icon_search

  Poistenie schopnosti splácať

  Platí pre úverové zmluvy s úverovými podmienkami platnými počnúc od 1. 10. 2020.

  Nepridávajte si ďalšie vrásky starosťami o splátky, keď ochoriete alebo prídete o prácu. Poistite sa a poisťovňa vám so splácaním pomôže.
  Ak to bude potrebné, pomôže aj viackrát za rok.
  Poistite sa a žite na MAXIMum.

  • Balíček MAXIM+
  • Balíček MAXIM

  Poisťovňa vás kryje na všetky poistené riziká vzniknuté následkom choroby alebo úrazu.
  Balíček MAXIM kryje úmrtie len následkom úrazu.

  • Ak sa niečo stane, poisťovňa vám so splácaním úveru pomôže. Ak to bude potrebné, pomôže vám aj viackrát za rok.

  • Pri balíčku MAXIM+ vám Home Credit Slovakia môže pomôcť okamžite tým, že vám odloží splátku.

  • Automaticky ste poistený buď na stratu zamestnania (ak ste zamestnaný) alebo na hospitalizáciu (vo všetkých ostatných situáciách).

  • Riziko straty zamestnania poisťovňa kryje aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú.

  • Pri pracovnej neschopnosti a strate zamestnania (trvajúcej aspoň 30 dní) alebo hospitalizácii (trvajúcej aspoň 3 dni) vám poisťovňa vyplatí až 12 splátok úveru.

  • Poistenie si môžete kedykoľvek zrušiť a neskôr jednoducho telefonicky znova vybaviť. Kompletné zmluvné informácie sú uvedené v Rámcovej poistnej zmluve.

  • Poistenie platí na celom svete.

  Nastala poistná udalosť?
  MAXIMA pojišťovna, a. s.

  (poistenie platné od 1. 10. 2020)

   Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a. s.

  (poistenie platné do 30. 9. 2020)

  • Volajte
   Volajte

   0850 850 150

   Po - Pi 8:00 - 18:00

  • Mailujte
   Mailujte
  • Pište
   Pište

   Česká pojišťovna ZDRAVÍ, a.s.
   Teplická 7434/147,
   921 22 Piešťany