vytlačiť stránku
Zdielať článok