icon_search

  Buďte s nami v kontakte aj po účinnosti GDPR!

  Viete, že čoskoro príde nová regulácia EÚ o ochrane osobných údajov, ktorá sa nazýva GDPR (všeobecná regulácia ochrany osobných údajov)? Sme si istí, že áno, ale dovoľte nám predstaviť Vám stručný prehľad toho, čo to pre Vás, ako zákazníka Tesco, bude znamenať.

  Naša transparentnosť v oblasti ochrany osobných údajov

  V spoločnosti Tesco sa usilovne snažíme každý deň obslúžiť zákazníkov o niečo lepšie. Starostlivosť o osobné údaje, ktoré s nami zdieľajú naši zákazníci, je mimoriadne dôležitou súčasťou tejto práce. Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a sme odhodlaní rešpektovať Vaše práva a slobody, pretože záujmy našich zákazníkov sú v centre pozornosti všetkého, čo robíme.

  Chceme, aby ste boli presvedčení, že Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Naším cieľom je byť transparentní voči všetkým zákazníkom, aby sme si boli istí, že rozumejú tomu, ako používame ich osobné údaje a ponúkli im tak ešte lepšie a osobnejšie nákupy v sieti Tesco.

  Z tohto dôvodu Vás budeme čoskoro opäť kontaktovať, aby sme Vás informovali o našich nových Pravidlách ochrany osobných údajov a cookies a tiež o zmenách, ktoré sme vykonali vo všeobecných obchodných podmienkach týkajúcich sa kľúčových služieb, ktoré ponúkame našim zákazníkom. Tým sa zabezpečí, že s Vami budeme môcť zostať v kontakte aj po 25. máji 2018.

  1. O čom je zmena zákona?

  Nové nariadenie EÚ o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR") nadobudne účinnosť 25. mája 2018. Bolo vytvorené tak, aby Vám poskytlo väčšiu kontrolu nad tým, ako sa Vaše osobné údaje zbierajú a ako ich používajú jednotlivé spoločnosti. Ide o nariadenie EÚ, a preto sa vzťahuje na všetky organizácie so sídlom v EÚ (ako je Tesco) a tiež na tie nadnárodné spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje občanov EÚ.

  Transparentnosť je kľúčovou súčasťou a je aj výsledkom tejto zmeny, pretože aj vy by ste mali vedieť, ako sa využívajú osobné informácie, ktoré sa Vás týkajú, napríklad ak chcete využívať naše služby, vernostný program Clubcard, Tesco Online nákupy alebo online marketing (t. j. prijímanie newsletterov Tesco). GDPR prinesie nové práva pre dotknuté osoby, ako napríklad právo na prenosnosť údajov a právo na vymazanie. Prenosnosť údajov je novým právom, ktoré umožňuje komukoľvek v rámci EÚ preniesť svoje údaje medzi organizáciami. Je to bezplatné, čo umožňuje zákazníkom meniť poskytovateľov služieb. Údaje sú prenášané a dodávané elektronicky v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako je JSON, ktorý budeme používať v spoločnosti Tesco.

  Právo na vymazanie (známe aj ako "právo byť zabudnutý/á") umožní jednotlivcom požiadať o vymazanie ich údajov v niektorých prípadoch. Toto právo však nie je absolútne a platí len za určitých okolností, napríklad keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli pôvodne zhromaždené alebo spracované; alebo keď spracovanie bolo založené na súhlase, ktorý bol odvolaný a neexistuje žiadny iný právny dôvod na spracovanie.

  Práva, ktoré už máte na základe zákonov na ochranu údajov, ako sú práva na prístup k Vašim údajom a právo na opravu, práva na obmedzenie alebo námietky proti spracovaniu Vašich údajov, zostanú Vašimi právami, takže bude ich môcť uplatniť aj po 25. máji 2018.

  2. Ako spoločnosť Tesco zabezpečí transparentnosť?

  Doteraz sme upravovali súkromie v súvislosti so službami, ktoré poskytujeme zákazníkom v rôznych Pravidlách ochrany osobných údajov a cookie. V niektorých prípadoch boli pravidlá o ochrane osobných údajov a súbory cookie zahrnuté do Všeobecných obchodných podmienok niektorých služieb (napr. Clubcard, Tesco Online nákupy alebo marketingové newslettre).

  Aby sme Vám to uľahčili a zjednodušili, vytvorili sme nové jednotné Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies, v rámci ktorých budete môcť zistiť všetky relevantné informácie o tom, ako je Vaše súkromie chránené a Vaše osobné údaje spracúvané, keď s nami spolupracujete alebo využívate niektorú z našich služieb. Takže nezávisle od toho, či ste členom a využívate výhody vernostného programu Tesco Clubcard, alebo objednávate tovar od spoločnosti Tesco prostredníctvom služby Tesco Online nákupy, alebo ste sa prihlásili na odber marketingových newslettrov od spoločnosti Tesco, alebo ste jednoducho naším zákazníkom, nájdete všetky zaujímavé a užitočné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov v týchto jednotných Pravidlách ochrany osobných údajov a súborov cookies, ktoré tiež obsahujú aj jednoduché usmernenie o tom, ako môžete uplatniť svoje práva.

  Chceli by sme zabezpečiť najmä to, aby ste vedeli o tom, ako zhromažďujeme a používame Vaše osobné údaje, aby sme Vám ponúkli ešte lepšie a osobnejšie skúsenosti s nakupovaním v spoločnosti Tesco.

  S týmito cieľmi sme vytvorili znenie nových pravidiel ochrany osobných údajov a cookies tak, aby boli zrozumiteľné:

  • Ako združujeme osobné údaje, ktoré zbierame od Vás, keď nakupujete s nami online a v obchode, aby sme Vám mohli poskytnúť tieto služby a marketingovú komunikáciu, vrátane online reklamy, o ktorých si myslíme, že sú najdôležitejšie pre Vaše záujmy.
  • Ako zdieľame svoje osobné údaje s inými spoločnosťami v rámci skupiny Tesco Group.
  • Ako môžete uplatniť svoje práva týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov.

  3. Čo potrebujete vedieť o vernostnom programe Clubcard a Tesco Online nákupoch?

  Taktiež sme revidovali a zmenili Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu Clubcard tak, aby boli kratšie, jasnejšie a používateľsky prijateľnejšie, to znamená, že budú ľahko čitateľné a pochopiteľné. Radi by sme však upriamili pozornosť na to, že tieto zmeny nebudú mať vplyv na Vaše práva a záujmy v rámci členstva vo vernostnom programe Clubcard. Všeobecné obchodné podmienky týkajúce sa štruktúry vernostného programu Clubcard (vrátane tých, ktoré sa týkajú zbierania Clubcard bodov a získavania poukážok a kupónov atď.) sa nezmenia, takže zmeny vykonané vo Všeobecných obchodných podmienkach neovplyvnia Clubcard body, ktoré ste už získali, ani poukážky a kupóny, ktoré ste od nás dostali.

  Všeobecné obchodné podmienky pre Tesco on-line nákupy boli revidované a zmenené a doplnené v rozsahu vyžadovanom GDPR.

  Ako sme už uviedli, tieto zmeny budú podrobne vysvetlené v našich nových Pravidlách ochrany osobných údajov a cookies. Pokiaľ budete pokračovať v členstve vo Vernostnom Programe Clubcard alebo budete využívať našu službu Tesco Online Nákupy po 25. máji 2018, Vaše osobné údaje budú spracúvané spoločnosťou Tesco v súlade s požiadavkami nariadenia GDPR, a to spôsobom uvedeným v aktualizovaných Všeobecných obchodných podmienkach týchto služieb a v súlade s novými Pravidlami ochrany súkromia a cookies.

  Chceme, aby ste mali dostatok času na oboznámenie sa s novými pravidlami pred tým, ako nadobudnú účinnosť. Preto Vás budeme čoskoro opäť kontaktovať, aby sme Vám poskytli odkazy na všetky vyššie uvedené dokumenty, takže budete mať čas na ich starostlivé prečítanie pred nadobudnutím ich účinnosti.

  4. Ako zmena ovplyvní marketingovú komunikáciu spoločnosti Tesco prostredníctvom e-mailu alebo SMS?

  Ak Vás doteraz zaujímali naše marketingové oznámenia odoslané elektronicky (ako sú e-maily alebo SMS), budete ich dostávať aj naďalej, ak si neželáte odhlásiť sa.

  Rešpektujeme Vaše rozhodnutie, takže môžete vždy zmeniť názor, ak si v budúcnosti neželáte od nás prijímať žiadne marketingové oznámenia.

  V našej správe, ktorú Vám čoskoro pošleme, nájdete špeciálny odkaz na odhlásenie, ktorý môžete použiť, ak sa rozhodnete prihlásenie zrušiť.

  Ak sa rozhodnete zostať s nami v kontakte aj po 25. máji 2018, nezabúdajte, že budete môcť aj naďalej odhlásiť marketingové správy kedykoľvek budete chcieť, a to jednoducho kliknutím na odkaz na zrušenie odberu, ktorý je súčasťou komunikácie.

  Najčastejšie otázky

  1. Čo sa stane 25. mája 2018?

  GDPR nadobudne účinnosť vo všetkých členských štátoch EÚ. Naše nové pravidlá týkajúce sa ochrany osobných údajov a cookies budú od tohto dátumu záväzne (keďže začnú platiť deň pred tým), rovnako aj zmenené podmienky pre služby Tesco Clubcard a Tesco Online nákupy. Vaše osobné údaje spracuje spoločnosť Tesco v súlade s GDPR, ako je to popísané v týchto dokumentoch.

  2. Budem stále členom Clubcard?

  Jasné, aj naďalej zostanete členom nášho vernostného programu Clubcard, zostane Vám Váš účet a budete aj naďalej dostávať všetky správy, ktoré ste doteraz dostávali, pokiaľ sa nerozhodnete odhlásiť alebo zrušiť svoj účet.

  3. Budem stále môcť používať služby Tesco Online nákupy?

  Podobne ako v službe Clubcard, zostanete používateľom Tesco Online nákupov, ponechaný Vám bude pôvodný účet a stále budete dostávať všetky správy, ktoré ste doteraz dostávali, ak sa nerozhodnete odber zrušiť alebo zrušiť svoj účet.

  4. Kde nájdem informácie o ochrane údajov alebo témach týkajúcich sa ochrany osobných údajov?

  Prečítajte si prosím naše nové Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies. Odkaz na tento dokument bude zahrnutý do ďalšej správy, ktorú Vám zašleme už čoskoro.

  5. Kedy budú účinné nové pravidlá ochrany osobných údajov a cookies?

  Naše nové Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies budú účinné od 25. mája 2018.

  6. Odkedy budú v platnosti nové všeobecné obchodné podmienky Clubcard a Tesco Online nákupy?

  Nové všeobecné obchodné podmienky pre Tesco Clubcard a Tesco Online nákupy budú účinné od 25. mája 2018.

  7. Je treba urobiť niečo pre pokračovanie prijímania marketingovej komunikácie od spoločnosti Tesco?

  Nie, netreba - dostávať budete všetky e-maily alebo SMS, na ktorých odber ste sa prihlásili, tak ako doteraz, pokiaľ sa nerozhodnete odhlásiť z niektorého z nich. Chceme Vás len informovať o zmenách v našich službách a o našich nových Pravidlách ochrany osobných údajov a cookies, aby ste boli jasne informovaní o tom, ako budú Vaše osobné údaje chránené po 25. máji 2018.

  8. Môžem sa odhlásiť z komunikácie marketingových a propagačných materiálov aj po 25. máji 2018?

  Áno, môžete sa odhlásiť z našej komunikácie kedykoľvek budete chcieť kliknutím na odkaz určený na zrušenie odberu. Odkaz nájdete v každej podobnej komunikácii, ktorú Vám zašleme.

  Máte ešte ďalšie otázky?

  Zavolajte nám bezplatne na našu Zákaznícku linku 0800 222 333 denne od 8:00 do 20:00. Radi Vám odpovieme na všetky Vaše otázky.