Dieťa Novorodenec Čím viac s bábätkom komunikujete, tým bude šikovnejšie

Dieťa začne rozlišovať predovšetkým hlas mamy, ale načúva aj hlasom, ktoré sa často vyskytujú v jeho okolí. Takže keď sa narodí, rozoznáva hlas svojej matky a má predstavu o reči. Dalo by sa povedať, že po narodení je dieťatko v režime vysielania, alebo prijímania.

Ako bábätko vysiela

Deti nie sú po narodení schopné komunikovať inak než plačom. Plač je natoľko silný komunikačný prostriedok, že matka, ktorá počuje svoje dieťa plakať, má inštinktívnu potrebu okamžite pribehnúť a vyhovieť jeho potrebám. Je to fantastický inštinkt pre prežitie, no po čase sa komunikácia bábätka stane rozmanitejšou a už to nie je len volanie o pomoc.

Ako bábätko prijíma

Novorodenci sú veľmi zdatní v počúvaní a najradšej počúvajú hlas svojich rodičov, pričom sa im  pozerajú do tváre, hoci ju poriadne nevidia. To je ďalší veľmi dôležitý inštinkt, ktorý detičkám umožňuje naučiť sa komunikovať a neskôr používať hovorený jazyk.

Pomôžte mu komunikovať!
Začnite s dieťaťom komunikovať ešte pred jeho narodením. Rozprávajte sa s ním, čítajte mu, púšťajte hudbu. Niektoré mamičky zistili, že keď svojmu tehotenskému brušku púšťali určitú hudbu, novonarodené dieťa na ňu reagovalo pozitívne. Podobne aj pri čítaní.

Bábätku pomáhajú napodobňovacie hry, napríklad vyplazovanie jazyka. Po chvíli vás začne napodobňovať. Je to najranejšie štádium komunikácie – bez slov.

To najlepšie, čo preňho môžete spraviť, je komunikovať s ním čo najviac. Slovami, zvukmi, pesničkami, veselými hlasmi. Toto všetko utvrdzuje v dieťatku pocit, že mu venujete pozornosť a to ono miluje.

Keď s dieťatkom hovoríte, nezabúdajte mu načúvať a nechajte mu čas na odpoveď. Aj keď nebude hovoriť, určite s vami bude komunikovať výrazom tváre a zvukmi.
Medzi deviatym a dvanástym mesiacom začne dieťa ukazovať, čo mu poskytne prvú možnosť zdieľať preňho dôležité veci. Je to univerzálna a účinná forma komunikácie.

Používajte gestá

Deti vedia gestikulovať skôr, než hovoriť. Niektorí rodičia naučia svoje deti znakovú reč, teda vyjadrenie kľúčových slov určitým znakom. Takýto systém si môžete vymyslieť aj sami doma. Asi od siedmich mesiacov začne dieťa rozumieť jednoduchým gestám tela a rúk, ako napríklad „nie“, „pozri“...

Výborným spôsobom komunikácie sú aj aktívne pesničky. Posaďte si dieťa na kolená, spievajte mu a robte pritom rôzne aktivity. Dieťa sa učí slová pri pohybe a zapája tým viac zmyslov. Azda najznámejšia aktívna pesnička je Hijó hijó na koníčku.

Komunikácia rozvíja mozog

Počas prvých dvoch rokov sa mozog dieťaťa vyvíja rýchlejšie ako kedykoľvek inokedy. Vytvárajú sa prepojenia – synapsy medzi  neurónmi a tie vznikajú pri učení a osvojovaní si nových zručností. Akonáhle je prepojenie hotové, naučená vec sa uloží do pamäte. Je to ako ísť cez pole – čím viackrát prejdete po vyšliapanej cestičke, tým silnejšia a rovnejšia cesta vznikne. Preto je obdobie detstva obdobím, kedy je mozog flexibilný, plastický a schopný obrovských zmien.

Keď napríklad poviete nové slovo, dieťa si ho všimne, ale nezapamätá. Tým že ho zopakujete viackrát, vznikne prepojenie medzi neurónmi a slovo sa uloží do mozgu. Tak je to so všetkým. Ak sa proces znásobí ďalším podnetom, napríklad spievaním, prepojenie sa posilní a naučenú vec si lepšie zapamätá. Preto si dodnes pamätáte detské riekanky.

Vytlačiť stránku
Zdielať článok